Provided by: kde-l10n-sv_4.8.2-0ubuntu2_all bug

NAMN

    kate - Avancerad texteditor för KDE

SYNOPSIS

    kate [-s, --start namn] [--startanon] [-n, --new] [-b, --block] [-p, --pid pid] [-e,
      --encoding namn] [-l, --line rad] [-c, --column kolumn] [-i, --stdin]
      [Allmänna KDE-väljare] [Allmänna Qt-väljare]

BESKRIVNING

    Kate är KDE:s avancerade texteditor.

    Kate tillhandahåller också redigeringsdelen i diverse program, med namnet KWrite.

    Några av Kates många funktioner omfattar inställningsbar syntaxfärgläggning för språk som
    går från C och C++ till HTML och Bash-skript, möjlighet att skapa och hantera projekt, ett
    gränssnitt för flera dokument (MDI), och en inbyggd terminalemulator

    Men Kate är mer än en editor för programmerare. Dess möjlighet att öppna flera filer på en
    gång gör den idealisk för att redigera de många inställningsfilerna i UNIX®. Det här
    dokumentet är skrivet med Kate.

VÄLJARE

    -s, --start namn
      Starta Kate med en given session.

    --startanon
      Starta Kate med en ny anonym session, medför -n.

    -n, --new
      Tvinga att en ny instans av Kate startas (det ignoreras om start används, och en annan
      instans av Kate redan har öppnat given session), tvingad om inga parametrar eller
      ingen webbadress alls anges.

    -b, --block
      Om en instans av Kate som redan kör används, blockera till den har avslutas, om
      webbadresser att öppna anges.

    -p, --pid pid
      Försök bara återanvända en instans av Kate med detta pid (ignoreras om start används
      och en annan instans av Kate redan har den angivna sessionen öppen).

    -e, --encoding namn
      Ange kodning för filen som ska öppnas

      Du kan använda det här för att till exempel tvinga en fil att öppnas med formatet
      UTF-8. (Kommandot iconv -l tillhandahåller en lista med kodningar, som kan vara till
      hjälp för dig.)

    -l, --line rad
      Flytta till den här raden

    -c, --column kolumn
      Flytta till den här kolumnen

    -i, --stdin
      Läs innehållet från standardinmatningen.

    -u, --use
      Återanvänd befintlig instans av Kate, förval, bara för kompatibilitet

SE OCKSÅ

    Mer detaljerad användardokumentation är tillgänglig med help:/kate (skriv antingen in
    webbadressen i Konqueror, eller kör khelpcenter help:/kate).

    Det finns också ytterligare information tillgänglig på Kates webbplats[1].

EXEMPEL

    För att öppna en fil som heter kod.cpp på kolumn 15, rad 25, i ett befintligt
    Kate-fönster, skulle du kunna använda:

      kate -c 15 -l
      25 -u kod.cpp

    Om du har en aktiv anslutning till Internet, kan du dra fördel av KDE:s
    nätverkstransparens för att öppna en fil från en FTP-plats. Om du inte har
    skrivrättigheter på fjärrservern, öppnas filen bara för läsning och du blir tillfrågad om
    ett lokalt filnamn att spara i om du gör ändringar. Om du har skrivrättigheter sparas
    ändringar transparent via nätverket.

      kate ftp://ftp.kde.org/pub/kde/README

UPPHOVSMÄN

    Utvecklare av Kate är Christoph Cullmann cullmann@kde.org. En fullständig lista med
    upphovsmän och bidragsgivare är tillgänglig i den fullständiga användarhandboken som
    omnämns ovan.

AUTHOR

    Lauri Watts <lauri@kde.org>
      Author.

NOTER

    1. Kates webbplats
      http://kate-editor.org/