Provided by: kde-l10n-sv_4.8.2-0ubuntu2_all bug

NAMN

    kde4-config - Skriver ut installationssökvägar för KDE

SYNOPSIS

    kde4-config [--expandvars] [--prefix] [--exec-prefix] [--libsuffix] [--localprefix]
          [--version] [--types] [--path typ] [--userpath typ] [--install typ]

BESKRIVNING

    kde4-config är ett kommandoradsprogram som används för att hämta information om KDE:s
    installation eller användarsökvägar.

    Använd programmet för att avgöra var de olika delarna av KDE-installationen finns på ditt
    system.

VÄLJARE

    --expandvars
      Expandera ${prefix} och ${exec_prefix} i utdata

    --prefix
      Inkompilerat prefix för KDE-bibliotek

    --exec-prefix
      Inkompilerat exec_prefix för KDE-bibliotek

    --libsuffix
      Inkompilerat suffix för bibliotekssökvägar

    --localprefix
      Prefix i $HOME som används för att skriva filer

    ---version
      Inkompilerad versionssträng för KDE-bibliotek

    --types
      Skriv ut en lista med alla tillgängliga resurstyper i KDE

    --path typ
      Sökväg för angiven typ

    --userpath typ
      Användarsökvägar för typerna: desktop|autostart|trash|document

    --install typ
      Prefix att installera resursfiler

EXEMPEL

    Skriv ut KDE:s toppnivå-installationskatalog:

    % kde4-config --prefix

    Skriv ut en lista med alla resurstyper:

    % kde4-config --types

    Skriv ut sökvägen till det installerade skrivbordsunderlägget:

    % kde4-config --path wallpaper

SE OCKSÅ

    kdeoptions(7)

FEL

    Inga kända.

AUTHOR

    Stephan Kulow <coolo@kde.org>
      Author.