Provided by: dpkg_1.16.1.2ubuntu7_i386 bug

NAMN

       dpkg-trigger - ett verktyg för paketutlösare

SYNOPS

       dpkg-trigger [flaggor...] utlsarnamn
       dpkg-trigger [flaggor...] kommando

BESKRIVNING

       dpkg-trigger  är ett verktyg för att explicit aktivera utlösare och för
       att testa om de stöds av den körande dpkg.

       Det  kan  användas  av  utvecklarskript  i  komplexa  och   villkorliga
       situationer  där filutlösare, eller det deklarativa activate-direktivet
       i utlösarstyrfilen inte kan uttrycka  det  som  behövs.  Det  kan  även
       användas  för  test  och  av  systemadministratörer  (men observera att
       utlösarna inte kommer att faktiskt köras av dpkg-trigger).

       Okända utlösarnamnsyntaxer är ett fel för dpkg-trigger.

KOMMANDON

       --check-supported
              Se om den dpkg som körs stöder utlösare (anropas vanligtvis från
              ett  postinst-skript). Avslutar med 0 om en dpkg med utlösarstöd
              har kört, eller 1 med ett felmeddelande på standard fel om inte.
              Det  är  dock  normalt sett bättre att bara aktivera den önskade
              utlösaren med dpkg-trigger.

       -h, --help
              Visar hjälpskärm och avslutar.

       --version
              Visar version och avslutar.

FLAGGOR

       --admindir=kat
              Ändra platsen för dpkg-databasen. Förval är /var/lib/dpkg.

       --by-package=paket
              Överstyr den som väntar på en utlösare (sätts vanligen  av  dpkg
              genom miljövariabeln DPKG_MAINTSCRIPT_PACKAGE i utvecklarskript,
              för att namnge det paket som skriptet tillhör, och detta används
              som standard).

       --no-await
              Denna  flagga  gör  så att det anropade paketet T (om det finns)
              inte  behöver  vänta   på   hantering   av   utlösaren;   det/de
              intresserade  paketet/paketen  I  kommer  inte  läggas  till T:s
              väntelista för hantering av utlösare och T:s status ändras inte.
              T  kan  anses  vara  installerat  även om I kanske ännu inte har
              hanterat utlösaren.

       --no-act
              Bara testa, ändra inte på någonting.

MILJÖVARIABLER

       DPKG_ADMINDIR
              Om satt, och  flaggan  --admindir  inte  har  angivits,  används
              värdet som datakatalog för dpkg.

SE ÄVEN

       dpkg(1), deb-triggers(5), /usr/share/doc/dpkg-dev/triggers.txt.gz.

ÖVERSÄTTNING

       Peter Krefting och Daniel Nylander.