Provided by: kde-l10n-sv_4.8.2-0ubuntu2_all bug

NAMN

    fixincludes - Reducera antalet #include i KDE-källkodsfiler

SYNOPSIS

    fixincludes [-v, --verbose] [-e, --experimental] [-m, --modify] [fil]
          [--help]

BESKRIVNING

    fixincludes försöker reducera antalet #include i C++ källkodsfiler. Det
    mesta av dess behandling är specifik för KDE-källkod, och kanske inte
    fungerar så bra med källkod för program utanför KDE.

    Följande problem identifieras av fixincludes:

    ·  Inkluderade deklarationsfiler som inte längre stöds men som finns
      för att fungera ihop med äldre Qt- och KDE-versioner.

    ·  Inkludering av samma fil flera gånger.

    Det finns också ett experimentellt läge som försöker ta bort varje
    #include en i taget (med några oviktiga undantag) för att se om
    källkoden fortfarande kan kompileras. Observera ett detta
    experimentella läge ändrar ursprunglig källkod.

    Normalt ändras inte källkoden. De identifierade problemen skrivs helt
    enkelt ut på standardutmatningen.

    Listan med C++ filer att undersöka ska anges på kommandoraden. Om inga
    filer anges, undersöks all C++ källkod i eller under nuvarande katalog
    (med undantag av kataloger vars Makefile.am innehåller UQT_NO_COMPAT
    eller -UKDE_NO_COMPAT).

    Verktyget är en del av KDE:s programvaruutvecklingsmiljö.

VÄLJARE

    -v, --verbose
      Informativt läge. Ytterligare felsökningsutmatning skrivs ut på
      standardutmatningen.

    -e, --experimental
      Experimentellt läge, som beskrivet ovan med fler detaljer.
      Observera att väljaren också betyder --modify.

    -m, --modify
      Förutom att skriva meddelanden på standardutmatningen, ändra
      verkligen den ursprungliga källkoden för att rätta eventuella
      problem som hittades.

UPPHOVSMÄN

    fixincludes är skrivet av Dirk Mueller mueller@kde.org.

AUTHOR

    Ben Burton <bab@debian.org>
      Author.

[FIXME: source]         7:e april, 2003         FIXINCLUDES(1)