Provided by: kde-l10n-sv_4.8.2-0ubuntu2_all bug

NAMN

    plasmaengineexplorer - Ger direkt tillgång till Plasma datagränssnitt

SYNOPSIS

    plasmaengineexplorer [--height bildpunkter] [--width bildpunkter] [-x bildpunkter] [-y
              bildpunkter] [--engine datagränssnitt] [--source datagränssnitt]
              [--interval ms] [--app program]

    plasmaengineexplorer [Allmänna KDE-väljare] [Allmänna QT-väljare]

BESKRIVNING

    plasmaengineexplorer är ett grafiskt verktyg som låter utvecklare testa Plasma
    datagränssnitt utan att skriva ett Plasma miniprogram.

    Om inga väljare anges, startar det utan något datagränssnitt valt. Datagränssnittet som
    ska användas kan väljas från en lista i en kombinationsruta.

    Bara installerade datagränssnitt hittas. kbuildsyoca4 kanske behöver köras för att
    nyinstallerade datagränssnitt ska hittas.

VÄLJARE

    --list bildpunkter
      Visar en lista med alla kända gränssnitt och deras beskrivningar.

    --height
      Ställer in fönstrets höjd i bildpunkter.

    --width bildpunkter
      Ställer in fönstrets bredd i bildpunkter.

    -x bildpunkter
      Ställer in x-koordinaten (den horisontella) för fönstrets övre vänstra hörn i
      bildpunkter.

    -y bildpunkter
      Ställer in y-koordinaten (den vertikala) för fönstrets övre vänstra hörn i
      bildpunkter.

    --engine datagränssnitt
      Starta plasmaengineexplorer med angivet datagränssnitt valt. datagränssnitt är
      datagränssnittets interna namn givet av nyckeln X-KDE-PluginInfo-Namn i
      skrivbordsfilen.

    --source datagränssnitt
      Bara giltig tillsammans med --engine. Begär en specifik källa från datagränssnittet
      när plasmaengineexplorer startas.

    --interval tid
      Ställer in förvalt uppdateringsintervall för begärda källor till tid millisekunder. Om
      det inte anges, kommer källan att uppdateras på begäran (för vissa källor är det när
      ny data är tillgänglig).

      Om --source anges, är detta uppdaeringsintervallet som kommer att användas när den
      källan begärs.

    --app program
      Visa bara gränssnitt som hör ihop med ett motsvarande program. Bestäms av posten
      X-KDE-ParentApp i datagränssnittets skrivbordsfil.

SE OCKSÅ

    Mer detaljerad användardokumentation är tillgänglig med help:/plasma-desktop (skriv
    antingen in webbadressen i Konqueror, eller kör khelpcenter help:/plasma-desktop).

EXEMPEL

    Ladda datagränssnittet time, som visar lokal tid och uppdateras varje sekund:

      plasmaengineexplorer --engine time --source Local --interval 1000

UPPHOVSMÄN

    plasmaengineexplorer är skrivet av Aaron Seigo aseigo@kde.org.