Provided by: kde-l10n-sv_4.8.2-0ubuntu2_all bug

NAME

    kabcclient - Kommandoradsklient för KDE:s adressbok

SYNOPSIS

    kabcclient [[-A] | [-R] | [-M] | [-S] | [-L]] [--match-case] [--nosave]
         [-ic avkodare] [-if format] [-if-opts formatalternativ]
         [-oc kodare] [-of format] [-of-opts formatalternativ]
         [indata]

BESKRIVNING

    kabcclient möjliggör åtkomst av KDE:s adressbok från kommandoraden,
    till exempel i skalskript. Det stöder indata från standardinmatningen
    eller via ytterligare kommandoradsväljare. Utdata skrivs alltid till
    standardutmatningen.

VäLJARE

    Anvndningsstt

      -A, --add
        Lägger till en ny kontaktpost i adressboken

      -R, --remove
        Tar bort en befintlig kontaktpost från adressboken

      -M, --merge
        Sammanfogar indata med en befintlig kontaktpost i adressboken.
        Det lägger till eventuell ny information till den som redan
        finns

      -S, --search
        Söker i adressboken efter motsvarande kontaktposter

      -L, --list
        Listar alla kontaktposter i adressboken

    Indatavljare

      -ic, --input-codec
        Skicka indatatext via en angiven textavkodare. Se -ic help för
        ytterligare information om avkodare av indata. Förval är local
        som använder avkodaren för nuvarande inställning av locale(5)

      -if, --input-format
        Tolkar indatatexten enligt angivna formateringsregler. Se -if
        help för tillgängliga format. Förval är search

      Istället för att läsa indatatext kan kabcclient visa en dialogruta
      för att välja kontakter med indataformatet
        dialog

      -if-opts, --input-format-options
        Ytterligare väljare för det valda indataformatet. Kan vara
        valfria eller nödvändiga beroende på formatet. Se -if-opts help
        för tillgängliga formatväljare

    Utdatavljare

      -oc, --output-codec
        Skicka utdatatext via en angiven textkodare. Se -oc help för
        ytterligare information om kodare av utdata. Förval är local
        som använder kodaren för nuvarande inställning av locale(5).

      -of, --output-format
        Formaterar utdatatexten enligt angivna formateringsregler. Se
        -of help för tillgängliga format. Förval är vcard

      -of-opts, --output-format-options
        Ytterligare väljare för det valda utdataformatet. Kan vara
        valfria eller nödvändiga beroende på formatet. Se -of-opts help
        för tillgängliga formatväljare

    Ytterligare vljare

      --match-case
        Använd skiftlägeskänslig textmatchning vid jämförelse av
        indatatext med kontaktposter

      --nosave
        Utför bara åtgärder som ändrar information, liksom -A, -R eller
        -M, i minnet, men skriv inte tillbaka ändringarna i adressboken

DIAGNOSTIK

    Som vanligt anger avslutningsstatus noll att programmet lyckades.
    Beroende på valt åtgärdsläge anger en avslutningsstatus skild från noll
    ett visst problem som programmet stötte på

    ADD

      1
        Läsning av indatatexten misslyckades

      2
        Att skapa en lämplig kontaktpost från indatatexten
        misslyckades, t.ex. ingen data eller felformaterad indata för
        det valda indataformatet

      3
        Att spara ändringarna i adressboken misslyckades. Det kan
        exempelvis orsakas av andra program som för närvarande har låst
        adressboken.

    REMOVE

      1
        Läsning av indatatexten misslyckades

      2
        Programmet kunde inte ta bort någon kontaktpost från
        adressboken. Det kan orsakas av att tolkning av indatatexten
        misslyckades, att en motsvarande kontaktpost inte hittades i
        adressboken eller att mer än en motsvarande kontaktpost
        hittades i adressboken. I det senare fallet skrivs ett
        felmeddelande ut på standardfelutmatningen

      3
        Att spara ändringarna i adressboken misslyckades. Det kan
        exempelvis orsakas av andra program som för närvarande har låst
        adressboken.

    MERGE

      1
        Läsning av indatatexten misslyckades

      2
        Programmet kunde inte sammanfoga indata med någon kontaktpost i
        adressboken. Det kan orsakas av att tolkning av indatatexten
        misslyckades, att en motsvarande kontaktpost inte hittades i
        adressboken eller att mer än en motsvarande kontaktpost
        hittades i adressboken. I det senare fallet skrivs ett
        felmeddelande ut på standardfelutmatningen

      3
        Att spara ändringarna i adressboken misslyckades. Det kan
        exempelvis orsakas av andra program som för närvarande har låst
        adressboken.

      SEARCH, 1
        Läsning av indatatexten misslyckades

      2
        Programmet kunde inte hitta någon motsvarande kontaktpost i
        adressboken. Det kan orsakas av att tolkning av indatatexten
        misslyckades eller att en motsvarande kontaktpost inte hittades
        i adressboken

EXEMPEL

    Sk efter kontaktposter med Anna antingen i namn eller e-postadresser

      kabcclient -S Anna

    Gr samma sak, men anvnd skiftlgesknslig skning

      kabcclient --match-case -S Anna

    Gr samma sak, men ls indatatexten frn standardinmatningen

      echo "Anna" | kabcclient --match-case -S

    Frsk lgga till en ny kontaktpost med data frn en formaterad
    e-postadress

      kabcclient --nosave --add -if email "Marilyn Monroe <mmonroe@moviestars.com>"

    Gr samma sak med spara verkligen den ndrade adressboken denna gngen

      kabcclient --add -if email "Marilyn Monroe <mmonroe@moviestars.com>"

    Listar tillgngliga indataformat

      kabcclient -if help

    Listar tillgngliga utdataformat

      kabcclient -of help

    Listar tillgngliga alternativ fr utdataformatet 'email'

      kabcclient -of email -of-opts help

    Listar alla e-postadresser fr alla kontakter som innehller 'Marilyn'

      kabcclient -of email -of-opts allemails -S Marilyn

    Tar bort alla kontakter som anvndaren markerat i dialogrutan fr
    kontaktval

      kabcclient --remove -if dialog

    Exportera markerade kontakter till en vCard-fil (frvalt utdataformat)

      kabcclient -S -if dialog > kontakter.vcf

UPPHOVSMAN

    Manualsidan är skriven av Kevin Krammer <kevin.krammer@gmx.at>.
    Rättighet ges att kopiera, distribuera och/eller ändra dokumentet
    enligt villkoren i GNU General Public License, version 2 eller en
    senare version publicerad av Free Software Foundation.

    På Debian-system finns den fullständiga texten för GNU General Public
    License i /usr/share/common-licenses/GPL.

AUTHOR

    Kevin Krammer <kevin.krammer@gmx.at>
      Upphovsman