Provided by: jwhois_4.0-2_i386 bug

NAME

    jwhois - klient för whois-tjänsten

SYNOPS

    jwhois [ FLAGGOR ]... [ FRGA ]

BESKRIVNING

    jwhois söker på Whois-servrar efter objekten på kommandoraden.

    Vilken värd som skall frågas hämtas från en global konfigurationsfil,
    en konfigurationsfil som anges på kommandoraden, eller väljs direkt på
    kommandoraden.

FLAGGOR

    --version
       visar version, författare och licensinformation.

    --help visar en kort hjälptext.

    -c FIL --config=FIL
       använder FIL som konfigurationsfil istället för förvalet.

    -h VÄRD --host=VÄRD
       ignorerar den värd som anges i konfigurationsfilen och frågar
       istället VÄRD direkt.

    -p PORT --port=PORT
       anger vilket portnummer som skall användas när VÄRD frågas.

    -f --force-lookup
       framtvingar uppslagning mot värden även om det aktuella objektet
       är tillgänglig i cachen.

    -v --verbose
       skriver ut berättande felsökningsutdata vid körning (använd
       denna innan du sänder felrapporter för att försäkra dig om att
       det rör sig om ett fel och inte en felkonfigurering). Du kan öka
       pratsamhetsnivån genom att ge flera sådana flaggor till jwhois,
       till exempel -vv.

    -n --no-redirect
       deaktivera funktionen som omdirigerar frågor från en server till
       en annan.

    -s --no-whoisservers
       deaktivera det inbyggda stödet för whois-servers.net.

    -a --raw
       sänd frågan ordagrannt till mottagande värd istället för att
       skriva om dem i enlighet med inställningen.

    -i --display-redirections
       visa alla steg i omdirigeringen (förval är att visa endast det
       sista svaret).

    -d --disable-cache
       helt deaktivera både läsning och skrivning av cachen.

    -r --rwhois
       framtvinga användning av rwhois-protokollet istället för HTTP
       eller whois.

    --rwhois-display=VISNING
       ber de mottagande rwhoisservrarna att visa resultaten enligt
       VISNING istället för den normala dump-visningen.

    --rwhois-limit=GRÄNS
       ber de mottagande rwhoisservrarna att begränsa sina svar till
       GRÄNS träffar.

  RIPE-UTÖKNINGAR
    För att använda flaggorna som anges i RIPE-dokument 157, måste du ändra
    formatet på frågan något. Om du skulle söka efter alla poster i RIPE-
    databasen vilka listar admin-c, tech-c eller zone-c som CO19-RIPE, kan
    du använda följande kommandosyntax:

    jwhois -h whois.ripe.net -- -i admin-c,tech-c,zone-c CO19-RIPE

    -- används för att separerar RIPE-flaggorna från jwhois egna flaggor.

SE ÄVEN

    whois(1)