Provided by: gramps_3.3.1-1_all bug

NAMN

    Gramps - Genealogical Research and Analysis Management Programming
    System.

SAMMANFATTNING

    Gramps [-?|--help] [--usage] [--version] [-l]  [-u|--force-unlock]
    [-O|--open=  DATABAS  [-f|--format=  FORMAT]]  [-i|--import=  FIL
    [-f|--format=  FORMAT]]  [-i|--import=  ...]  [-e|--export=  FIL
    [-f|--format=  FORMAT]]  [-a|--action=  ÅTGÄRD]  [-p|--options=
    ALTERNATIVSTRÄNG]] [ FIL ] [--version]

BESKRIVNING

    Gramps Àr ett Free/OpenSource slÀktforskningsprogram. Det Àr skrivet i
    Python, med hjÀlp av GTK+/GNOME grÀnssnittet. Gramps bör kÀnnas bekant
    för de flesta, som har anvÀnt andra slÀktforskningsprogram tidigare,
    som Family Tree Maker (TM), Personal Ancestral Files (TM), DISGEN eller
    GNU Geneweb. Det stöder import via det populÀra GEDCOM-formatet, som
    anvÀnds över hela vÀrlden av nÀstan all slÀktforskningsprogramvara.

ALTERNATIV

    Gramps FIL
       NÀr FIL ges (utan nÄgra flaggor) som namn pÄ ett familjetrÀd
       eller som en mapp med familjetrÀd, sÄ öppnas detta och en
       interaktiv session startas. Om FIL Àr en fil, vars format
       förstÄs av Gramps, skapas ett tomt famljetrÀd, vars namn Àr
       grundat pÄ namnet FIL och vars data importeras till det.
       Resterande alternativ ignoreras. Detta sÀtt att starta passar
       vid  anvÀndning  av  Gramps  som  en  hanterare  för
       slÀktforskningsdata i t. ex. en web-lÀsare. Detta startsÀtt
       accepterar alla inbyggda dataformat för Gramps, se nedan.

    -f,--format= FORMAT
       Uttryckligen specificera format pÄ FIL givet av föregÄende -i
       eller -e-alternativ. Om -f-alternativet inte ges för nÄgon FIL,
       gissas filformat för den filen utgÄende frÄn dess filÀndelse
       eller dess MIME-typ.

       De format, som Àr tillgÀngliga för utmatnig, Àr Gramps-xml
       (gissas om FIL slutar pÄ .Gramps), gedcom (gissas om FIL slutar
       med .ged) eller nÄgon filexport, som Àr tillgÀnglig via Gramps
       tillÀggsprogramsystem.

       De  format,  som  Àr tillgÀngliga för inmatnig, Àr grdb,
       Gramps-xml, gedcom, Gramps-pkg (gissas om FIL slutar med .gpkg)
       och geneweb (gissas om FIL slutar med .gw).

       De format, som Àr tillgÀngliga för export Àr Gramps-xml, gedcom,
       Gramps-pkg, wft (gissas om FIL slutar med .wft), geneweb och iso
       (gissas aldrig, specificeras alltid med -f-alternativ).

    -l   Listar alla databaser/familjetrÀd.

    -u,--force-unlock
       Tvingar upplÄsning av databas.

    -O,--open= DATABAS
       Öppnar DATABAS, som mĂ„ste vara en befitlig databasmapp eller ett
       befintligt familjetrÀd. Om ingen ÄtgÀrd, import eller export-
       alternativ anges pÄ kommandoraden sÄ startas en interaktiv
       session med den angivna databasen.

    -i,--import= FIL
       Importera data frÄn FIL. Om du inte har specificerat en databas,
       skapas en temporÀr sÄdan, som tas bort nÀr Gramps avslutas.

       Om mer Àr en indatafil anges, mÄste varje föregÄs av en -i-
       flagga. Filerna importeras i den givna ordningen, t.ex. -i FIL1
       -i FIL2 och -i FIL2 -i FIL1 kan skapa skilda Gramps IDs i den
       resulterande databasen.

    -e,--export= FIL
       Exporterar data till FIL. För iso-format, Àr FIL i sjÀlva verket
       namnet pÄ den mapp, som Gramps databas kommer att skrivas till.
       För Gramps-xml, gedcom, wft, Gramps-pkg och geneweb, Àr FIL
       namnet pÄ resultatfilen.

       Om mer Àr en utdatafil anges, mÄste varje föregÄs av en -e-
       flagga. Filerna skrivs en efter en i den givna ordningen.

    -a,--action= ÅTGÄRD
       Utför ÅTGÄRD pĂ„ importerade data. Detta görs efter att all
       import har avslutats felfritt. F. n. Àr följand ÄtgÀrder möjliga
       summary  (samma  som  Rapporter->Visa->Sammanfattning  av
       databasen),  check  (samma  som  Verktyg->Reparera  databas
       ->Kontrollera och reparera) samt report (skapar report, krÀver
       en
        ALTERNATIVSTRÄNG lĂ€mnad via -p-flaggan).

       ALTERNATIVSTRÄNG-en mĂ„ste uppfylla följand villkor:
       FÄr ej innehÄlla nÄgra mellanslag. Om nÄgra argument behöver
       inbegripa  mellanslag,  mÄste  strÀngen  omslutas   av
       anföringstecken. AlternativstrÀngen Àr en lista med par av namn
       och vÀrden (Ätskiljda av likhetstecken). Namn och vÀrde mÄste
       Ă„tskiljas med komma.

       De flesta rapportalternativ Àr unika för varje rapport eller
       verktyg. Emellertid finns det gemensamm alternativ.

       name=rapportnamn
       Detta Àr obligatoriskt och bestÀmmer vilken rapport som skall
       skapas. Om det givna namn inte motsvarar nÄgon möjlig rapport
       eller verktyg, kommer ett felmeddelande att skrivas ut, följt av
       möjliga namn pÄ rapporter eller verktyg.

       show=all
       Detta ger en lista med namn pÄ alla möjliga alternativ för en
       bestÀmd rapport eller verktyg.

       show=optionname
       Detta skriver ut beskrivningen av den funktion, som optionname
       innebÀr, likvÀl vad som Àr godkÀnda typer och vÀrden för detta
       alternativ.

       AnvÀnd alternativen ovan för att ta reda pÄ all om en viss
       rapport.

    Om mer Àn en utdataÄtgÀrd givits mÄste varje föregÄs av en -a-flagga.
    ÅtgĂ€rderna utförs en och en i den givna turordningen.

    -d,--debug= LOGGER_NAME
       Kopplar pÄ avlusningshjÀlpmedel för utveckling och tester. För
       detaljer hÀnvisas till kÀllkoder

    --version
       Skriver ur Gramps versionsnummer och avslutar

Operation

    Om första argumentet pÄ kommandoraden inte inledds med ett minustecken
    (d. v. s. ingen flagga), kommer Gramps att försöka öppna den fil, vars
    namn givits av det första argumentet samt pÄbörja en interaktiv session
    utan att ta hÀnsyn till resten av argumenten pÄ kommandoraden.

    Om -O-flagga givits, kommer Gramps att försöka öppna den omnÀmnda
    databasen  och  sedan  arbeta med dess data, enligt ytterligare
    instruktioner pÄ kommandoraden.

    Med eller utan -Oflagga, kan det ske mÄnga importeringar, exporteringar
    och ÄtgÀrder beskrivna ytterligare pÄ kommanodraden genom att anvÀnda
    -i-, -e- samt -a-flaggor.

    Ordningen pÄ -i-, -e- eller -a-alternativen spelar ingen roll. Den
    gÀllande ordningen Àr alltid: all import (om nÄgon) -> alla ÄtgÀrder
    (om nÄgra) -> all export (om nÄgon). Men öppning mÄste alltid ske
    först!

    Om inget -O- eller -i-alternativ givits, kommer Gramps att starta sitt
    huvudfönster samt pÄbörja den vanliga interaktiva sessionen med en tom
    databas, dÄ hur som helst inget data finns att bearbeta.

    Om inget -e- eller -a-alternativ givits, kommer Gramps att starta sitt
    huvudfönster samt pÄbörja den vanliga interaktiva sessionen med den
    databas, som blev resultet frÄn all import. Denna databas Äterfinns i
    import_db.grdb under ~/.Gramps/import-mappen.

    De fel som intrÀffar under import, export eller vid ÄtgÀrder kommer
    antingen att skrivas till stdout (om dessa avbrott hanteras av Gramps)
    eller till stderr (om  dessa  inte  hanteras).  AnvÀnd  vanliga
    skalkommandon för att styra om stdout och stderr till att spara
    medelanden och fel i filer.

EXAMPEL

    För att öppna ett befintligt familjetrÀd och importera en xml-fil till
    det, kan man skriva:
       Gramps -O 'Mitt familjetrĂd' -i ~/db3.Gramps

    OvanstÄende Àndrar det öppnade familjetrÀdet, för att göra samma sak,
    men importera bÀgge till ett tillfÀlligt familjetrÀd och pÄbörja en
    interaktiv session, kan man skriva:
       Gramps -i 'My Family Tree' -i ~/db3.Gramps

    För att importera fyra databaser (vars format kan avgöras av deras
    namn) och sedan felkontrollera den resulterande  databasen, kan man
    skriva:
       Gramps -i FIL1.ged -i FIL2.tgz -i ~/db3.Gramps -i FIL4.wft -a
       check

    För att uttryckligen specificera formaten i examplet ovan, lÀgg till
    filnamn med passande -f-alternativ:
       Gramps -i FIL1.ged -f gedcom -i FIL2.tgz -f Gramps-pkg -i
       ~/db3.Gramps -f Gramps-xml -i FIL4.wft -f wft -a check

    För att spara den databas, som Àr resultat av all import, ange -e-
    flagga (anvÀnd -f om filnamnet inte tillÄter Gramps att gissa dess
    format):
       Gramps -i FIL1.ged -i FIL2.tgz -e ~/new-package -f Gramps-pkg

    För att importera tre databaser och pÄbörja en interaklive Gramps-
    session med importresultatet:
       Gramps -i FIL1.ged -i FIL2.tgz -i ~/db3.Gramps

    För att köra verifieringsverktyget frÄn kommandoraden och mata ut
    resultatet till stdout:
       Gramps -O file.grdb -a tool -p name=verify

    Slutligen, för att pÄbörja en normal interaktiv session skriv bara:
       Gramps

BEGREPP

    Stöder ett python-baserat system för tillÀggsprogram, som möjliggör att
    import-  och  export-funktioner,  rapportgeneratorer, verktyg samt
    visningsfilter,  kan  komplettera  Gramps  utan  Àndringar  i
    huvudprogrammet.

    Förutom att skapa utskrift pÄ skrivare direkt, kan rapportgeneratorer
    ha andra mÄlsystem som OpenOffice.org, AbiWord, HTML eller LaTeX sÄ att
    anvÀndaren kan tillÄtas att Àndra format för att passa behoven.

KÄNDA FEL OCH BEGRÄNSNINGAR

FILER

    ${PREFIX}/bin/gramps
    ${PREFIX}/share/gramps
    ${HOME}/.gramps

FÖRFATTARE

    Donald Allingham <don@gramps-project.org>
    http://gramps.sourceforge.net

    Denna man-sida skrevs ursprungligen av:
    Brandon L. Griffith <brandon@debian.org>
    till att ingÄ i Debians GNU/Linux-system.

    Denna man-sida underhÄlls f. n. av:
    Alex Roitman <shura@gramps-project.org>

    Denna man-sida har översatts till svenska av:
    Peter Landgren <peter.talken@telia.com>

DOCUMENTATION

    AnvÀndardokumentationen Àr tillgÀnglig genom GNOME's standard hjÀlp-
    blÀddrare i form av Gramps-handboken. Handboken finns Àven i XML-format
    som gramps-manual.xml under doc/gramps-manual/$LANG i den officiella
    kÀlldistributionen. Dock ej pÄ svenska.

    Utvecklingsdokumentationen kan hittas pÄ  http://developers.gramps-
    project.org.