Provided by: kde-l10n-sv_4.8.2-0ubuntu2_all bug

NAME

    kjs - KDE:s ECMAScript-kompatibla tolk

"OVERSIKT

    kjs [[--help] | [-help] | [-h]] [[-e sats]] [skript]

BESKRIVNING

    kjs ar KDE:s ECMAScript/JavaScript-granssnitt.

PROGRAMV"aLJARE

    --help,-help,-h
      Visa anvandning av kjscmd.

    -e sats
      Kor satsen och avslutar. Till exempel:

        kjs -e "print('Hej allesamman')"

    skript
      Kor satserna som ar inkluderade i filen skript.

ANV"aNDNING

    kjs fil, liksom manga andra tolkar nar de anropas utan parametrar,
    anvander en radeditor for inskrivning av satser, och visar promptern

      JS
      >

    . For att avsluta radeditorn, skriv quit() eller tryck pa Ctrl+D.

SE OCKSoa

    kjs(1)

FEL

    Det finns troligen en massa fel. Anvand bugs.kde.org[1] for att
    rapportera dem.

AUTHOR

    Harri Porten <porten@kde.org>
      Author.

NOTES

    1. bugs.kde.org
      http://bugs.kde.org