Provided by: kde-l10n-sv_4.8.2-0ubuntu2_all bug

NAMN

    kde4-config - Skriver ut installationssokvagar for KDE

SYNOPSIS

    kde4-config [--expandvars] [--prefix] [--exec-prefix] [--libsuffix]
          [--localprefix] [--version] [--types] [--path typ]
          [--userpath typ] [--install typ]

BESKRIVNING

    kde4-config ar ett kommandoradsprogram som anvands for att hamta
    information om KDE:s installation eller anvandarsokvagar.

    Anvand programmet for att avgora var de olika delarna av
    KDE-installationen finns pa ditt system.

V"ALJARE

    --expandvars
      Expandera ${prefix} och ${exec_prefix} i utdata

    --prefix
      Inkompilerat prefix for KDE-bibliotek

    --exec-prefix
      Inkompilerat exec_prefix for KDE-bibliotek

    --libsuffix
      Inkompilerat suffix for bibliotekssokvagar

    --localprefix
      Prefix i $HOME som anvands for att skriva filer

    ---version
      Inkompilerad versionsstrang for KDE-bibliotek

    --types
      Skriv ut en lista med alla tillgangliga resurstyper i KDE

    --path typ
      Sokvag for angiven typ

    --userpath typ
      Anvandarsokvagar for typerna: desktop|autostart|trash|document

    --install typ
      Prefix att installera resursfiler

EXEMPEL

    Skriv ut KDE:s toppniva-installationskatalog:

    % kde4-config --prefix

    Skriv ut en lista med alla resurstyper:

    % kde4-config --types

    Skriv ut sokvagen till det installerade skrivbordsunderlagget:

    % kde4-config --path wallpaper

SE OCKSoA

    kdeoptions(7)

FEL

    Inga kanda.

AUTHOR

    Stephan Kulow <coolo@kde.org>
      Author.

K-skrivbordsmiljon        2007-09-28          KDE4-CONFIG(1)