Provided by: kde-l10n-sv_4.8.2-0ubuntu2_all bug

NAMN

    kmousetool - Handikappstödsprogram för att hjälpa till att klicka med
    musen

SYNOPSIS

    kmousetool [Allmänna KDE-väljare] [Allmänna Qt(TM)-väljare]

BESKRIVNING

    KMouseTool klickar musen så fort muspekaren stannar en kort stund. Det
    konstruerades som hjälp för de som har musarm, och får smärtor av att
    trycka på knapparna.

    KMouseTool kan också ställas in att vänta en angiven tid för att en
    dragåtgärd ska påbörjas innan musens knapp släpps. På så sätt kan du
    också använda det för drag och släpp.

SE OCKSÅ

    Mer detaljerad användardokumentation är tillgänglig med
    help:/kmousetool (skriv antingen in webbadressen i Konqueror, eller kör
    khelpcenter help:/kmousetool).

    Det finns också ytterligare information tillgänglig på hemsidan för
    KDE:s handikappstödsprojekt[1].

UPPHOVSMÄN

    KMouseTool är skrivet av Gunnar Schmi Dt gunnar@schmi-dt.de, Olaf
    Schmidt ojschmidt@kde.org och Jeff Roush jeff@mousetool.com.

AUTHOR

    Lauri Watts <lauri@kde.org>
      Author.

NOTER

    1. hemsidan för KDE:s handikappstödsprojekt
      http://accessibility.kde.org/