Provided by: kde-l10n-sv_4.8.2-0ubuntu2_all bug

NAMN

    plasmaengineexplorer - Ger direkt tillgång till Plasma datagränssnitt

SYNOPSIS

    plasmaengineexplorer [--height bildpunkter] [--width bildpunkter] [-x
              bildpunkter] [-y bildpunkter] [--engine
              datagrnssnitt] [--source datagrnssnitt]
              [--interval ms] [--app program]

    plasmaengineexplorer [Allmänna KDE-väljare] [Allmänna QT-väljare]

BESKRIVNING

    plasmaengineexplorer är ett grafiskt verktyg som låter utvecklare testa
    Plasma datagränssnitt utan att skriva ett Plasma miniprogram.

    Om inga väljare anges, startar det utan något datagränssnitt valt.
    Datagränssnittet som ska användas kan väljas från en lista i en
    kombinationsruta.

    Bara installerade datagränssnitt hittas. kbuildsyoca4 kanske behöver
    köras för att nyinstallerade datagränssnitt ska hittas.

VÄLJARE

    --list bildpunkter
      Visar en lista med alla kända gränssnitt och deras beskrivningar.

    --height
      Ställer in fönstrets höjd i bildpunkter.

    --width bildpunkter
      Ställer in fönstrets bredd i bildpunkter.

    -x bildpunkter
      Ställer in x-koordinaten (den horisontella) för fönstrets övre
      vänstra hörn i bildpunkter.

    -y bildpunkter
      Ställer in y-koordinaten (den vertikala) för fönstrets övre vänstra
      hörn i bildpunkter.

    --engine datagrnssnitt
      Starta plasmaengineexplorer med angivet datagränssnitt valt.
      datagrnssnitt är datagränssnittets interna namn givet av nyckeln
      X-KDE-PluginInfo-Namn i skrivbordsfilen.

    --source datagrnssnitt
      Bara giltig tillsammans med --engine. Begär en specifik källa från
      datagränssnittet när plasmaengineexplorer startas.

    --interval tid
      Ställer in förvalt uppdateringsintervall för begärda källor till
      tid millisekunder. Om det inte anges, kommer källan att uppdateras
      på begäran (för vissa källor är det när ny data är tillgänglig).

      Om --source anges, är detta uppdaeringsintervallet som kommer att
      användas när den källan begärs.

    --app program
      Visa bara gränssnitt som hör ihop med ett motsvarande program.
      Bestäms av posten X-KDE-ParentApp i datagränssnittets
      skrivbordsfil.

SE OCKSÅ

    Mer detaljerad användardokumentation är tillgänglig med
    help:/plasma-desktop (skriv antingen in webbadressen i Konqueror, eller
    kör khelpcenter help:/plasma-desktop).

EXEMPEL

    Ladda datagränssnittet time, som visar lokal tid och uppdateras varje
    sekund:

      plasmaengineexplorer --engine time --source Local --interval 1000

UPPHOVSMÄN

    plasmaengineexplorer är skrivet av Aaron Seigo aseigo@kde.org.