Provided by: kde-l10n-sv_4.8.2-0ubuntu2_all bug

NAMN

    kalzium - Ett KDE-baserat verktyg för inlärning av kemi

SYNOPSIS

    kalzium [Allmänna KDE-väljare] [Allmänna QT-väljare]

BESKRIVNING

    Kalzium är ett program som visar det periodiska systemet. Du kan
    använda Kalzium för att söka efter information om grundämnen eller för
    att lära dig fakta om periodiska systemet.

    Kalzium tillhandahåller alla sorters information om periodiska
    systemet. Du kan slå upp mängder av information om grundämnen och
    dessutom använda visualiseringar för att visa dem.

    Det här paketet är en del av KDE:s officiella utbildningsmodul.

SE OCKSÅ

    Mer detaljerad användardokumentation är tillgänglig från help:/kalzium
    (skriv antingen in webbadressen i Konqueror, eller kör khelpcenter
    help:/kalzium).

UPPHOVSMÄN

    Kalzium är skrivet av Carsten Niehaus cniehaus@kde.org och Tomisalve
    Gountchev tomi@idiom.com.

    Den här manualsidan är framtagen av Ben Burton

AUTHOR

    Ben Burton
      Author.

[FIXME: source]          2010-10-06            KALZIUM(1)