Provided by: kde-l10n-sv_4.8.2-0ubuntu2_all bug

NAMN

    kbookmarkmerger - Ett program for att infoga en given uppsattning
    bokmarken i en anvandares lista med bokmarken.

SYNOPSIS

    kbookmarkmerger [Qt-valjare...] [KDE-valjare...] {katalog}

BESKRIVNING

    kbookmarkmerger ar ett program for att infoga en given
    bokmarkesuppsattning med anvandarens bokmarkesuppsattning. Om
    anvandaren annu inte har nagra bokmarken skapade, skapas en ny
    bokmarkeslista och givna bokmarken infogas i den. Medan detta gors
    haller kbookmarkmerger reda pa vilka filer som redan infogats under en
    tidigare korning, sa att inga bokmarken infogas i anvandarens bokmarken
    mer an en gang. Om KDE kor medan kbookmarkmerger kors, informeras KDE:s
    bokmarkessystem om andringarna i anvandarens bokmarken, sa att alla
    program som anvander sig av informationen (dvs. Konqueror) omedelbart
    hamtar andringarna.

    Sattet som traditionellt anvands for att astadkomma nagot som liknar
    det har ar att anvanda noggrant framtagna hemkataloger nar ett nytt
    anvandarkonto skapas for att ge anvandaren en standarduppsattning med
    bokmarken. Problemet med tillvagagangssattet ar att efter anvandarens
    konto har skapats, kan inga nya bokmarken spridas.

    Mekanismen ar anvandbar for systemadministratorer som vill sprida ett
    bokmarke som pekar pa ett visst dokument (till exempel viktig
    information om systemet) till alla anvandare. Distributorer kan ocksa
    ha nytta av det, genom att till exempel utvidga programpaketen de
    tillhandahaller med bokmarkesfiler som kbookmarkmerger infogar i
    anvandarens bokmarkeslista nar programpaketet infogas. Pa sa satt blir
    dokumentation som levereras med ett programpaket enkelt och synligt
    tillganglig efter paketet har installerats.

    Det enda argument som kbookmarkmerger kraver ar namnet pa en katalog
    som ska sokas igenom efter bokmarkesfiler. Alla filer i en given
    katalog overvags for att infogas i anvandarens installning. Filerna i
    den givna katalogen ska vara giltiga XBEL-filer.

SE OCKSoA

    Handbok Konqueror[1]

EXEMPEL

      joe@hal9000:~
      > kbookmarkmerger /usr/local/extra-bookmarks

    Sammanfogar alla bokmarkesfiler som ar lagrade i
    /usr/local/extra-bookmarks med Joes bokmarkeslista.

STANDARDER

      XBEL-specifikation[2]

BEGR"ANSNINGAR

    For att avgora om en given bokmarkesfil redan har infogats i en
    anvandares bokmarken, tittar kbookmarkmerger enbart pa bokmarkesfilens
    filnamn. Innehallet kontrolleras inte alls. Det betyder att andring av
    en bokmarkesfil som redan har infogats i en anvandares bokmarken inte
    utloser en ny infogning.

    Observera ocksa att om en anvandare andrar ett bokmarke som infogades i
    hans installning, forblir den ursprungliga bokmarkesfilen oforandrad.

UPPHOVSMAN

    Frerich Raabe raabe@kde.org

AUTHOR

    Frerich Raabe <raabe@kde.org>
      Author.

NOTER

    1. Handbok Konqueror
      help:/konqueror/index.html

    2. XBEL-specifikation
      http://pyxml.sourceforge.net/topics/xbel/

K-skrivbordsmiljon      1.a februari, 2005        KBOOKMARKMERGER