Provided by: jwhois_4.0-2_i386 bug

NAME

    jwhois - klient for whois-tjansten

SYNOPS

    jwhois [ FLAGGOR ]... [ FRoAGA ]

BESKRIVNING

    jwhois soker pa Whois-servrar efter objekten pa kommandoraden.

    Vilken vard som skall fragas hamtas fran en global konfigurationsfil,
    en konfigurationsfil som anges pa kommandoraden, eller valjs direkt pa
    kommandoraden.

FLAGGOR

    --version
       visar version, forfattare och licensinformation.

    --help visar en kort hjalptext.

    -c FIL --config=FIL
       anvander FIL som konfigurationsfil istallet for forvalet.

    -h V"ARD --host=V"ARD
       ignorerar den vard som anges i konfigurationsfilen och fragar
       istallet VARD direkt.

    -p PORT --port=PORT
       anger vilket portnummer som skall anvandas nar VARD fragas.

    -f --force-lookup
       framtvingar uppslagning mot varden aven om det aktuella objektet
       ar tillganglig i cachen.

    -v --verbose
       skriver ut berattande felsokningsutdata vid korning (anvand
       denna innan du sander felrapporter for att forsakra dig om att
       det ror sig om ett fel och inte en felkonfigurering). Du kan
       oka pratsamhetsnivan genom att ge flera sadana flaggor till
       jwhois, till exempel -vv.

    -n --no-redirect
       deaktivera funktionen som omdirigerar fragor fran en server till
       en annan.

    -s --no-whoisservers
       deaktivera det inbyggda stodet for whois-servers.net.

    -a --raw
       sand fragan ordagrannt till mottagande vard istallet for att
       skriva om dem i enlighet med installningen.

    -i --display-redirections
       visa alla steg i omdirigeringen (forval ar att visa endast det
       sista svaret).

    -d --disable-cache
       helt deaktivera bade lasning och skrivning av cachen.

    -r --rwhois
       framtvinga anvandning av rwhois-protokollet istallet for HTTP
       eller whois.

    --rwhois-display=VISNING
       ber de mottagande rwhoisservrarna att visa resultaten enligt
       VISNING istallet for den normala dump-visningen.

    --rwhois-limit=GR"ANS
       ber de mottagande rwhoisservrarna att begransa sina svar till
       GRANS traffar.

  RIPE-UT"OKNINGAR
    For att anvanda flaggorna som anges i RIPE-dokument 157, maste du andra
    formatet pa fragan nagot. Om du skulle soka efter alla poster i RIPE-
    databasen vilka listar admin-c, tech-c eller zone-c som CO19-RIPE, kan
    du anvanda foljande kommandosyntax:

    jwhois -h whois.ripe.net -- -i admin-c,tech-c,zone-c CO19-RIPE

    -- anvands for att separerar RIPE-flaggorna fran jwhois egna flaggor.

SE "AVEN

    whois(1)