Provided by: lsmbox_2.1.2-1_i386 bug

NAMN

    lsmbox - visa antal meddelanden i en/flera brevlåda/brevlådor, samt
    antalet gamla men olästa meddelanden och antalet nya meddelanden

SYNOPSIS

    lsmbox [FLAGGA]... [BREVLDA]...

BESKRIVNING

    lsmbox visar antalet meddelanden i en brevlåda. Både det totala
    antalet, antal gamla men olästa och antal nya meddelanden kan visas för
    en eller flera brevlådor. Brevlådor som är tomma eller inte existerar
    kommer att ignoreras. Om programmet kompilerats med stöd för curses kan
    du utföra ett fördefinierad kommando på en brevlåda genom att välja den
    med piltangenterna och sedan trycka returtangenten. Om programmet
    kompilerats med stöd för ncurses kan du dessutom utföra kommandot genom
    att klicka på brevlådan med muspekaren.

    Om inget annat angivits, kommer lsmbox att använda $MAIL (om den
    definierats) eller /var/spool/mail/ANVNDARNAMN  som  sökväg  till
    inkorgen, samt $HOME/Mail/ som sökväg till andra brevlådor. Detta kan
    ändras genom att modifiera $HOME/.lsmboxrc. Se lsmboxrc(5) för fler
    detaljer. Om $HOME inte är definierad på ditt system kommer programmet
    att söka efter brevlådor i den nuvarande katalogen.

    Om inga brevlådor anges som argument, kommer programmet att lista
    information om de brevlådor som listats i $HOME/.lsmboxrc. Om den filen
    inte innehåller någon lista på brevlådor, eller om den filen inte
    existerar, kommer programmet att avslutas.

    Filnamnet ! är liktydigt med din inkorg. ("=") eller ("+") som första
    tecken i ett filnamn ersätts med sökvägen till den katalog där dina
    brevlådor finns.

    Om namnet på en brevlåda som angivits på kommandoraden innehåller en
    sökvägs-avdelare ("/"), så antar programmet att den fördefinierade
    sökvägen för brevlådor skall ignoreras för den brevlådan, om inte
    namnet inleds med ("=") eller ("+").

FLAGGOR

    -c, --continuous
       Uppdatera statistiken kontinuerligt snarare än att enbart visa
       informationen en enda gång. Den här flaggan har högre prioritet
       än miljövariabeln $MAILCHECK. Avsluta med `q' (väntar på att
       nästa mejlkontroll skall slutföras) eller `<ctrl> + c' (avslutar
       omedelbart). Notera att denna flagga endast är tillgänglig om
       programmet kompilerats med stöd för curses

    -i, --check-interval
       Intervall i sekunder mellan varje uppdatering av statistiken.
       Ett litet intervall ger snabbare besked när ny mejl anländer,
       men ökar lasten för systemet. Notera att denna flagga endast är
       tillgänglig om programmet kompilerats med stöd för curses

    -n, --new-only
       Visa enbart brevlådor som innehåller nya meddelanden (och gamla
       men olästa meddelanden, ifall inställningsvariabeln mark_old har
       stängts av med hjälp av kommandot unset)

    -o, --no-old
       Visa inte antalet gamla men olästa meddelanden i varje brevlåda

    -p, --padding
       Brevlådekolumnens bredd. Lämna tom för att använda minsta
       möjliga

    -s, --no-summary
       Visa inte någon sammanfattning av statistiken för alla brevlådor

    -S, --short-names
       Visa enbart namnet på brevlådan istället för en komplett sökväg

    -t, --no-total
       Visa inte det totala antalet meddelanden i varje brevlåda

    --help Visa en hjälptext för kommandot

    --version
       Visa versionsinformation och information om upphovsrätt

MILJÖ

    MAILCHECK
       Intervall i sekunder mellan varje uppdatering av statistiken.

EXEMPEL

    För att visa information om din inkorg:

      lsmbox !

    För att visa information om brevlådorna debian-devel, linux-kernel, och
    spam:

      lsmbox debian-devel linux-kernel spam

    För att visa information om brevlådan test i din hemkatalog:

      lsmbox ~/test

    För att använda lsmbox till att hålla koll på förändringar i alla
    brevlådor du listat i $HOME/.lsmboxrc:

      lsmbox -c

FILER

    $HOME/.lsmboxrc
       Personliga inställningar för lsmbox.

SE ÄVEN

    lsmboxrc(5), mbox(5)

HISTORIK

    Apr 16 2004: Uppdaterad för v2.1.0 av lsmbox.
    Apr 16 2004: Uppdaterad för v2.0.0 av lsmbox.
    Mar 11 2004: Uppdaterad för v1.9.0 av lsmbox.
    Mar 15 2003: Uppdaterad för v1.7.0 av lsmbox.
    Jan 16 2003: Smärre ändringar.
    Jan 06 2003: Smärre ändringar.
    Dec 09 2002: Smärre ändringar.
    Nov 06 2002: Första svenska versionen av manualsidan.

FÖRFATTARE

    lsmbox  samt  dess  manualsidor  är  skrivna av David Weinehall
    <tao@acc.umu.se>

RAPPORTERA FEL

    Rapportera fel till <tao@acc.umu.se>.

UPPHOVSRÄTT

    Copyright © 2002-2006 David Weinehall
    Detta är fri programvara. Se källkoden för kopieringsvillkor. Det finns
    INGEN garanti, även underförstådd garanti vid KÖP, eller LÄMPLIGHET FÖR
    NÅGOT SPECIELLT ÄNDAMÅL.