Provided by: kde-l10n-sv_4.8.2-0ubuntu2_all bug

NAMN

    extractrc - Extrahera meddelandesträngar från UI och RC-filer för det
    grafiska gränssnittet

SYNOPSIS

    extractrc [filnamn]

BESKRIVNING

    extractrc hittar alla texttaggar och andra meddelandesträngar i givna
    filer och skriver motsvarande i18n()-anrop till standardutmatningen så
    att xgettext kan tolka dem.

    Det förstår både (QT/KDE) Designer UI-filer och XML RC-filer.

    Verktyget är en del av KDE:s programvaruutvecklingsmiljö.

AUTHOR

    Ben Burton <bab@debian.org>
      Author.

[FIXME: source]         7:e april, 2003          EXTRACTRC(1)