Provided by: dpkg-dev_1.16.1.2ubuntu7_all bug

NAMN

    dpkg-scansources - skapar indexfilerna Sources

SYNOPS

    dpkg-scansources   [flagga...]   binärkatalog   [verstyrningsfil
    [s√kv√§gsprefix]] > Sources

BESKRIVNING

    dpkg-scansources söker genom den givna binärkatalogen efter .dsc-filer.
    De används för att skapa ett Debiankällkodsindex, vilket skrivs på
    standard ut.

    Ėverstyrningsfilen, om den anges, anv√§nds f√∂r att st√§lla in prioriteter
    i de skapade indexposterna, samt för att ersätta fält de paketansvariga
    ger i .dsc-filerna. Filen kan vara komprimerad. Se deb-override(5) för
    en  beskrivning  av  formatet  för  denna  fil.  Obs!  Eftersom
    överstyrningsfilen indexerar per binärpaket,  inte  källkodspaket,
    uppstår det ett problem här. Nuvarande implementation använder den
    högsta prioriteten av samtliga binärpaket som skapas av en .dsc-fil som
    prioritet för källkodspaketet, och överstyrningsposten för det första
    binärpaket som listas i .dsc-filen för att ersätta information från
    paketansvariga. Detta kan komma att ändras.

    s√kv√§gsprefix l√§ggs, om den anges, till i b√∂rjan av katalogf√§ltet i det
    skapade källkodsindexet. Du använder det normalt till att göra så att
    katalogfälten innehåller sökvägen från toppen av Debianarkivhierarkin.

    Observera: Om du vill läsa den skapade Sources-filen med apt(8) måste
    du antagligen komprimera filen med gzip(1) (vilket skapar filen
    Sources.gz). apt ignorerar okomprimerade Sources-filer, förutom vid
    lokal åtkomst (dvs. file://-källor).

FLAGGOR

    -n, --no-sort
      Sortera inte indexposterna. De sorteras normalt efter namn på
      källkodspaketet.

    -e, --extra-override fil
      Läs fil för att hitta ytterligare överstyrningar (filen kan
      vara komprimerad).  Se  deb-extra-override(5)  för  mer
      information om dess format.

    -s, --source-override fil
      Använd fil som överstyrningsfil för källkoden (filen kan
      vara komprimerad). Standardnamnet  är  namnet  på  den
      överstyrningsfil du angav, med tillägget .src.

      Källkodsöverstyrningsfilen  har  ett  annat  format  än
      binäröverstyrningsfilen. Den innehåller endast två fält
      avdelade med blanktecken, där det första är namnet på
      källkodspaketet och det andra är sektionen. Tomma rader och
      kommentarer  ignoreras  på vanligt sätt. Om ett paket
      specificeras    i    båda    filerna    kommer
      källkodsöverstyrningsfilen först för att välja sektion.

    --debug
      Slå på felsökning.

    --help
      Visar hjälpskärm och avslutar.

    --version
      Visar version och avslutar.

SE √ĄVEN

    deb-override(5), deb-extra-override(5), dpkg-scanpackages(1).

F√ĖRFATTARE

    Roderick Schertler <roderick@argon.org>

√ĖVERS√ĄTTNING

    Peter Krefting och Daniel Nylander.