Provided by: dpkg-dev_1.16.1.2ubuntu7_all bug

NAMN

    dpkg-vendor - frågar efter information om distributionsåterförsäljare

SYNOPS

    dpkg-vendor [flaggor...] tgrd

BESKRIVNING

    dpkg-vendor är ett verktyg för att fråga efter återförsäljare som finns
    i /etc/dpkg/origins. /etc/dpkg/origins/default innehåller information
    om den aktuella återförsäljaren.

KOMMANDON

    --is terfrsljare
       Avslutar  med  0  om  den  aktuella  återförsäljaren  är
       terfrsljare. I annat fall avslutas programmet med icke-noll.

    --derives-from terfrsljare
       Avslutar med 0 om den aktuella återförsäljardistributionen är
       härledd från terfrsljare. I annat fall avslutas programmet
       med icke-noll. Använder fältet "Parent" för att bläddra genom
       alla föräldrar till den aktuella återförsäljaren.

    --query flt
       Skriver värdet för det återförsäljarspecifika fältet flt för
       den aktuella återförsäljaren på standard ut.

    --help Visar hjälpskärm och avslutar.

    --version
       Visar version och avslutar.

FLAGGOR

    --vendor terfrsljare
       Anta att den aktuella återförsäljaren är terfrsljare istället
       för  att upptäcka det via miljövariabeln DEB_VENDOR eller
       /etc/dpkg/origins/default.

MILJÖVARIABLER

    DEB_VENDOR
       Inställningen anger den aktuella återförsäljaren. Om den inte är
       satt kommer återförsäljaren att identifieras genom att läsa
       /etc/dpkg/origins/default.

FÖRFATTARE

    Upphovsrättsskyddat © 2009 Raphaël Hertzog

    Detta är fri programvara; se GNU General Public License version 2 eller
    senare för kopieringsvillkor. Det finns INGEN GARANTI.

ÖVERSÄTTNING

    Peter Krefting och Daniel Nylander.