Provided by: kde-l10n-sv_4.8.2-0ubuntu2_all bug

NAMN

    kfind - Filsökningsverktyg för KDE

SYNOPSIS

    kfind [sökväg] [Allmänna KDE-väljare] [Allmänna Qt-väljare]

BESKRIVNING

    Verktyget för filsökning är ett användbart sätt att söka efter särskilda filer på datorn,
    eller för att söka efter filer som matchar ett mönster. Ett exempel på det skulle kunna
    inkludera sökning efter filer av en viss typ eller med vissa bokstäver i filnamnet, eller
    som innehåller ett visst textstycke.

    KFind är ett grafiskt verktyg, och körs normalt inte från kommandoraden.

VÄLJARE

    sökväg
      Du kan valfritt ange en sökväg åtskild med kolon för att fylla i dialogrutan i förväg.
      Du kan använda möjligheten för att skapa olika ikoner i panelen eller på skrivbordet
      för att snabbt utföra sökningar på olika ställen.

SE OCKSÅ

    Mer detaljerad användardokumentation är tillgänglig med help:/kfind (skriv antingen in
    webbadressen i Konqueror, eller kör khelpcenter help:/kfind).

UPPHOVSMÄN

    En lista med bidragsgivare är tillgänglig i den fullständiga användarhandboken tillgänglig
    i Hjälpcentralen.

    Den här dokumentationen är framställd av Lauri Watts lauri@kde.org

AUTHOR

    Lauri Watts <lauri@kde.org>
      Author.