Provided by: kde-l10n-sv_4.8.2-0ubuntu2_all bug

NAMN

    kig - Ett interaktivt geometriprogram för KDE

SYNOPSIS

    kig [-c, --convert-to-native [-o, --outfile filnamn]] [Allmänna KDE-väljare]
      [Allmänna Qt-väljare]

BESKRIVNING

    Kig är ett program för interaktiv geometri. Det är avsett att tjäna två syften:

    ·  Låta studenter utforska matematiska figurer och koncept med datorn.

    ·  Fungera som ett verktyg för att rita matematiska figurer och infoga dem i andra
      dokument, med resultatet direkt synligt.

    Du kan skapa geometri på en dator precis som du skulle göra på svarta tavlan i ett
    klassrum med det här programmet. Programmet låter dig dock flytta och ändra delar av
    geometriska figurer så att du kan se hur andra delar ändras som ett resultat.

    Kig stöder lokus och användardefinierade makron. Det både importerar och exporterar också
    från främmande filformat, inklusive Cabri, Dr. Geo, KGeo, Kseg och Xfig.

    Programmet är en del av KDE:s officiella utbildningsmodul.

VÄLJARE

    -c, --convert-to-native
      Visa inte det grafiska gränssnittet. Konvertera istället den angivna filen till Kigs
      eget format. Den konverterade Kig-filen skrivs på standardutmatningen om inte -outfile
      anges.

    -o, --outfile filnamn
      Används med --convert-to-native för att ange var den nyskapade Kig-filen ska sparas.
      Om väljaren inte anges, eller filnamnet - anges, gör att filen matas ut på
      standardutmatningen.

SE OCKSÅ

    Mer detaljerad användardokumentation är tillgänglig med help:/kig (skriv antingen in
    webbadressen i Konqueror, eller kör khelpcenter help:/kig).

    Det finns också ytterligare information tillgänglig på webbsidan för KDE:s
    utbildningsprojekt[1].

UPPHOVSMÄN

    Kig är skrivet av Dominique Devriese devriese@kde.org, Maurizio Paolini
    paolini@dmf.bs.unicatt.it, Franco Pasquarelli pasqui@dmf.bs.unicatt.it, Pino Toscano
    toscano.pino@tiscali.it, med flera.

    Den här manualsidan är baserad på den som tagits fram för Debian av Ben Burton
    bab@debian.org.

AUTHOR

    Ben Burton <bab@debian.org>
      Author.

NOTER

    1. webbsidan för KDE:s utbildningsprojekt
      http://edu.kde.org/kig/