Provided by: gramps_3.3.1-1_all bug

NAMN

       Gramps  -  Genealogical  Research  and  Analysis Management Programming
       System.

SAMMANFATTNING

       Gramps  [-?|--help]  [--usage]  [--version]  [-l]   [-u|--force-unlock]
       [-O|--open=    DATABAS   [-f|--format=   FORMAT]]   [-i|--import=   FIL
       [-f|--format=   FORMAT]]   [-i|--import=   ...]    [-e|--export=    FIL
       [-f|--format=    FORMAT]]    [-a|--action=    ÅTGÄRD]    [-p|--options=
       ALTERNATIVSTRÄNG]] [ FIL ] [--version]

BESKRIVNING

       Gramps Àr ett Free/OpenSource slÀktforskningsprogram. Det Àr skrivet  i
       Python,  med hjÀlp av GTK+/GNOME grÀnssnittet. Gramps bör kÀnnas bekant
       för de flesta, som har anvÀnt  andra  slÀktforskningsprogram  tidigare,
       som Family Tree Maker (TM), Personal Ancestral Files (TM), DISGEN eller
       GNU Geneweb. Det stöder import via det  populÀra  GEDCOM-formatet,  som
       anvÀnds över hela vÀrlden av nÀstan all slÀktforskningsprogramvara.

ALTERNATIV

       Gramps FIL
              NÀr  FIL  ges  (utan  nÄgra flaggor) som namn pÄ ett familjetrÀd
              eller som en mapp  med  familjetrÀd,  sÄ  öppnas  detta  och  en
              interaktiv  session  startas.  Om  FIL  Àr  en  fil, vars format
              förstÄs av Gramps, skapas ett  tomt  famljetrÀd,  vars  namn  Àr
              grundat  pÄ  namnet  FIL  och  vars  data  importeras  till det.
              Resterande alternativ ignoreras. Detta sÀtt  att  starta  passar
              vid    anvÀndning    av    Gramps    som    en   hanterare   för
              slÀktforskningsdata i t.  ex.  en  web-lÀsare.  Detta  startsÀtt
              accepterar alla inbyggda dataformat för Gramps, se nedan.

       -f,--format= FORMAT
              Uttryckligen  specificera  format  pÄ FIL givet av föregÄende -i
              eller -e-alternativ. Om -f-alternativet inte ges för nÄgon  FIL,
              gissas  filformat  för  den  filen utgÄende frÄn dess filÀndelse
              eller dess MIME-typ.

              De format, som  Àr  tillgÀngliga  för  utmatnig,  Àr  Gramps-xml
              (gissas  om FIL slutar pÄ .Gramps), gedcom (gissas om FIL slutar
              med .ged) eller nÄgon filexport, som Àr tillgÀnglig  via  Gramps
              tillÀggsprogramsystem.

              De   format,   som   Àr  tillgÀngliga  för  inmatnig,  Àr  grdb,
              Gramps-xml, gedcom, Gramps-pkg (gissas om FIL slutar med  .gpkg)
              och geneweb (gissas om FIL slutar med .gw).

              De format, som Àr tillgÀngliga för export Àr Gramps-xml, gedcom,
              Gramps-pkg, wft (gissas om FIL slutar med .wft), geneweb och iso
              (gissas aldrig, specificeras alltid med -f-alternativ).

       -l     Listar alla databaser/familjetrÀd.

       -u,--force-unlock
              Tvingar upplÄsning av databas.

       -O,--open= DATABAS
              Öppnar DATABAS, som mĂ„ste vara en befitlig databasmapp eller ett
              befintligt familjetrÀd. Om ingen ÄtgÀrd,  import  eller  export-
              alternativ  anges  pÄ  kommandoraden  sÄ  startas  en interaktiv
              session med den angivna databasen.

       -i,--import= FIL
              Importera data frÄn FIL. Om du inte har specificerat en databas,
              skapas en temporÀr sÄdan, som tas bort nÀr Gramps avslutas.

              Om  mer  Àr  en  indatafil  anges, mÄste varje föregÄs av en -i-
              flagga. Filerna importeras i den givna ordningen, t.ex. -i  FIL1
              -i  FIL2  och  -i FIL2 -i FIL1 kan skapa skilda Gramps IDs i den
              resulterande databasen.

       -e,--export= FIL
              Exporterar data till FIL. För iso-format, Àr FIL i sjÀlva verket
              namnet  pÄ den mapp, som Gramps databas kommer att skrivas till.
              För Gramps-xml, gedcom, wft,  Gramps-pkg  och  geneweb,  Àr  FIL
              namnet pÄ resultatfilen.

              Om  mer  Àr  en  utdatafil  anges, mÄste varje föregÄs av en -e-
              flagga. Filerna skrivs en efter en i den givna ordningen.

       -a,--action= ÅTGÄRD
              Utför ÅTGÄRD pĂ„ importerade  data.  Detta  görs  efter  att  all
              import har avslutats felfritt. F. n. Àr följand ÄtgÀrder möjliga
              summary   (samma    som    Rapporter->Visa->Sammanfattning    av
              databasen),   check   (samma   som   Verktyg->Reparera   databas
              ->Kontrollera och reparera) samt report (skapar  report,  krÀver
              en
               ALTERNATIVSTRÄNG lĂ€mnad via -p-flaggan).

              ALTERNATIVSTRÄNG-en mĂ„ste uppfylla följand villkor:
              FÄr  ej  innehÄlla  nÄgra  mellanslag. Om nÄgra argument behöver
              inbegripa    mellanslag,    mÄste    strÀngen    omslutas     av
              anföringstecken.  AlternativstrÀngen Àr en lista med par av namn
              och vÀrden (Ätskiljda av likhetstecken). Namn  och  vÀrde  mÄste
              Ă„tskiljas med komma.

              De  flesta  rapportalternativ  Àr  unika för varje rapport eller
              verktyg. Emellertid finns det gemensamm alternativ.

              name=rapportnamn
              Detta Àr obligatoriskt och bestÀmmer vilken  rapport  som  skall
              skapas.  Om  det  givna namn inte motsvarar nÄgon möjlig rapport
              eller verktyg, kommer ett felmeddelande att skrivas ut, följt av
              möjliga namn pÄ rapporter eller verktyg.

              show=all
              Detta  ger  en  lista med namn pÄ alla möjliga alternativ för en
              bestÀmd rapport eller verktyg.

              show=optionname
              Detta skriver ut beskrivningen av den funktion,  som  optionname
              innebÀr,  likvÀl  vad som Àr godkÀnda typer och vÀrden för detta
              alternativ.

              AnvÀnd alternativen ovan för att ta  reda  pÄ  all  om  en  viss
              rapport.

       Om  mer  Àn en utdataÄtgÀrd givits mÄste varje föregÄs av en -a-flagga.
       ÅtgĂ€rderna utförs en och en i den givna turordningen.

       -d,--debug= LOGGER_NAME
              Kopplar pÄ avlusningshjÀlpmedel för utveckling och  tester.  För
              detaljer hÀnvisas till kÀllkoder

       --version
              Skriver ur Gramps versionsnummer och avslutar

Operation

       Om  första argumentet pÄ kommandoraden inte inledds med ett minustecken
       (d. v. s. ingen flagga), kommer Gramps att försöka öppna den fil,  vars
       namn givits av det första argumentet samt pÄbörja en interaktiv session
       utan att ta hÀnsyn till resten av argumenten pÄ kommandoraden.

       Om -O-flagga givits, kommer  Gramps  att  försöka  öppna  den  omnÀmnda
       databasen   och   sedan   arbeta  med  dess  data,  enligt  ytterligare
       instruktioner pÄ kommandoraden.

       Med eller utan -Oflagga, kan det ske mÄnga importeringar, exporteringar
       och  ÄtgÀrder  beskrivna ytterligare pÄ kommanodraden genom att anvÀnda
       -i-, -e- samt -a-flaggor.

       Ordningen pÄ -i-, -e- eller  -a-alternativen  spelar  ingen  roll.  Den
       gÀllande  ordningen  Àr  alltid: all import (om nÄgon) -> alla ÄtgÀrder
       (om nÄgra) -> all export (om  nÄgon).  Men  öppning  mÄste  alltid  ske
       först!

       Om  inget -O- eller -i-alternativ givits, kommer Gramps att starta sitt
       huvudfönster samt pÄbörja den vanliga interaktiva sessionen med en  tom
       databas, dÄ hur som helst inget data finns att bearbeta.

       Om  inget -e- eller -a-alternativ givits, kommer Gramps att starta sitt
       huvudfönster samt pÄbörja den vanliga  interaktiva  sessionen  med  den
       databas,  som  blev resultet frÄn all import. Denna databas Äterfinns i
       import_db.grdb under ~/.Gramps/import-mappen.

       De fel som intrÀffar under import, export  eller  vid  ÄtgÀrder  kommer
       antingen  att skrivas till stdout (om dessa avbrott hanteras av Gramps)
       eller  till  stderr  (om   dessa   inte   hanteras).   AnvÀnd   vanliga
       skalkommandon  för  att  styra  om  stdout  och  stderr  till att spara
       medelanden och fel i filer.

EXAMPEL

       För att öppna ett befintligt familjetrÀd och importera en xml-fil  till
       det, kan man skriva:
              Gramps -O 'Mitt familjetrĂd' -i ~/db3.Gramps

       OvanstÄende  Àndrar  det öppnade familjetrÀdet, för att göra samma sak,
       men importera bÀgge till ett tillfÀlligt  familjetrÀd  och  pÄbörja  en
       interaktiv session, kan man skriva:
              Gramps -i 'My Family Tree' -i ~/db3.Gramps

       För  att  importera  fyra  databaser  (vars format kan avgöras av deras
       namn) och sedan felkontrollera den  resulterande   databasen,  kan  man
       skriva:
              Gramps  -i  FIL1.ged  -i FIL2.tgz -i ~/db3.Gramps -i FIL4.wft -a
              check

       För att uttryckligen specificera formaten i examplet  ovan,  lÀgg  till
       filnamn med passande -f-alternativ:
              Gramps  -i  FIL1.ged  -f  gedcom  -i  FIL2.tgz  -f Gramps-pkg -i
              ~/db3.Gramps -f Gramps-xml -i FIL4.wft -f wft -a check

       För att spara den databas, som Àr resultat  av  all  import,  ange  -e-
       flagga  (anvÀnd  -f  om  filnamnet  inte tillÄter Gramps att gissa dess
       format):
              Gramps -i FIL1.ged -i FIL2.tgz -e ~/new-package -f Gramps-pkg

       För att importera tre databaser  och  pÄbörja  en  interaklive  Gramps-
       session med importresultatet:
              Gramps -i FIL1.ged -i FIL2.tgz -i ~/db3.Gramps

       För  att  köra  verifieringsverktyget  frÄn  kommandoraden  och mata ut
       resultatet till stdout:
              Gramps -O file.grdb -a tool -p name=verify

       Slutligen, för att pÄbörja en normal interaktiv session skriv bara:
              Gramps

BEGREPP

       Stöder ett python-baserat system för tillÀggsprogram, som möjliggör att
       import-   och   export-funktioner,   rapportgeneratorer,  verktyg  samt
       visningsfilter,   kan   komplettera    Gramps    utan    Àndringar    i
       huvudprogrammet.

       Förutom  att  skapa utskrift pÄ skrivare direkt, kan rapportgeneratorer
       ha andra mÄlsystem som OpenOffice.org, AbiWord, HTML eller LaTeX sÄ att
       anvÀndaren kan tillÄtas att Àndra format för att passa behoven.

KÄNDA FEL OCH BEGRÄNSNINGAR

FILER

       ${PREFIX}/bin/gramps
       ${PREFIX}/share/gramps
       ${HOME}/.gramps

FÖRFATTARE

       Donald Allingham <don@gramps-project.org>
       http://gramps.sourceforge.net

       Denna man-sida skrevs ursprungligen av:
       Brandon L. Griffith <brandon@debian.org>
       till att ingÄ i Debians GNU/Linux-system.

       Denna man-sida underhÄlls f. n. av:
       Alex Roitman <shura@gramps-project.org>

       Denna man-sida har översatts till svenska av:
       Peter Landgren <peter.talken@telia.com>

DOCUMENTATION

       AnvÀndardokumentationen  Àr  tillgÀnglig  genom GNOME's standard hjÀlp-
       blÀddrare i form av Gramps-handboken. Handboken finns Àven i XML-format
       som  gramps-manual.xml  under  doc/gramps-manual/$LANG i den officiella
       kÀlldistributionen. Dock ej pÄ svenska.

       Utvecklingsdokumentationen  kan  hittas  pÄ   http://developers.gramps-
       project.org.