Provided by: kde-l10n-sv_4.8.2-0ubuntu2_all bug

NAMN

    kbruch - Lär dig räkna med bråk

SYNOPSIS

    kbruch [Allmänna KDE-väljare] [Allmänna Qt-väljare]

BESKRIVNING

    KBruch är ett litet program för att öva räkning med bråk. Olika övningar tillhandahålls
    för detta syfte. Programmet kontrollerar indata och ger återmatning.

SE OCKSÅ

    Mer detaljerad användardokumentation är tillgänglig med help:/kbruch (skriv antingen in
    webbadressen i Konqueror, eller kör khelpcenter help:/kbruch).

    Det finns också ytterligare information tillgänglig på webbsidan för kde-edu[1].

UPPHOVSMÄN

    KBruch är skrivet av Sebastian Stein seb.kde@hpfsc.de

AUTHOR

    Lauri Watts <lauri@kde.org>
      Author.

NOTER

    1. webbsidan för kde-edu
      http://edu.kde.org/kbruch/