Provided by: kde-l10n-sv_4.8.2-0ubuntu2_all bug

NAME

    kjscmd - KDE:s Kjsembed-tolk

ÖVERSIKT

    kjscmd [--help] [[-e] | [--exec]] [[-i] | [-interactive]] [[-n] |
       [-no-kde]] [fil]

BESKRIVNING

    kjscmd är ett verktyg för att starta Kjsembed-skript från
    kommandoraden. Det kör skripten som finns i den namngivna filen fil
    genom att använda Kjsembed. Det accepterar inte - (standardinmatningen)
    som fil.

PROGRAMVäLJARE

    -e,--exec
      kör skript i fil utan stöd för grafiskt användargränssnitt.

    -i,--interactive
      starta interaktiv kjs-tolk.

    -n,--no-kde
      starta utan stöd för KDE:s KApplication.

ANVäNDNING

    Det vanligaste sättet att köra kjscmd är helt enkelt som

      kjscmd fil

    Om inte någon parameter fil anges, kör det ett fördefinierat testskript
    som mäter starthastigheten hos kjscmd.

SE OCKSå

    kjs(1)

FEL

    Det finns troligen en massa fel. Använd bugs.kde.org[1] för att
    rapportera dem.

AUTHOR

    Harri Porten <porten@kde.org>
      Author.

NOTES

    1. bugs.kde.org
      http://bugs.kde.org