Provided by: dpkg-dev_1.16.1.2ubuntu7_all bug

NAMN

    dpkg-scanpackages - skapar indexfilerna Packages

SYNOPS

    dpkg-scanpackages [flagga...] binärkatalog [överstyrningsfil [sökvägsprefix]] > Packages

BESKRIVNING

    dpkg-scanpackages går genom ett träd av Debianbinärpaket och skapar en Packages-fil, som
    apt(8), dselect(8) osv. använder för att berätta för användaren vilka paket som kan
    installeras. Dessa Packages-filer är desamma som de som finns på Debianarkivspeglar och
    cd-rom:ar. Du kan använda dpkg-scanpackages själv för att skapa en katalog med lokala
    paket att installera på en klase maskiner.

    Observera: Om du vill läsa den skapade Packages-filen med apt måste du antagligen
    komprimera filen med bzip2(1) (vilket skapar filen Packages.bz2) eller gzip(1) (vilket
    skapar filen Packages.gz). apt ignorerar okomprimerade Packages-filer, förutom vid lokal
    åtkomst (dvs. file://-källor).

    binärkatalog är namnet på trädet med binärpaketen som skall hanteras (till exempel
    contrib/binary-i386). Det är bäst att skapa den relativt till roten på Debianarkivet
    eftersom all filnamnsfält i den skapade Packages-filen kommer inledas med strängen.

    överstyrningsfil är namnet på en fil som skall läsas in och som innehåller information om
    hur paketet passar in i distributionen (kan vara en komprimerad fil); se deb-override(5).

    sökvägsprefix är en frivillig sträng som läggs till i början i filnamnsfältet.

    Om mer än en version av ett paket upptäcks kommer endast den senaste att tas med i utdata.
    Om de har samma version och bara skiljer i arkitektur kommer bara den första som hittas
    att användas.

FLAGGOR

    -t, --test typ
       Sök efter *.typ-paket, i stället för *.deb.

    -u, --udeb
       Föråldrat alias till -tudeb.

    -e, --extra-override fil
       Läs fil för att hitta ytterligare överstyrningar (filen kan vara komprimerad). Se
       deb-extra-override(5) för mer information om dess format.

    -a, --arch arkitektur
       Använd ett mönster som består av *_all.deb och *_arkitektur.deb istället för att
       söka efter alla deb-arkiv.

    -m, --multiversion
       Ta med alla paket som hittas i utdata.

    -M, --medium idsträng
       Lägg till ett X-Medium-fält som innehåller värdet idsträng. Fältet är nödvändigt om
       du  vill  generera  Packages.cd-filer  som  kan  användas  med  dselect:s
       multicd-åtkomstmetod.

    -h, --help
       Visar hjälpskärm och avslutar.

    --version
       Visar version och avslutar.

DIAGNOSTIK

    dpkg-scanpackages skriver ut de vanliga självförklarande felen. Det varnar även om paket
    ligger i fel katalog har dubbletter, har ett Filename-fält i sin control-fil, saknas från
    överstyrningsfilen, eller har substitueringar utan effekt skrivna av paketansvariga.

SE ÄVEN

    dpkg(1), dselect(1), deb-override(5), deb-extra-override(5), dpkg-scansources(1).

ÖVERSÄTTNING

    Peter Krefting och Daniel Nylander.