Provided by: kde-l10n-sv_4.8.2-0ubuntu2_all bug

NAMN

    kig - Ett interaktivt geometriprogram för KDE

SYNOPSIS

    kig [-c, --convert-to-native [-o, --outfile filnamn]]
      [Allmänna KDE-väljare] [Allmänna Qt-väljare]

BESKRIVNING

    Kig är ett program för interaktiv geometri. Det är avsett att tjäna två
    syften:

    ·  Låta studenter utforska matematiska figurer och koncept med datorn.

    ·  Fungera som ett verktyg för att rita matematiska figurer och infoga
      dem i andra dokument, med resultatet direkt synligt.

    Du kan skapa geometri på en dator precis som du skulle göra på svarta
    tavlan i ett klassrum med det här programmet. Programmet låter dig dock
    flytta och ändra delar av geometriska figurer så att du kan se hur
    andra delar ändras som ett resultat.

    Kig stöder lokus och användardefinierade makron. Det både importerar
    och exporterar också från främmande filformat, inklusive Cabri, Dr.
    Geo, KGeo, Kseg och Xfig.

    Programmet är en del av KDE:s officiella utbildningsmodul.

VÄLJARE

    -c, --convert-to-native
      Visa inte det grafiska gränssnittet. Konvertera istället den
      angivna filen till Kigs eget format. Den konverterade Kig-filen
      skrivs på standardutmatningen om inte -outfile anges.

    -o, --outfile filnamn
      Används med --convert-to-native för att ange var den nyskapade
      Kig-filen ska sparas. Om väljaren inte anges, eller filnamnet -
      anges, gör att filen matas ut på standardutmatningen.

SE OCKSÅ

    Mer detaljerad användardokumentation är tillgänglig med help:/kig
    (skriv antingen in webbadressen i Konqueror, eller kör khelpcenter
    help:/kig).

    Det finns också ytterligare information tillgänglig på webbsidan för
    KDE:s utbildningsprojekt[1].

UPPHOVSMÄN

    Kig är skrivet av Dominique Devriese devriese@kde.org, Maurizio Paolini
    paolini@dmf.bs.unicatt.it, Franco Pasquarelli pasqui@dmf.bs.unicatt.it,
    Pino Toscano toscano.pino@tiscali.it, med flera.

    Den här manualsidan är baserad på den som tagits fram för Debian av Ben
    Burton bab@debian.org.

AUTHOR

    Ben Burton <bab@debian.org>
      Author.

NOTER

    1. webbsidan för KDE:s utbildningsprojekt
      http://edu.kde.org/kig/