Provided by: dpkg-dev_1.16.1.2ubuntu7_all bug

NAMN

    dpkg-scansources - skapar indexfilerna Sources

SYNOPS

    dpkg-scansources [flagga...] binärkatalog [överstyrningsfil [sökvägsprefix]] > Sources

BESKRIVNING

    dpkg-scansources söker genom den givna binärkatalogen efter .dsc-filer. De används för att
    skapa ett Debiankällkodsindex, vilket skrivs på standard ut.

    Överstyrningsfilen, om den anges, används för att ställa in prioriteter i de skapade
    indexposterna, samt för att ersätta fält de paketansvariga ger i .dsc-filerna. Filen kan
    vara komprimerad. Se deb-override(5) för en beskrivning av formatet för denna fil. Obs!
    Eftersom överstyrningsfilen indexerar per binärpaket, inte källkodspaket, uppstår det ett
    problem här. Nuvarande implementation använder den högsta prioriteten av samtliga
    binärpaket  som  skapas  av  en  .dsc-fil som prioritet för källkodspaketet, och
    överstyrningsposten för det första binärpaket som listas i .dsc-filen för att ersätta
    information från paketansvariga. Detta kan komma att ändras.

    sökvägsprefix läggs, om den anges, till i början av katalogfältet i det skapade
    källkodsindexet. Du använder det normalt till att göra så att katalogfälten innehåller
    sökvägen från toppen av Debianarkivhierarkin.

    Observera: Om du vill läsa den skapade Sources-filen med apt(8) måste du antagligen
    komprimera filen med gzip(1) (vilket skapar filen Sources.gz). apt ignorerar okomprimerade
    Sources-filer, förutom vid lokal åtkomst (dvs. file://-källor).

FLAGGOR

    -n, --no-sort
      Sortera inte indexposterna. De sorteras normalt efter namn på källkodspaketet.

    -e, --extra-override fil
      Läs fil för att hitta ytterligare överstyrningar (filen kan vara komprimerad). Se
      deb-extra-override(5) för mer information om dess format.

    -s, --source-override fil
      Använd fil som överstyrningsfil för källkoden (filen kan  vara  komprimerad).
      Standardnamnet är namnet på den överstyrningsfil du angav, med tillägget .src.

      Källkodsöverstyrningsfilen har ett annat format än binäröverstyrningsfilen. Den
      innehåller endast två fält avdelade med blanktecken, där det första är namnet på
      källkodspaketet och det andra är sektionen. Tomma rader och kommentarer ignoreras på
      vanligt  sätt.  Om  ett  paket  specificeras  i  båda  filerna  kommer
      källkodsöverstyrningsfilen först för att välja sektion.

    --debug
      Slå på felsökning.

    --help
      Visar hjälpskärm och avslutar.

    --version
      Visar version och avslutar.

SE ÄVEN

    deb-override(5), deb-extra-override(5), dpkg-scanpackages(1).

FÖRFATTARE

    Roderick Schertler <roderick@argon.org>

ÖVERSÄTTNING

    Peter Krefting och Daniel Nylander.