Provided by: kde-l10n-sv_4.8.2-0ubuntu2_all bug

NAMN

    kmplot - Matematisk funktionsritare

SYNOPSIS

    kmplot [-f, --function argument] [fil] [Allmanna KDE-valjare]
       [Allmanna Qt(TM)-valjare]

BESKRIVNING

    KmPlot ar en matematisk funktionsritare for KDE-skrivbordet. Den har en
    kraftfull inbyggd tolk. Du kan rita upp olika funktioner pa samma gang
    och kombinera dem for att bygga nya funktioner.

    KmPlot stoder funktioner med argument och funktioner i polara
    koordinater. Flera rutnatslagen ar mojliga. Diagram kan skrivas ut med
    hog noggrannhet och riktig skalning.

    KmPlot tillhandahaller ocksa vissa numeriska och visuella funktioner
    som att fylla i och berakna arean mellan kurvan och forsta axeln, hitta
    maximum- och minimumvarden, andra funktionsargument dynamiskt och rita
    upp derivator och integralfunktioner.

    KmPlot ar en del av KDE:s utbildningsmodul.

V"ALJARE

    -f, --function argument
      Ursprunglig funktion att rita upp

    fil
      Fil att oppna

SE OCKSoA

    Mer detaljerad anvandardokumentation ar tillganglig med help:/kmplot
    (skriv antingen in webbadressen i Konqueror, eller kor khelpcenter
    help:/kmplot).

    Det finns ocksa ytterligare information tillganglig pa webbsidan f"or
    KDE:s utbildningsprojekt[1].

UPPHOVSM"AN

    KmPlot ar skrivet av Klaus-Dieter Mollerkdmoeller@foni.net, Matthias
    Messmer bmlmessmer@web.de och Fredrik Edemar f_edemar@linux.se

AUTHOR

    Ben Burton <bab@debian.org>
      Author.

NOTER

    1. webbsidan for KDE:s utbildningsprojekt
      http://edu.kde.org/kmplot/

K-skrivbordsmiljon        2010-10-06             KMPLOT(1)