Provided by: fakeroot_1.18.2-1_i386 bug

NAMN

    faked - daemon that remembers fake ownership/permissions of files
    manipulated by fakeroot processes.

SYNOPSIS

    faked [--debug] [--foreground] [--cleanup] [--key msg-key] [--load]
    [--save-file save-file] [--port TCP-port]

BESKRIVNING

    If a fakeroot process wants to change the ownership of a file, then
    faked is the process that remembers that new owner. If later the same
    fakeroot process does a stat() for that filename, then the libfakeroot
    wrapped stat() call will first ask faked for the fake ownership etc of
    that file, and then report it.

FLAGGOR

    --debug
       Skriv ut avlusningsinformation via stderr.

    --foreground
       Don't fork into the background.

    --cleanup number
       Cleanup the semaphores.

    --key nyckelvärde
       Don't allocate a new communication channel, but use channel
       specified by key. (If the specified channel doesn't exist, it's
       created).

    --save-file save-file
       Save the environment to save-file on exit.

    --load Load a previously saved environment from the standard input.

    --unknown-is-real
       Use real ownership of previously-unknown files instead of
       setting them to root:root.

    --port tcp-port
       Use TCP port tcp-port.

BUGGAR

    Inga kända. Tag dock i beaktande, att även om jag skrivit ett flertal
    större (och mindre) program, så har jag aldrig skrivit något så litet
    som fakeroot, som har så många buggar som fakeroot, och ändå varit så
    användbart som, låt säga, fakeroot version 0.0_3, den första versionen
    av programmet som kunde användas för att bygga sig själv.

LICENS

    fakeroot distribueras under GNU General Public License. (GPL 2.0 eller
    senare).

FÖRFATTARE

    joost witteveen
       <joostje@debian.org>

    Clint Adams
       <clint@debian.org>

    Timo Savola

ÖVERSÄTTNING

    David Weinehall <tao@kernel.org>

MANUALSIDA

    mostly by J.H.M. Dassen <jdassen@debian.org> mods/additions by joost
    and Clint.

SE ÄVEN

    fakeroot(1),       dpkg-buildpackage(1),       debuild(1)
    /usr/share/doc/fakeroot/DEBUG