Provided by: kde-l10n-sv_4.8.2-0ubuntu2_all bug

NAMN

    kbookmarkmerger - Ett program för att infoga en given uppsättning bokmärken i en
    användares lista med bokmärken.

SYNOPSIS

    kbookmarkmerger [Qt-väljare...] [KDE-väljare...] {katalog}

BESKRIVNING

    kbookmarkmerger är ett program för att infoga en given bokmärkesuppsättning med
    användarens bokmärkesuppsättning. Om användaren ännu inte har några bokmärken skapade,
    skapas en ny bokmärkeslista och givna bokmärken infogas i den. Medan detta görs håller
    kbookmarkmerger reda på vilka filer som redan infogats under en tidigare körning, så att
    inga bokmärken infogas i användarens bokmärken mer än en gång. Om KDE kör medan
    kbookmarkmerger körs, informeras KDE:s bokmärkessystem om ändringarna i användarens
    bokmärken, så att alla program som använder sig av informationen (dvs. Konqueror)
    omedelbart hämtar ändringarna.

    Sättet som traditionellt används för att åstadkomma något som liknar det här är att
    använda noggrant framtagna hemkataloger när ett nytt användarkonto skapas för att ge
    användaren en standarduppsättning med bokmärken. Problemet med tillvägagångssättet är att
    efter användarens konto har skapats, kan inga nya bokmärken spridas.

    Mekanismen är användbar för systemadministratörer som vill sprida ett bokmärke som pekar
    på ett visst dokument (till exempel viktig information om systemet) till alla användare.
    Distributörer kan också ha nytta av det, genom att till exempel utvidga programpaketen de
    tillhandahåller med bokmärkesfiler som kbookmarkmerger infogar i användarens
    bokmärkeslista när programpaketet infogas. På så sätt blir dokumentation som levereras med
    ett programpaket enkelt och synligt tillgänglig efter paketet har installerats.

    Det enda argument som kbookmarkmerger kräver är namnet på en katalog som ska sökas igenom
    efter bokmärkesfiler. Alla filer i en given katalog övervägs för att infogas i användarens
    inställning. Filerna i den givna katalogen ska vara giltiga XBEL-filer.

SE OCKSÅ

    Handbok Konqueror[1]

EXEMPEL

      joe@hal9000:~
      > kbookmarkmerger /usr/local/extra-bookmarks

    Sammanfogar alla bokmärkesfiler som är lagrade i /usr/local/extra-bookmarks med Joes
    bokmärkeslista.

STANDARDER

      XBEL-specifikation[2]

BEGRÄNSNINGAR

    För att avgöra om en given bokmärkesfil redan har infogats i en användares bokmärken,
    tittar kbookmarkmerger enbart på bokmärkesfilens filnamn. Innehållet kontrolleras inte
    alls. Det betyder att ändring av en bokmärkesfil som redan har infogats i en användares
    bokmärken inte utlöser en ny infogning.

    Observera också att om en användare ändrar ett bokmärke som infogades i hans inställning,
    förblir den ursprungliga bokmärkesfilen oförändrad.

UPPHOVSMAN

    Frerich Raabe raabe@kde.org

AUTHOR

    Frerich Raabe <raabe@kde.org>
      Author.

NOTER

    1. Handbok Konqueror
      help:/konqueror/index.html

    2. XBEL-specifikation
      http://pyxml.sourceforge.net/topics/xbel/