Provided by: dpkg_1.16.1.2ubuntu7_amd64 bug

NAMN

    dpkg-trigger - ett verktyg för paketutlösare

SYNOPS

    dpkg-trigger [flaggor...] utlösarnamn
    dpkg-trigger [flaggor...] kommando

BESKRIVNING

    dpkg-trigger är ett verktyg för att explicit aktivera utlösare och för att testa om de
    stöds av den körande dpkg.

    Det kan användas av utvecklarskript i komplexa och villkorliga  situationer  där
    filutlösare, eller det deklarativa activate-direktivet i utlösarstyrfilen inte kan
    uttrycka det som behövs. Det kan även användas för test och av systemadministratörer (men
    observera att utlösarna inte kommer att faktiskt köras av dpkg-trigger).

    Okända utlösarnamnsyntaxer är ett fel för dpkg-trigger.

KOMMANDON

    --check-supported
       Se  om  den  dpkg  som körs stöder utlösare (anropas vanligtvis från ett
       postinst-skript). Avslutar med 0 om en dpkg med utlösarstöd har kört, eller 1 med
       ett felmeddelande på standard fel om inte. Det är dock normalt sett bättre att bara
       aktivera den önskade utlösaren med dpkg-trigger.

    -h, --help
       Visar hjälpskärm och avslutar.

    --version
       Visar version och avslutar.

FLAGGOR

    --admindir=kat
       Ändra platsen för dpkg-databasen. Förval är /var/lib/dpkg.

    --by-package=paket
       Överstyr den som väntar på en utlösare (sätts vanligen av dpkg genom miljövariabeln
       DPKG_MAINTSCRIPT_PACKAGE i utvecklarskript, för att namnge det paket som skriptet
       tillhör, och detta används som standard).

    --no-await
       Denna flagga gör så att det anropade paketet T (om det finns) inte behöver vänta på
       hantering av utlösaren; det/de intresserade paketet/paketen I kommer inte läggas
       till T:s väntelista för hantering av utlösare och T:s status ändras inte. T kan
       anses vara installerat även om I kanske ännu inte har hanterat utlösaren.

    --no-act
       Bara testa, ändra inte på någonting.

MILJÖVARIABLER

    DPKG_ADMINDIR
       Om satt, och flaggan --admindir inte har angivits, används värdet som datakatalog
       för dpkg.

SE ÄVEN

    dpkg(1), deb-triggers(5), /usr/share/doc/dpkg-dev/triggers.txt.gz.

ÖVERSÄTTNING

    Peter Krefting och Daniel Nylander.