Provided by: jwhois_4.0-2_amd64 bug

NAME

    jwhois - klient för whois-tjänsten

SYNOPS

    jwhois [ FLAGGOR ]... [ FRÅGA ]

BESKRIVNING

    jwhois söker på Whois-servrar efter objekten på kommandoraden.

    Vilken värd som skall frågas hämtas från en global konfigurationsfil, en konfigurationsfil
    som anges på kommandoraden, eller väljs direkt på kommandoraden.

FLAGGOR

    --version
       visar version, författare och licensinformation.

    --help visar en kort hjälptext.

    -c FIL --config=FIL
       använder FIL som konfigurationsfil istället för förvalet.

    -h VÄRD --host=VÄRD
       ignorerar den värd som anges i konfigurationsfilen och frågar istället VÄRD direkt.

    -p PORT --port=PORT
       anger vilket portnummer som skall användas när VÄRD frågas.

    -f --force-lookup
       framtvingar uppslagning mot värden även om det aktuella objektet är tillgänglig i
       cachen.

    -v --verbose
       skriver ut berättande felsökningsutdata vid körning (använd denna innan du sänder
       felrapporter för att försäkra dig om att det rör sig om ett fel och inte en
       felkonfigurering). Du kan öka pratsamhetsnivån genom att ge flera sådana flaggor
       till jwhois, till exempel -vv.

    -n --no-redirect
       deaktivera funktionen som omdirigerar frågor från en server till en annan.

    -s --no-whoisservers
       deaktivera det inbyggda stödet för whois-servers.net.

    -a --raw
       sänd frågan ordagrannt till mottagande värd istället för att skriva om dem i
       enlighet med inställningen.

    -i --display-redirections
       visa alla steg i omdirigeringen (förval är att visa endast det sista svaret).

    -d --disable-cache
       helt deaktivera både läsning och skrivning av cachen.

    -r --rwhois
       framtvinga användning av rwhois-protokollet istället för HTTP eller whois.

    --rwhois-display=VISNING
       ber de mottagande rwhoisservrarna att visa resultaten enligt VISNING istället för
       den normala dump-visningen.

    --rwhois-limit=GRÄNS
       ber de mottagande rwhoisservrarna att begränsa sina svar till GRÄNS träffar.

  RIPE-UTÖKNINGAR
    För att använda flaggorna som anges i RIPE-dokument 157, måste du ändra formatet på frågan
    något. Om du skulle söka efter alla poster i RIPE-databasen vilka listar admin-c, tech-c
    eller zone-c som CO19-RIPE, kan du använda följande kommandosyntax:

    jwhois -h whois.ripe.net -- -i admin-c,tech-c,zone-c CO19-RIPE

    -- används för att separerar RIPE-flaggorna från jwhois egna flaggor.

SE ÄVEN

    whois(1)