Provided by: kde-l10n-sv_4.8.2-0ubuntu2_all bug

NAMN

    kmouth - Skriv-och-läs-gränssnitt för talsyntes

SYNOPSIS

    kmouth [filnamn] [Allmänna KDE-väljare] [Allmänna Qt(TM)-väljare]

BESKRIVNING

    KMouth är ett program som gör det möjligt för personer som inte kan
    tala, att låta sina datorer tala. Det innehåller en historik med talade
    meningar, där användaren kan välja meningar som ska sägas igen.

    Observera att KMouth inte innehåller talsyntes. Det kräver istället att
    ett talsyntesprogram är installerat på systemet.

VÄLJARE

    filnamn
      Historikfilen att öppna.

SE OCKSÅ

    espeak(1), festival(1), mbrola(1), freetts(1)

    Mer detaljerad användardokumentation är tillgänglig med help:/kmouth
    (skriv antingen in webbadressen i Konqueror, eller kör khelpcenter
    help:/kmouth).

    Det finns också ytterligare information tillgänglig på hemsidan för
    KDE:s handikappstödsprojekt[1].

UPPHOVSMÄN

    KMouth är skrivet av Gunnar Schmi Dt kmouth@schmi-dt.de.

AUTHOR

    Lauri Watts <lauri@kde.org>
      Author.

NOTER

    1. hemsidan för KDE:s handikappstödsprojekt
      http://accessibility.kde.org/