Provided by: lsmbox_2.1.2-1_amd64 bug

NAMN

    lsmbox - visa antal meddelanden i en/flera brevlåda/brevlådor, samt antalet gamla men
    olästa meddelanden och antalet nya meddelanden

SYNOPSIS

    lsmbox [FLAGGA]... [BREVLÅDA]...

BESKRIVNING

    lsmbox visar antalet meddelanden i en brevlåda. Både det totala antalet, antal gamla men
    olästa och antal nya meddelanden kan visas för en eller flera brevlådor. Brevlådor som är
    tomma eller inte existerar kommer att ignoreras. Om programmet kompilerats med stöd för
    curses kan du utföra ett fördefinierad kommando på en brevlåda genom att välja den med
    piltangenterna och sedan trycka returtangenten. Om programmet kompilerats med stöd för
    ncurses kan du dessutom utföra kommandot genom att klicka på brevlådan med muspekaren.

    Om inget annat angivits, kommer lsmbox att använda $MAIL (om den definierats) eller
    /var/spool/mail/ANVÄNDARNAMN som sökväg till inkorgen, samt $HOME/Mail/ som sökväg till
    andra brevlådor. Detta kan ändras genom att modifiera $HOME/.lsmboxrc. Se lsmboxrc(5) för
    fler detaljer. Om $HOME inte är definierad på ditt system kommer programmet att söka efter
    brevlådor i den nuvarande katalogen.

    Om inga brevlådor anges som argument, kommer programmet att lista information om de
    brevlådor som listats i $HOME/.lsmboxrc. Om den filen inte innehåller någon lista på
    brevlådor, eller om den filen inte existerar, kommer programmet att avslutas.

    Filnamnet ! är liktydigt med din inkorg. ("=") eller ("+") som första tecken i ett filnamn
    ersätts med sökvägen till den katalog där dina brevlådor finns.

    Om namnet på en brevlåda som angivits på kommandoraden innehåller en sökvägs-avdelare
    ("/"), så antar programmet att den fördefinierade sökvägen för brevlådor skall ignoreras
    för den brevlådan, om inte namnet inleds med ("=") eller ("+").

FLAGGOR

    -c, --continuous
       Uppdatera statistiken kontinuerligt snarare än att enbart visa informationen en
       enda gång. Den här flaggan har högre prioritet än miljövariabeln $MAILCHECK.
       Avsluta med `q' (väntar på att nästa mejlkontroll skall slutföras) eller `<ctrl> +
       c' (avslutar omedelbart). Notera att denna flagga endast är tillgänglig om
       programmet kompilerats med stöd för curses

    -i, --check-interval
       Intervall i sekunder mellan varje uppdatering av statistiken. Ett litet intervall
       ger snabbare besked när ny mejl anländer, men ökar lasten för systemet. Notera att
       denna flagga endast är tillgänglig om programmet kompilerats med stöd för curses

    -n, --new-only
       Visa enbart brevlådor som innehåller nya meddelanden (och gamla men olästa
       meddelanden, ifall inställningsvariabeln mark_old har stängts av med hjälp av
       kommandot unset)

    -o, --no-old
       Visa inte antalet gamla men olästa meddelanden i varje brevlåda

    -p, --padding
       Brevlådekolumnens bredd. Lämna tom för att använda minsta möjliga

    -s, --no-summary
       Visa inte någon sammanfattning av statistiken för alla brevlådor

    -S, --short-names
       Visa enbart namnet på brevlådan istället för en komplett sökväg

    -t, --no-total
       Visa inte det totala antalet meddelanden i varje brevlåda

    --help Visa en hjälptext för kommandot

    --version
       Visa versionsinformation och information om upphovsrätt

MILJÖ

    MAILCHECK
       Intervall i sekunder mellan varje uppdatering av statistiken.

EXEMPEL

    För att visa information om din inkorg:

      lsmbox !

    För att visa information om brevlådorna debian-devel, linux-kernel, och spam:

      lsmbox debian-devel linux-kernel spam

    För att visa information om brevlådan test i din hemkatalog:

      lsmbox ~/test

    För att använda lsmbox till att hålla koll på förändringar i alla brevlådor du listat i
    $HOME/.lsmboxrc:

      lsmbox -c

FILER

    $HOME/.lsmboxrc
       Personliga inställningar för lsmbox.

SE ÄVEN

    lsmboxrc(5), mbox(5)

HISTORIK

    Apr 16 2004: Uppdaterad för v2.1.0 av lsmbox.
    Apr 16 2004: Uppdaterad för v2.0.0 av lsmbox.
    Mar 11 2004: Uppdaterad för v1.9.0 av lsmbox.
    Mar 15 2003: Uppdaterad för v1.7.0 av lsmbox.
    Jan 16 2003: Smärre ändringar.
    Jan 06 2003: Smärre ändringar.
    Dec 09 2002: Smärre ändringar.
    Nov 06 2002: Första svenska versionen av manualsidan.

FÖRFATTARE

    lsmbox samt dess manualsidor är skrivna av David Weinehall <tao@acc.umu.se>

RAPPORTERA FEL

    Rapportera fel till <tao@acc.umu.se>.

UPPHOVSRÄTT

    Copyright © 2002-2006 David Weinehall
    Detta är fri programvara. Se källkoden för kopieringsvillkor. Det finns INGEN garanti,
    även underförstådd garanti vid KÖP, eller LÄMPLIGHET FÖR NÅGOT SPECIELLT ÄNDAMÅL.