Provided by: kde-l10n-sv_4.8.2-0ubuntu2_all bug

NAMN

    kalzium - Ett KDE-baserat verktyg för inlärning av kemi

SYNOPSIS

    kalzium [Allmänna KDE-väljare] [Allmänna QT-väljare]

BESKRIVNING

    Kalzium är ett program som visar det periodiska systemet. Du kan använda Kalzium för att
    söka efter information om grundämnen eller för att lära dig fakta om periodiska systemet.

    Kalzium tillhandahåller alla sorters information om periodiska systemet. Du kan slå upp
    mängder av information om grundämnen och dessutom använda visualiseringar för att visa
    dem.

    Det här paketet är en del av KDE:s officiella utbildningsmodul.

SE OCKSÅ

    Mer detaljerad användardokumentation är tillgänglig från help:/kalzium (skriv antingen in
    webbadressen i Konqueror, eller kör khelpcenter help:/kalzium).

UPPHOVSMÄN

    Kalzium är skrivet av Carsten Niehaus cniehaus@kde.org och Tomisalve Gountchev
    tomi@idiom.com.

    Den här manualsidan är framtagen av Ben Burton

AUTHOR

    Ben Burton
      Author.

[FIXME: source]               2010-10-06                 KALZIUM(1)