Provided by: kde-l10n-sv_4.8.2-0ubuntu2_all bug

NAMN

    kmplot - Matematisk funktionsritare

SYNOPSIS

    kmplot [-f, --function argument] [fil] [Allmänna KDE-väljare] [Allmänna Qt(TM)-väljare]

BESKRIVNING

    KmPlot är en matematisk funktionsritare för KDE-skrivbordet. Den har en kraftfull inbyggd
    tolk. Du kan rita upp olika funktioner på samma gång och kombinera dem för att bygga nya
    funktioner.

    KmPlot stöder funktioner med argument och funktioner i polära koordinater. Flera
    rutnätslägen är möjliga. Diagram kan skrivas ut med hög noggrannhet och riktig skalning.

    KmPlot tillhandahåller också vissa numeriska och visuella funktioner som att fylla i och
    beräkna arean mellan kurvan och första axeln, hitta maximum- och minimumvärden, ändra
    funktionsargument dynamiskt och rita upp derivator och integralfunktioner.

    KmPlot är en del av KDE:s utbildningsmodul.

VÄLJARE

    -f, --function argument
      Ursprunglig funktion att rita upp

    fil
      Fil att öppna

SE OCKSÅ

    Mer detaljerad användardokumentation är tillgänglig med help:/kmplot (skriv antingen in
    webbadressen i Konqueror, eller kör khelpcenter help:/kmplot).

    Det finns också ytterligare information tillgänglig på webbsidan för KDE:s
    utbildningsprojekt[1].

UPPHOVSMÄN

    KmPlot är skrivet av Klaus-Dieter Möllerkdmoeller@foni.net, Matthias Messmer
    bmlmessmer@web.de och Fredrik Edemar f_edemar@linux.se

AUTHOR

    Ben Burton <bab@debian.org>
      Author.

NOTER

    1. webbsidan för KDE:s utbildningsprojekt
      http://edu.kde.org/kmplot/