Provided by: kde-l10n-sv_4.8.2-0ubuntu2_all bug

makekdewidgets


NAMN

    makekdewidgets - Bygger insticksprogram for Qt(TM) grafiska komponenter
    fran en ini-liknande beskrivningsfil.

SYNOPSIS

    makekdewidgets [Qt(TM)-valjare] [KDE-valjare] fil

BESKRIVNING

    makekdewidgets bygger insticksprogram for Qt(TM) grafiska komponenter
    fran en ini-liknande beskrivningsfil.

V"ALJARE

    Argument:

    fil
      Indatafil

    V"aljare:

    -o <fil>
      Utdatafil

    -n <insticksprogramnamn>
      Namn pa klass av insticksprogram att skapa [WidgetsPlugin]

    -g <grupp>
      Forvalt gruppnamn for grafiska komponenter att visa i Designer
      [Custom]

    -p <punktavbildningskatalog>
      Badda in bilder fran en kallkatalog

    Allm"anna v"aljare:

    --help
      Visa hjalp om valjare

    --help-qt
      Visa Qt(TM)-specifika valjare

    --help-kde
      Visa KDE-specifika valjare

    --help-all
      Visa alla valjare

    --author
      Visa information om upphovsman

    -v, --version
      Visa versionsinformation

    --license
      Visa licensinformation

    KDE-v"aljare:

    --caption <titel>
      Anvand "titel" som namn i namnlisten

    --icon <ikon>
      Anvand "ikon" som programmets ikon

    --miniicon <ikon>
      Anvand "ikon" som programmets ikon

    --config <filnamn>
      Anvand alternativ installningsfil

    --dcopserver <server>
      Anvand DCOP-servern som anges av 'server'

    --nocrashhandler
      Inaktivera kraschhantering for att fa minnesdumpar

    --waitforwm
      Vantar pa en WM_NET-kompatibel fonsterhanterare

    --style <stil>
      Staller in stilen for programmets grafiska granssnitt

    --geometry <geometri>
      Staller in klientgeometrin for den grafiska huvudkomponenten. Se
      man X for argumentformatet

    Qt(TM)-v"aljare:

    --display <sk"armnamn>
      Anvand skarmen "skarmnamn" pa X-servern

    --session <sessions-id>
      Aterstall programmet for givet "sessionsid"

    --cmap
      Gor att programmet installerar en privat fargavbildning pa en
      8-bitarsskarm

    --ncols <antal>
      Begransar antal farger som anvands i fargkuben pa en 8-bitarsskarm,
      om programmet anvander fargspecifikationen QApplication::ManyColor

    --nograb
      Talar om for Qt(TM) att aldrig lasa musen eller tangentbordet

    --sync
      Byter till synkront lage for felsokning

    --fn, --font <teckensnitt>
      Definierar programmets teckensnitt

    --bg, --background <f"arg>
      Staller in forvald bakgrundsfarg och en programpalett (ljusa och
      morka nyanser beraknas)

    --fg, --foreground <f"arg>
      Staller in forvald forgrundsfarg

    --btn, --button <f"arg>
      Staller in forvald knappfarg

    --name <namn>
      Staller in programmets namn

    --title <titel>
      Staller in programmets titel (rubrik)

    --visual TrueColor
      Tvingar programmet att anvanda TrueColor pa en 8-bitarsskarm

    --inputstyle <inmatningsstil>
      Valjer inmatningsstilen XIM (X-inmatningsmetod). Mojliga varden ar
      onthespot, overthespot, offthespot och root

    --im <XIM-server>
      Staller in XIM-server

    --noxim
      Inaktivera XIM

    --reverse
      Spegelvander hela layouten av grafiska komponenter

SE OCKSoA

    http://developer.kde.org
      Webbplatsen KDE:s utvecklingshorna

FEL

    Anvand bugs.kde.org[1] for att rapportera fel, skicka inte e-post
    direkt till upphovsmannen.

AUTHOR

    Ian Reinhart Geiser <geiseri@kde.org>
      Author.

NOTER

    1. bugs.kde.org
      http://bugs.kde.org

K-skrivbordsmiljon        2006-06-01          MAKEKDEWIDGETS