Provided by: kde-l10n-sv_4.8.2-0ubuntu2_all bug

NAME

    kabcclient - Kommandoradsklient för KDE:s adressbok

SYNOPSIS

    kabcclient [[-A] | [-R] | [-M] | [-S] | [-L]] [--match-case] [--nosave] [-ic avkodare]
         [-if format] [-if-opts formatalternativ] [-oc kodare] [-of format]
         [-of-opts formatalternativ] [indata]

BESKRIVNING

    kabcclient möjliggör åtkomst av KDE:s adressbok från kommandoraden, till exempel i
    skalskript. Det stöder indata från standardinmatningen eller via ytterligare
    kommandoradsväljare. Utdata skrivs alltid till standardutmatningen.

VäLJARE

    Användningssätt

      -A, --add
        Lägger till en ny kontaktpost i adressboken

      -R, --remove
        Tar bort en befintlig kontaktpost från adressboken

      -M, --merge
        Sammanfogar indata med en befintlig kontaktpost i adressboken. Det lägger till
        eventuell ny information till den som redan finns

      -S, --search
        Söker i adressboken efter motsvarande kontaktposter

      -L, --list
        Listar alla kontaktposter i adressboken

    Indataväljare

      -ic, --input-codec
        Skicka indatatext via en angiven textavkodare. Se -ic help för ytterligare
        information om avkodare av indata. Förval är local som använder avkodaren för
        nuvarande inställning av locale(5)

      -if, --input-format
        Tolkar indatatexten enligt angivna formateringsregler. Se -if help för
        tillgängliga format. Förval är search

      Istället för att läsa indatatext kan kabcclient visa en dialogruta för att välja
      kontakter med indataformatet
        dialog

      -if-opts, --input-format-options
        Ytterligare väljare för det valda indataformatet. Kan vara valfria eller
        nödvändiga beroende på formatet. Se -if-opts help för tillgängliga formatväljare

    Utdataväljare

      -oc, --output-codec
        Skicka utdatatext via en angiven textkodare. Se -oc help för ytterligare
        information om kodare av utdata. Förval är local som använder kodaren för
        nuvarande inställning av locale(5).

      -of, --output-format
        Formaterar utdatatexten enligt angivna formateringsregler. Se -of help för
        tillgängliga format. Förval är vcard

      -of-opts, --output-format-options
        Ytterligare väljare för det valda utdataformatet. Kan vara valfria eller
        nödvändiga beroende på formatet. Se -of-opts help för tillgängliga formatväljare

    Ytterligare väljare

      --match-case
        Använd skiftlägeskänslig textmatchning vid jämförelse av indatatext med
        kontaktposter

      --nosave
        Utför bara åtgärder som ändrar information, liksom -A, -R eller -M, i minnet, men
        skriv inte tillbaka ändringarna i adressboken

DIAGNOSTIK

    Som vanligt anger avslutningsstatus noll att programmet lyckades. Beroende på valt
    åtgärdsläge anger en avslutningsstatus skild från noll ett visst problem som programmet
    stötte på

    ADD

      1
        Läsning av indatatexten misslyckades

      2
        Att skapa en lämplig kontaktpost från indatatexten misslyckades, t.ex. ingen data
        eller felformaterad indata för det valda indataformatet

      3
        Att spara ändringarna i adressboken misslyckades. Det kan exempelvis orsakas av
        andra program som för närvarande har låst adressboken.

    REMOVE

      1
        Läsning av indatatexten misslyckades

      2
        Programmet kunde inte ta bort någon kontaktpost från adressboken. Det kan orsakas
        av att tolkning av indatatexten misslyckades, att en motsvarande kontaktpost inte
        hittades i adressboken eller att mer än en motsvarande kontaktpost hittades i
        adressboken. I det senare fallet skrivs ett felmeddelande ut på
        standardfelutmatningen

      3
        Att spara ändringarna i adressboken misslyckades. Det kan exempelvis orsakas av
        andra program som för närvarande har låst adressboken.

    MERGE

      1
        Läsning av indatatexten misslyckades

      2
        Programmet kunde inte sammanfoga indata med någon kontaktpost i adressboken. Det
        kan orsakas av att tolkning av indatatexten misslyckades, att en motsvarande
        kontaktpost inte hittades i adressboken eller att mer än en motsvarande
        kontaktpost hittades i adressboken. I det senare fallet skrivs ett felmeddelande
        ut på standardfelutmatningen

      3
        Att spara ändringarna i adressboken misslyckades. Det kan exempelvis orsakas av
        andra program som för närvarande har låst adressboken.

      SEARCH, 1
        Läsning av indatatexten misslyckades

      2
        Programmet kunde inte hitta någon motsvarande kontaktpost i adressboken. Det kan
        orsakas av att tolkning av indatatexten misslyckades eller att en motsvarande
        kontaktpost inte hittades i adressboken

EXEMPEL

    Sök efter kontaktposter med Anna antingen i namn eller e-postadresser

      kabcclient -S Anna

    Gör samma sak, men använd skiftlägeskänslig sökning

      kabcclient --match-case -S Anna

    Gör samma sak, men läs indatatexten från standardinmatningen

      echo "Anna" | kabcclient --match-case -S

    Försök lägga till en ny kontaktpost med data från en formaterad e-postadress

      kabcclient --nosave --add -if email "Marilyn Monroe <mmonroe@moviestars.com>"

    Gör samma sak med spara verkligen den ändrade adressboken denna gången

      kabcclient --add -if email "Marilyn Monroe <mmonroe@moviestars.com>"

    Listar tillgängliga indataformat

      kabcclient -if help

    Listar tillgängliga utdataformat

      kabcclient -of help

    Listar tillgängliga alternativ för utdataformatet 'email'

      kabcclient -of email -of-opts help

    Listar alla e-postadresser för alla kontakter som innehåller 'Marilyn'

      kabcclient -of email -of-opts allemails -S Marilyn

    Tar bort alla kontakter som användaren markerat i dialogrutan för kontaktval

      kabcclient --remove -if dialog

    Exportera markerade kontakter till en vCard-fil (förvalt utdataformat)

      kabcclient -S -if dialog > kontakter.vcf

UPPHOVSMAN

    Manualsidan är skriven av Kevin Krammer <kevin.krammer@gmx.at>. Rättighet ges att kopiera,
    distribuera och/eller ändra dokumentet enligt villkoren i GNU General Public License,
    version 2 eller en senare version publicerad av Free Software Foundation.

    På Debian-system finns den fullständiga texten för GNU General Public License i
    /usr/share/common-licenses/GPL.

AUTHOR

    Kevin Krammer <kevin.krammer@gmx.at>
      Upphovsman