Provided by: kde-l10n-sv_4.8.2-0ubuntu2_all bug

NAMN

    kate - Avancerad texteditor för KDE

SYNOPSIS

    kate [-s, --start namn] [--startanon] [-n, --new] [-b, --block] [-p,
      --pid pid] [-e, --encoding namn] [-l, --line rad] [-c, --column
      kolumn] [-i, --stdin] [Allmänna KDE-väljare] [Allmänna Qt-väljare]

BESKRIVNING

    Kate är KDE:s avancerade texteditor.

    Kate tillhandahåller också redigeringsdelen i diverse program, med
    namnet KWrite.

    Några av Kates många funktioner omfattar inställningsbar
    syntaxfärgläggning för språk som går från C och C++ till HTML och
    Bash-skript, möjlighet att skapa och hantera projekt, ett gränssnitt
    för flera dokument (MDI), och en inbyggd terminalemulator

    Men Kate är mer än en editor för programmerare. Dess möjlighet att
    öppna flera filer på en gång gör den idealisk för att redigera de många
    inställningsfilerna i UNIX®. Det här dokumentet är skrivet med Kate.

VÄLJARE

    -s, --start namn
      Starta Kate med en given session.

    --startanon
      Starta Kate med en ny anonym session, medför -n.

    -n, --new
      Tvinga att en ny instans av Kate startas (det ignoreras om start
      används, och en annan instans av Kate redan har öppnat given
      session), tvingad om inga parametrar eller ingen webbadress alls
      anges.

    -b, --block
      Om en instans av Kate som redan kör används, blockera till den har
      avslutas, om webbadresser att öppna anges.

    -p, --pid pid
      Försök bara återanvända en instans av Kate med detta pid (ignoreras
      om start används och en annan instans av Kate redan har den angivna
      sessionen öppen).

    -e, --encoding namn
      Ange kodning för filen som ska öppnas

      Du kan använda det här för att till exempel tvinga en fil att
      öppnas med formatet UTF-8. (Kommandot iconv -l tillhandahåller en
      lista med kodningar, som kan vara till hjälp för dig.)

    -l, --line rad
      Flytta till den här raden

    -c, --column kolumn
      Flytta till den här kolumnen

    -i, --stdin
      Läs innehållet från standardinmatningen.

    -u, --use
      Återanvänd befintlig instans av Kate, förval, bara för
      kompatibilitet

SE OCKSÅ

    Mer detaljerad användardokumentation är tillgänglig med help:/kate
    (skriv antingen in webbadressen i Konqueror, eller kör khelpcenter
    help:/kate).

    Det finns också ytterligare information tillgänglig på Kates
    webbplats[1].

EXEMPEL

    För att öppna en fil som heter kod.cpp på kolumn 15, rad 25, i ett
    befintligt Kate-fönster, skulle du kunna använda:

      kate -c 15 -l
      25 -u kod.cpp

    Om du har en aktiv anslutning till Internet, kan du dra fördel av KDE:s
    nätverkstransparens för att öppna en fil från en FTP-plats. Om du inte
    har skrivrättigheter på fjärrservern, öppnas filen bara för läsning och
    du blir tillfrågad om ett lokalt filnamn att spara i om du gör
    ändringar. Om du har skrivrättigheter sparas ändringar transparent via
    nätverket.

      kate ftp://ftp.kde.org/pub/kde/README

UPPHOVSMÄN

    Utvecklare av Kate är Christoph Cullmann cullmann@kde.org. En
    fullständig lista med upphovsmän och bidragsgivare är tillgänglig i den
    fullständiga användarhandboken som omnämns ovan.

AUTHOR

    Lauri Watts <lauri@kde.org>
      Author.

NOTER

    1. Kates webbplats
      http://kate-editor.org/