Provided by: kde-l10n-sv_4.8.2-0ubuntu2_all bug

NAME

    kross - KDE-program for att kora kross-skript.

"OVERSIKT

    kross [--help] [Allmanna valjare] [Qt-valjare] [KDE-valjare] [fil ...]

BESKRIVNING

    kross kor kross-skript skrivna i KDE:s Javascript, Python, Ruby, Java
    och Falcon.

ALLM"aNNA V"aLJARE

    --author
      Visa information om upphovsman.

    --help
      Visa hjalp om valjare.

    --help-all
      Visa alla valjare.

    --help-kde
      Visa KDE-specifika valjare.

    --help-qt
      Visa Qt-specifika valjare.

    --license
      Visa licensinformation.

    -v--version
      Visa versionsinformation

PROGRAMV"aLJARE

    fil...
      Filerna med skripten att kora.

ANV"aNDNING

    kross fil kor skriptet i fil efter att ha laddat tolkinsticksprogrammet
    for skriptets sprak (detekterat av filnamnets suffix).

    For att tolka andra sprak an KDE:s Javascript, maste kdebindings vara
    installerat.

SE OCKSoa

    kdeoptions(7), qtoptions(7), python(1), ruby(1), kjs(1), java(1),
    falcon(1)

    Se http://kross.dipe.org/solution.html for mer information och
    handledningar.

FEL

    Det finns troligen en massa fel. Anvand bugs.kde.org[1] for att
    rapportera dem.

AUTHOR

    Sebastian Sauer <mail@dipe.org>
      Author.

NOTES

    1. bugs.kde.org
      http://bugs.kde.org