Provided by: kde-l10n-sv_4.8.2-0ubuntu2_all bug

NAMN

    kmousetool - Handikappstodsprogram for att hjalpa till att klicka med
    musen

SYNOPSIS

    kmousetool [Allmanna KDE-valjare] [Allmanna Qt(TM)-valjare]

BESKRIVNING

    KMouseTool klickar musen sa fort muspekaren stannar en kort stund. Det
    konstruerades som hjalp for de som har musarm, och far smartor av att
    trycka pa knapparna.

    KMouseTool kan ocksa stallas in att vanta en angiven tid for att en
    dragatgard ska paborjas innan musens knapp slapps. Pa sa satt kan du
    ocksa anvanda det for drag och slapp.

SE OCKSoA

    Mer detaljerad anvandardokumentation ar tillganglig med
    help:/kmousetool (skriv antingen in webbadressen i Konqueror, eller kor
    khelpcenter help:/kmousetool).

    Det finns ocksa ytterligare information tillganglig pa hemsidan f"or
    KDE:s handikappst"odsprojekt[1].

UPPHOVSM"AN

    KMouseTool ar skrivet av Gunnar Schmi Dt gunnar@schmi-dt.de, Olaf
    Schmidt ojschmidt@kde.org och Jeff Roush jeff@mousetool.com.

AUTHOR

    Lauri Watts <lauri@kde.org>
      Author.

NOTER

    1. hemsidan for KDE:s handikappstodsprojekt
      http://accessibility.kde.org/

K-skrivbordsmiljon        2010-10-06           KMOUSETOOL(1)