Provided by: kde-l10n-sv_4.8.2-0ubuntu2_all bug

NAMN

    kfind - Filsökningsverktyg för KDE

SYNOPSIS

    kfind [sökväg] [Allmänna KDE-väljare] [Allmänna Qt-väljare]

BESKRIVNING

    Verktyget för filsökning är ett användbart sätt att söka efter
    särskilda filer på datorn, eller för att söka efter filer som matchar
    ett mönster. Ett exempel på det skulle kunna inkludera sökning efter
    filer av en viss typ eller med vissa bokstäver i filnamnet, eller som
    innehåller ett visst textstycke.

    KFind är ett grafiskt verktyg, och körs normalt inte från
    kommandoraden.

VÄLJARE

    sökväg
      Du kan valfritt ange en sökväg åtskild med kolon för att fylla i
      dialogrutan i förväg. Du kan använda möjligheten för att skapa
      olika ikoner i panelen eller på skrivbordet för att snabbt utföra
      sökningar på olika ställen.

SE OCKSÅ

    Mer detaljerad användardokumentation är tillgänglig med help:/kfind
    (skriv antingen in webbadressen i Konqueror, eller kör khelpcenter
    help:/kfind).

UPPHOVSMÄN

    En lista med bidragsgivare är tillgänglig i den fullständiga
    användarhandboken tillgänglig i Hjälpcentralen.

    Den här dokumentationen är framställd av Lauri Watts lauri@kde.org

AUTHOR

    Lauri Watts <lauri@kde.org>
      Author.