Provided by: passwd_4.1.4.2+svn3283-3ubuntu5_i386 bug

NAMN

    passwd - ändra användarlösenord

SYNOPSIS

    passwd [flaggor] [INLOGGNINGSNAMN]

BESKRIVNING

    The passwd command changes passwords for user accounts. A normal user
    may only change the password for his/her own account, while the
    superuser may change the password for any account. passwd also changes
    the account or associated password validity period.

  Lösenordsändringar
    The user is first prompted for his/her old password, if one is present.
    This password is then encrypted and compared against the stored
    password. The user has only one chance to enter the correct password.
    The superuser is permitted to bypass this step so that forgotten
    passwords may be changed.

    Efter att lösenordet har matats in kontrolleras lösenordets
    åldringsinformation för att se om användaren tillåts att ändra lösenord
    för tillfället. Om inte, nekar passwd att ändra lösenordet och
    avslutas.

    Användaren frågas sedan två gånger efter ett ersättande lösenord. Den
    andra inmatningen jämförs mot den första och båda måste stämma överens
    för att lösenordet ska ändras.

    Sedan testas lösenordet för sin komplexitet. Som en allmän riktlinje
    bör lösenord innehålla 6 till 8 tecken och inkluderas ett eller flera
    tecken från var och en av följande punkter:

    ·  gemena bokstäver ur alfabetet

    ·  siffrorna 0 till 9

    ·  skiljetecken

    Tänk på att inte inkludera systemets standardtecken för radering eller
    döda. passwd kommer att neka alla lösenord som inte har lämplig
    komplexitet.

  Tips för användarlösenord
    The security of a password depends upon the strength of the encryption
    algorithm and the size of the key space. The legacy UNIX System
    encryption method is based on the NBS DES algorithm. More recent
    methods are now recommended (see ENCRYPT_METHOD). The size of the key
    space depends upon the randomness of the password which is selected.

    Problem i lösenordssäkerheten brukar normalt komma från slarvigt valda
    lösenord eller hantering. Av denna anledning bör du inte välja ett
    lösenord som finns i en ordbok eller som måste skrivas ner. Lösenordet
    bör heller inte vara ett korrekt namn, ditt personnummer, födelsedatum
    eller gatuadress. Dessa kan användas som gissningar för att ta sig in i
    systemet.

    You can find advices on how to choose a strong password on
    http://en.wikipedia.org/wiki/Password_strength

FLAGGOR

    Flaggorna som gäller för kommandot passwd är:

    -a, --all
      Denna flagga kan endast användas med -S och gör att status visas
      för alla användare.

    -d, --delete
      Ta bort en användares lösenord (gör det blankt). Detta är ett
      snabbt sätt att inaktivera ett lösenord för ett konto. Det kommer
      att ta bort det angivna kontots lösenord.

    -e, --expire
      Lösenordet för ett konto sätts omedelbart som utgånget. Detta kan
      tvinga en användare att ändra sitt lösenord vid nästa
      inloggningsförsök.

    -h, --help
      Visa hjälpmeddelande och avsluta.

    -i, --inactiveINAKTIV
      Denna flagga används för att inaktivera ett konto efter att
      lösenordet har varit utgånget i ett antal dagar. Efter att ett
      användarkonto har haft ett utgånget lösenord i INAKTIV dagar får
      användaren inte längre logga in med detta konto.

    -k, --keep-tokens
      Indicate password change should be performed only for expired
      authentication tokens (passwords). The user wishes to keep their
      non-expired tokens as before.

    -l, --lock
      Lock the password of the named account. This option disables a
      password by changing it to a value which matches no possible
      encrypted value (it adds a ´!´ at the beginning of the password).

      Note that this does not disable the account. The user may still be
      able to login using another authentication token (e.g. an SSH key).
      To disable the account, administrators should use usermod
      --expiredate 1 (this set the account's expire date to Jan 2, 1970).

      Users with a locked password are not allowed to change their
      password.

    -n, --mindays MIN_DAYS
      Sätter minimalt antal dagar mellan lösenordsändringar till
      MIN_DAGAR. Ett nollvärde för detta fält betyder att användaren kan
      ändra sitt lösenord när som helst.

    -q, --quiet
      Tyst läge.

    -r, --repositoryFRRD
      change password in REPOSITORY repository

    -S, --status
      Display account status information. The status information consists
      of 7 fields. The first field is the user's login name. The second
      field indicates if the user account has a locked password (L), has
      no password (NP), or has a usable password (P). The third field
      gives the date of the last password change. The next four fields
      are the minimum age, maximum age, warning period, and inactivity
      period for the password. These ages are expressed in days.

    -u, --unlock
      Unlock the password of the named account. This option re-enables a
      password by changing the password back to its previous value (to
      the value before using the -l option).

    -w, --warndaysVARN_DAGAR
      Sätter antalet dagar för varning före ett lösenord behöver ändras.
      Flaggan VARN_DAGAR är antalet dagar före användaren varnas om att
      lösenordet är på väg att bli utgånget.

    -x, --maxdaysMAX_DAGAR
      Sätter maximalt antal dagar som ett lösenord ska vara giltigt.
      Efter MAX_DAGAR krävs det att lösenordet ändras.

TÄNK

    Password complexity checking may vary from site to site. The user is
    urged to select a password as complex as he or she feels comfortable
    with.

    Users may not be able to change their password on a system if NIS is
    enabled and they are not logged into the NIS server.

    passwd uses PAM to authenticate users and to change their passwords.

FILER

    /etc/passwd
      Användarkontoinformation.

    /etc/shadow
      Säker användarkontoinformation.

    /etc/pam.d/passwd
      PAM configuration for passwd.

AVSLUTNINGSVÄRDEN

    Kommandot passwd avslutas med följande värden:

    0
      lyckad

    1
      åtkomst nekad

    2
      ogiltig kombination av flaggor

    3
      oväntat fel, ingenting har genomförts

    4
      oväntat fel, filen passwd saknas

    5
      Filen passwd är upptagen, försök igen

    6
      ogiltigt argument till flagga

SE OCKSÅ

    passwd(5), shadow(5), usermod(8).