Provided by: kde-l10n-sv_4.8.2-0ubuntu2_all bug

NAMN

    kdesu - Kör ett program med förhöjda rättigheter

SYNOPSIS

    kdesu [-c kommando] [-d] [-f fil] [-i ikonnamn] [-n] [-p prioritet]
       [-r] [-s] [-t] [-u anvndare] [--noignorebutton] [--attach
       fnster-id]

    kdesu [Allmänna KDE-väljare] [Allmänna Qt-väljare]

BESKRIVNING

    KDE su är ett grafiskt gränssnitt för UNIX®-kommandot su för
    K-skrivbordsmiljön. Det låter dig köra ett program som en annan
    användare, genom att tillhandahålla ett lösenord för den användaren.
    KDE su är ett program utan privilegier: Det använder systemets su.

    KDE su har ytterligare en funktion: Det kan valfritt komma ihåg
    lösenord åt dig. Om du använder funktionen behöver du bara skriva in
    lösenordet första gången för varje kommando.

    Programmet är avsett att startas från kommandoraden eller från
    .desktop-filer.

    Eftersom kdesu inte längre installeras i
    $(kde4-config --prefix)/bin utan i kde4-config --path libexec och
    därigenom inte ingår i Path, måste man använda $(kde4-config --path
    libexec)kdesu för att starta kdesu.

VÄLJARE

    -c kommando
      Det här anger kommandot att köra som systemadministratör. Det måste
      skickas i ett argument. Om du till exempel vill starta en ny
      filhanterare, skulle du skriva in: $(kde4-config --path
      libexec)kdesu -c Dolphin

    -d
      Visa felsökningsinformation.

    -f fil
      Väljaren gör det möjligt att använda KDE su effektivt i
      .desktop-filer. Den talar om för KDE su att undersöka filen angiven
      av fil. Om filen är skrivbar av den aktuella användaren, körs
      kommandot som aktuell användare. Om den inte är skrivbar, körs
      kommandot som användaren anvndare (förvald som
      systemadministratör).

      fil utvärderas så här: om fil börjar med /, tolkas den som ett
      absolut filnamn. Annars tolkas den som namnet på en global
      KDE-inställningsfil.

    -i ikonnamn
      Ange ikon att använda i lösenordsdialogrutan. Du kan ange bara
      namnet, utan någon filändelse.

    -n
      Behåll inte lösenordet. Det inaktiverar kryssrutan behåll lösenord
      i lösenordsdialogrutan.

    -p prioritet
      Ange prioritetsvärde. Prioriteten är ett godtyckligt tal mellan 0
      och 100, där 100 betyder högst prioritet och 0 betyder lägst.
      Förval är 50.

    -r
      Använd realtidsschemaläggning.

    -s
      Stoppa kdesu-demonen. Det är demonen som lagrar lyckade lösenord i
      bakgrunden. Funktionen kan också inaktiveras med -n när KDE su körs
      för första gången.

    -t
      Aktiver terminalutmatning. Det inaktiverar att behålla lösenord.
      Det är i stort sett till för avlusning. Om du vill köra ett program
      i terminalen, använd det vanliga kommandot su istället.

    -u anvndare
      Även om den vanligaste användningen av KDE su är att köra ett
      kommando som systemadministratör, kan du ange vilket användarnamn
      som helst och lämpligt lösenord.

    --noignorebutton
      Visa inte knappen Ignorera.

    --attach fnster-id
      Gör dialogrutan tillfällig för ett X-program som anges av
      fönster-id.

SE OCKSÅ

    su(1)

    Mer detaljerad användardokumentation är tillgänglig med help:/kdesu
    (skriv antingen in webbadressen i Konqueror, eller kör khelpcenter
    help:/kdesu).

EXEMPEL

    Kör kfmclient som användaren jim, och visa Konquerors ikon i
    lösenordsdialogrutan:

      $(kde4-config --path libexec)kdesu -u jim -i konqueror kfmclient

UPPHOVSMÄN

    KDE su är skrivet av Geert Jansen jansen@kde.org och Pietro Iglio
    iglio@fub.it.

AUTHOR

    Lauri Watts <lauri@kde.org>
      Author.