Provided by: kde-l10n-sv_4.8.2-0ubuntu2_all bug

NAMN

    kate - Avancerad texteditor for KDE

SYNOPSIS

    kate [-s, --start namn] [--startanon] [-n, --new] [-b, --block] [-p,
      --pid pid] [-e, --encoding namn] [-l, --line rad] [-c, --column
      kolumn] [-i, --stdin] [Allmanna KDE-valjare] [Allmanna Qt-valjare]

BESKRIVNING

    Kate ar KDE:s avancerade texteditor.

    Kate tillhandahaller ocksa redigeringsdelen i diverse program, med
    namnet KWrite.

    Nagra av Kates manga funktioner omfattar installningsbar
    syntaxfarglaggning for sprak som gar fran C och C++ till HTML och
    Bash-skript, mojlighet att skapa och hantera projekt, ett granssnitt
    for flera dokument (MDI), och en inbyggd terminalemulator

    Men Kate ar mer an en editor for programmerare. Dess mojlighet att
    oppna flera filer pa en gang gor den idealisk for att redigera de manga
    installningsfilerna i UNIX(R). Det har dokumentet ar skrivet med Kate.

V"ALJARE

    -s, --start namn
      Starta Kate med en given session.

    --startanon
      Starta Kate med en ny anonym session, medfor -n.

    -n, --new
      Tvinga att en ny instans av Kate startas (det ignoreras om start
      anvands, och en annan instans av Kate redan har oppnat given
      session), tvingad om inga parametrar eller ingen webbadress alls
      anges.

    -b, --block
      Om en instans av Kate som redan kor anvands, blockera till den har
      avslutas, om webbadresser att oppna anges.

    -p, --pid pid
      Forsok bara ateranvanda en instans av Kate med detta pid (ignoreras
      om start anvands och en annan instans av Kate redan har den angivna
      sessionen oppen).

    -e, --encoding namn
      Ange kodning for filen som ska oppnas

      Du kan anvanda det har for att till exempel tvinga en fil att
      oppnas med formatet UTF-8. (Kommandot iconv -l tillhandahaller en
      lista med kodningar, som kan vara till hjalp for dig.)

    -l, --line rad
      Flytta till den har raden

    -c, --column kolumn
      Flytta till den har kolumnen

    -i, --stdin
      Las innehallet fran standardinmatningen.

    -u, --use
      Ateranvand befintlig instans av Kate, forval, bara for
      kompatibilitet

SE OCKSoA

    Mer detaljerad anvandardokumentation ar tillganglig med help:/kate
    (skriv antingen in webbadressen i Konqueror, eller kor khelpcenter
    help:/kate).

    Det finns ocksa ytterligare information tillganglig pa Kates
    webbplats[1].

EXEMPEL

    For att oppna en fil som heter kod.cpp pa kolumn 15, rad 25, i ett
    befintligt Kate-fonster, skulle du kunna anvanda:

      kate -c 15 -l
      25 -u kod.cpp

    Om du har en aktiv anslutning till Internet, kan du dra fordel av KDE:s
    natverkstransparens for att oppna en fil fran en FTP-plats. Om du inte
    har skrivrattigheter pa fjarrservern, oppnas filen bara for lasning och
    du blir tillfragad om ett lokalt filnamn att spara i om du gor
    andringar. Om du har skrivrattigheter sparas andringar transparent via
    natverket.

      kate ftp://ftp.kde.org/pub/kde/README

UPPHOVSM"AN

    Utvecklare av Kate ar Christoph Cullmann cullmann@kde.org. En
    fullstandig lista med upphovsman och bidragsgivare ar tillganglig i den
    fullstandiga anvandarhandboken som omnamns ovan.

AUTHOR

    Lauri Watts <lauri@kde.org>
      Author.

NOTER

    1. Kates webbplats
      http://kate-editor.org/

K-skrivbordsmiljon        2010-10-06              KATE(1)