Provided by: help2man_1.40.4ubuntu1_i386 bug

NAMN

    help2man - generera en enkel manualsida

BESKRIVNING

    `help2man' generates a man page out of `--help' and `--version' output.

    Usage: help2man [OPTION]... EXECUTABLE

    -n, --name=STRING
       description for the NAME paragraph

    -s, --section=SECTION
       section number for manual page (1, 6, 8)

    -m, --manual=TEXT
       name of manual (User Commands, ...)

    -S, --source=TEXT
       source of program (FSF, Debian, ...)

    -L, --locale=STRING
       select locale (default "C")

    -i, --include=FILE
       include material from `FILE'

    -I, --opt-include=FILE
       include material from `FILE' if it exists

    -o, --output=FILE
       send output to `FILE'

    -p, --info-page=TEXT
       name of Texinfo manual

    -N, --no-info
       suppress pointer to Texinfo manual

    -l, --libtool
       exclude the `lt-' from the program name

    --help print this help, then exit

    --version
       print version number, then exit

    EXECUTABLE should accept `--help' and `--version' options and produce
    output on stdout although alternatives may be specified using:

    -h, --help-option=STRING
       help option string

    -v, --version-option=STRING
       version option string

    --version-string=STRING
       version string

    --no-discard-stderr
       include stderr when parsing option output

INKLUDERA FILER

    Ytterligare material kan inkluderas i den genererade utskriften med
    flaggorna --include och --opt-include Formatet ar enkelt:

      [sektion]
      text

      /monster/
      text

    Block av *roff-text infogas ord for ord i utskriften antingen vid
    borjan av angiven [section] (okanslig for skiftlage), eller efter en
    paragraf som matchar /m"onster/.

    Monster anvander Perls syntax for reguljara uttryck och kan efterfoljas
    av modifierarna i, s eller m (se perlre(1)).

    Rader fore den forsta sektionen eller monstret som borjar med "-"
    behandlas som flaggor. Allt annat ignoreras tyst och kan anvandas for
    kommentarer, RCS-nyckelord och liknande.

    Ordning pa sektionsutskriften ar:

      NAMN
      SYNOPSIS
      BESKRIVNING
      FLAGGOR
      ENVIRONMENT
      FILES
      EXEMPEL
      "ovrigt
      UPPHOVSMAN
      RAPPORTERA FEL
      COPYRIGHT
      SE OCKSA

    Alla sektioner [namn] eller [synopsis] som visas i inkluderingsfilen
    kommer att ersatta vad som skulle automatiskt bli producerat (aven om
    du fortfarande kan asidosatta de senare med --name om det kravs).

    Andra sektioner laggs till i borjan av den automatiskt producerade
    utskriften for standardsektionerna angivna ovan, eller inkluderas vid
    "ovrigt (ovan) i den ordning de patraffades i inkluderingsfilen.

TILLG"ANGLIGHET

    Senaste versionen av den har utgavan finns tillganglig online fran:

      ftp://ftp.gnu.org/gnu/help2man/

RAPPORTERA FEL

    Report bugs to <bug-help2man@gnu.org>.

COPYRIGHT

    Copyright (C) 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005,
    2009, 2010, 2011 Free Software Foundation, Inc. This is free software;
    see the source for copying conditions. There is NO warranty; not even
    for MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.

    Written by Brendan O'Dea <bod@debian.org>

SE OCKSoA

    Den  fullstandiga dokumentationen for help2man underhalls som en
    Texinfo-manual. Om den info och B. help2man programmen ar ordentligt
    installerade pa ditt system, kommandot

       information help2man

    bor ge dig tillgang till den kompletta manualen.