Provided by: kde-l10n-sv_4.8.2-0ubuntu2_all bug

NAMN

    kbookmarkmerger - Ett program för att infoga en given uppsättning
    bokmärken i en användares lista med bokmärken.

SYNOPSIS

    kbookmarkmerger [Qt-väljare...] [KDE-väljare...] {katalog}

BESKRIVNING

    kbookmarkmerger är ett program för att infoga en given
    bokmärkesuppsättning med användarens bokmärkesuppsättning. Om
    användaren ännu inte har några bokmärken skapade, skapas en ny
    bokmärkeslista och givna bokmärken infogas i den. Medan detta görs
    håller kbookmarkmerger reda på vilka filer som redan infogats under en
    tidigare körning, så att inga bokmärken infogas i användarens bokmärken
    mer än en gång. Om KDE kör medan kbookmarkmerger körs, informeras KDE:s
    bokmärkessystem om ändringarna i användarens bokmärken, så att alla
    program som använder sig av informationen (dvs. Konqueror) omedelbart
    hämtar ändringarna.

    Sättet som traditionellt används för att åstadkomma något som liknar
    det här är att använda noggrant framtagna hemkataloger när ett nytt
    användarkonto skapas för att ge användaren en standarduppsättning med
    bokmärken. Problemet med tillvägagångssättet är att efter användarens
    konto har skapats, kan inga nya bokmärken spridas.

    Mekanismen är användbar för systemadministratörer som vill sprida ett
    bokmärke som pekar på ett visst dokument (till exempel viktig
    information om systemet) till alla användare. Distributörer kan också
    ha nytta av det, genom att till exempel utvidga programpaketen de
    tillhandahåller med bokmärkesfiler som kbookmarkmerger infogar i
    användarens bokmärkeslista när programpaketet infogas. På så sätt blir
    dokumentation som levereras med ett programpaket enkelt och synligt
    tillgänglig efter paketet har installerats.

    Det enda argument som kbookmarkmerger kräver är namnet på en katalog
    som ska sökas igenom efter bokmärkesfiler. Alla filer i en given
    katalog övervägs för att infogas i användarens inställning. Filerna i
    den givna katalogen ska vara giltiga XBEL-filer.

SE OCKSÅ

    Handbok Konqueror[1]

EXEMPEL

      joe@hal9000:~
      > kbookmarkmerger /usr/local/extra-bookmarks

    Sammanfogar alla bokmärkesfiler som är lagrade i
    /usr/local/extra-bookmarks med Joes bokmärkeslista.

STANDARDER

      XBEL-specifikation[2]

BEGRÄNSNINGAR

    För att avgöra om en given bokmärkesfil redan har infogats i en
    användares bokmärken, tittar kbookmarkmerger enbart på bokmärkesfilens
    filnamn. Innehållet kontrolleras inte alls. Det betyder att ändring av
    en bokmärkesfil som redan har infogats i en användares bokmärken inte
    utlöser en ny infogning.

    Observera också att om en användare ändrar ett bokmärke som infogades i
    hans inställning, förblir den ursprungliga bokmärkesfilen oförändrad.

UPPHOVSMAN

    Frerich Raabe raabe@kde.org

AUTHOR

    Frerich Raabe <raabe@kde.org>
      Author.

NOTER

    1. Handbok Konqueror
      help:/konqueror/index.html

    2. XBEL-specifikation
      http://pyxml.sourceforge.net/topics/xbel/