Provided by: dpkg-dev_1.16.1.2ubuntu7_all bug

NAMN

    dpkg-vendor - fragar efter information om distributionsaterforsaljare

SYNOPS

    dpkg-vendor [flaggor...] oatg"ard

BESKRIVNING

    dpkg-vendor ar ett verktyg for att fraga efter aterforsaljare som finns
    i /etc/dpkg/origins. /etc/dpkg/origins/default innehaller information
    om den aktuella aterforsaljaren.

KOMMANDON

    --is oaterf"ors"aljare
       Avslutar  med  0  om  den  aktuella  aterforsaljaren  ar
       oaterf"ors"aljare. I annat fall avslutas programmet med icke-noll.

    --derives-from oaterf"ors"aljare
       Avslutar med 0 om den aktuella aterforsaljardistributionen ar
       harledd fran oaterf"ors"aljare. I annat fall avslutas programmet
       med icke-noll. Anvander faltet "Parent" for att bladdra genom
       alla foraldrar till den aktuella aterforsaljaren.

    --query f"alt
       Skriver vardet for det aterforsaljarspecifika faltet f"alt for
       den aktuella aterforsaljaren pa standard ut.

    --help Visar hjalpskarm och avslutar.

    --version
       Visar version och avslutar.

FLAGGOR

    --vendor oaterf"ors"aljare
       Anta att den aktuella aterforsaljaren ar oaterf"ors"aljare istallet
       for  att upptacka det via miljovariabeln DEB_VENDOR eller
       /etc/dpkg/origins/default.

MILJ"OVARIABLER

    DEB_VENDOR
       Installningen anger den aktuella aterforsaljaren. Om den inte ar
       satt kommer aterforsaljaren att identifieras genom att lasa
       /etc/dpkg/origins/default.

F"ORFATTARE

    Upphovsrattsskyddat (C) 2009 Raphael Hertzog

    Detta ar fri programvara; se GNU General Public License version 2 eller
    senare for kopieringsvillkor. Det finns INGEN GARANTI.

"OVERS"ATTNING

    Peter Krefting och Daniel Nylander.