Provided by: kde-l10n-sv_4.8.2-0ubuntu2_all bug

makekdewidgets


NAMN

    makekdewidgets - Bygger insticksprogram för Qt(TM) grafiska komponenter från en
    ini-liknande beskrivningsfil.

SYNOPSIS

    makekdewidgets [Qt(TM)-väljare] [KDE-väljare] fil

BESKRIVNING

    makekdewidgets bygger insticksprogram för Qt(TM) grafiska komponenter från en ini-liknande
    beskrivningsfil.

VÄLJARE

    Argument:

    fil
      Indatafil

    Väljare:

    -o <fil>
      Utdatafil

    -n <insticksprogramnamn>
      Namn på klass av insticksprogram att skapa [WidgetsPlugin]

    -g <grupp>
      Förvalt gruppnamn för grafiska komponenter att visa i Designer [Custom]

    -p <punktavbildningskatalog>
      Bädda in bilder från en källkatalog

    Allmänna väljare:

    --help
      Visa hjälp om väljare

    --help-qt
      Visa Qt(TM)-specifika väljare

    --help-kde
      Visa KDE-specifika väljare

    --help-all
      Visa alla väljare

    --author
      Visa information om upphovsman

    -v, --version
      Visa versionsinformation

    --license
      Visa licensinformation

    KDE-väljare:

    --caption <titel>
      Använd "titel" som namn i namnlisten

    --icon <ikon>
      Använd "ikon" som programmets ikon

    --miniicon <ikon>
      Använd "ikon" som programmets ikon

    --config <filnamn>
      Använd alternativ inställningsfil

    --dcopserver <server>
      Använd DCOP-servern som anges av 'server'

    --nocrashhandler
      Inaktivera kraschhantering för att få minnesdumpar

    --waitforwm
      Väntar på en WM_NET-kompatibel fönsterhanterare

    --style <stil>
      Ställer in stilen för programmets grafiska gränssnitt

    --geometry <geometri>
      Ställer in klientgeometrin för den grafiska huvudkomponenten. Se man X för
      argumentformatet

    Qt(TM)-väljare:

    --display <skärmnamn>
      Använd skärmen "skärmnamn" på X-servern

    --session <sessions-id>
      Återställ programmet för givet "sessionsid"

    --cmap
      Gör att programmet installerar en privat färgavbildning på en 8-bitarsskärm

    --ncols <antal>
      Begränsar antal färger som används i färgkuben på en 8-bitarsskärm, om programmet
      använder färgspecifikationen QApplication::ManyColor

    --nograb
      Talar om för Qt(TM) att aldrig låsa musen eller tangentbordet

    --sync
      Byter till synkront läge för felsökning

    --fn, --font <teckensnitt>
      Definierar programmets teckensnitt

    --bg, --background <färg>
      Ställer in förvald bakgrundsfärg och en programpalett (ljusa och mörka nyanser
      beräknas)

    --fg, --foreground <färg>
      Ställer in förvald förgrundsfärg

    --btn, --button <färg>
      Ställer in förvald knappfärg

    --name <namn>
      Ställer in programmets namn

    --title <titel>
      Ställer in programmets titel (rubrik)

    --visual TrueColor
      Tvingar programmet att använda TrueColor på en 8-bitarsskärm

    --inputstyle <inmatningsstil>
      Väljer inmatningsstilen XIM (X-inmatningsmetod). Möjliga värden är onthespot,
      overthespot, offthespot och root

    --im <XIM-server>
      Ställer in XIM-server

    --noxim
      Inaktivera XIM

    --reverse
      Spegelvänder hela layouten av grafiska komponenter

SE OCKSÅ

    http://developer.kde.org
      Webbplatsen KDE:s utvecklingshörna

FEL

    Använd bugs.kde.org[1] för att rapportera fel, skicka inte e-post direkt till
    upphovsmännen.

AUTHOR

    Ian Reinhart Geiser <geiseri@kde.org>
      Author.

NOTER

    1. bugs.kde.org
      http://bugs.kde.org