Provided by: dpkg-dev_1.16.1.2ubuntu7_all bug

NAMN

    dpkg-vendor - frågar efter information om distributionsåterförsäljare

SYNOPS

    dpkg-vendor [flaggor...] åtgärd

BESKRIVNING

    dpkg-vendor  är  ett  verktyg  för  att  fråga efter återförsäljare som finns i
    /etc/dpkg/origins. /etc/dpkg/origins/default innehåller information om den  aktuella
    återförsäljaren.

KOMMANDON

    --is återförsäljare
       Avslutar med 0 om den aktuella återförsäljaren är återförsäljare. I annat fall
       avslutas programmet med icke-noll.

    --derives-from återförsäljare
       Avslutar med 0 om den aktuella återförsäljardistributionen är härledd från
       återförsäljare. I annat fall avslutas programmet med icke-noll. Använder fältet
       "Parent" för att bläddra genom alla föräldrar till den aktuella återförsäljaren.

    --query fält
       Skriver värdet för det återförsäljarspecifika fältet fält för den aktuella
       återförsäljaren på standard ut.

    --help Visar hjälpskärm och avslutar.

    --version
       Visar version och avslutar.

FLAGGOR

    --vendor återförsäljare
       Anta att den aktuella återförsäljaren är återförsäljare istället för att upptäcka
       det via miljövariabeln DEB_VENDOR eller /etc/dpkg/origins/default.

MILJÖVARIABLER

    DEB_VENDOR
       Inställningen anger den aktuella återförsäljaren. Om den inte är satt kommer
       återförsäljaren att identifieras genom att läsa /etc/dpkg/origins/default.

FÖRFATTARE

    Upphovsrättsskyddat © 2009 Raphaël Hertzog

    Detta är fri programvara; se GNU General Public License version 2 eller senare för
    kopieringsvillkor. Det finns INGEN GARANTI.

ÖVERSÄTTNING

    Peter Krefting och Daniel Nylander.