Provided by: kde-l10n-sv_4.8.2-0ubuntu2_all bug

NAMN

    extractrc - Extrahera meddelandesträngar från UI och RC-filer för det grafiska
    gränssnittet

SYNOPSIS

    extractrc [filnamn]

BESKRIVNING

    extractrc hittar alla texttaggar och andra meddelandesträngar i givna filer och skriver
    motsvarande i18n()-anrop till standardutmatningen så att xgettext kan tolka dem.

    Det förstår både (QT/KDE) Designer UI-filer och XML RC-filer.

    Verktyget är en del av KDE:s programvaruutvecklingsmiljö.

AUTHOR

    Ben Burton <bab@debian.org>
      Author.

[FIXME: source]             7:e april, 2003               EXTRACTRC(1)