Provided by: kde-l10n-sv_4.8.2-0ubuntu2_all bug

NAMN

    kmplot - Matematisk funktionsritare

SYNOPSIS

    kmplot [-f, --function argument] [fil] [Allmänna KDE-väljare]
       [Allmänna Qt(TM)-väljare]

BESKRIVNING

    KmPlot är en matematisk funktionsritare för KDE-skrivbordet. Den har en
    kraftfull inbyggd tolk. Du kan rita upp olika funktioner på samma gång
    och kombinera dem för att bygga nya funktioner.

    KmPlot stöder funktioner med argument och funktioner i polära
    koordinater. Flera rutnätslägen är möjliga. Diagram kan skrivas ut med
    hög noggrannhet och riktig skalning.

    KmPlot tillhandahåller också vissa numeriska och visuella funktioner
    som att fylla i och beräkna arean mellan kurvan och första axeln, hitta
    maximum- och minimumvärden, ändra funktionsargument dynamiskt och rita
    upp derivator och integralfunktioner.

    KmPlot är en del av KDE:s utbildningsmodul.

VÄLJARE

    -f, --function argument
      Ursprunglig funktion att rita upp

    fil
      Fil att öppna

SE OCKSÅ

    Mer detaljerad användardokumentation är tillgänglig med help:/kmplot
    (skriv antingen in webbadressen i Konqueror, eller kör khelpcenter
    help:/kmplot).

    Det finns också ytterligare information tillgänglig på webbsidan för
    KDE:s utbildningsprojekt[1].

UPPHOVSMÄN

    KmPlot är skrivet av Klaus-Dieter Möllerkdmoeller@foni.net, Matthias
    Messmer bmlmessmer@web.de och Fredrik Edemar f_edemar@linux.se

AUTHOR

    Ben Burton <bab@debian.org>
      Author.

NOTER

    1. webbsidan för KDE:s utbildningsprojekt
      http://edu.kde.org/kmplot/