Provided by: kde-l10n-sv_4.8.2-0ubuntu2_all bug

NAMN

    plasmaengineexplorer - Ger direkt tillgang till Plasma datagranssnitt

SYNOPSIS

    plasmaengineexplorer [--height bildpunkter] [--width bildpunkter] [-x
              bildpunkter] [-y bildpunkter] [--engine
              datagr"anssnitt] [--source datagr"anssnitt]
              [--interval ms] [--app program]

    plasmaengineexplorer [Allmanna KDE-valjare] [Allmanna QT-valjare]

BESKRIVNING

    plasmaengineexplorer ar ett grafiskt verktyg som later utvecklare testa
    Plasma datagranssnitt utan att skriva ett Plasma miniprogram.

    Om inga valjare anges, startar det utan nagot datagranssnitt valt.
    Datagranssnittet som ska anvandas kan valjas fran en lista i en
    kombinationsruta.

    Bara installerade datagranssnitt hittas. kbuildsyoca4 kanske behover
    koras for att nyinstallerade datagranssnitt ska hittas.

V"ALJARE

    --list bildpunkter
      Visar en lista med alla kanda granssnitt och deras beskrivningar.

    --height
      Staller in fonstrets hojd i bildpunkter.

    --width bildpunkter
      Staller in fonstrets bredd i bildpunkter.

    -x bildpunkter
      Staller in x-koordinaten (den horisontella) for fonstrets ovre
      vanstra horn i bildpunkter.

    -y bildpunkter
      Staller in y-koordinaten (den vertikala) for fonstrets ovre vanstra
      horn i bildpunkter.

    --engine datagr"anssnitt
      Starta plasmaengineexplorer med angivet datagranssnitt valt.
      datagr"anssnitt ar datagranssnittets interna namn givet av nyckeln
      X-KDE-PluginInfo-Namn i skrivbordsfilen.

    --source datagr"anssnitt
      Bara giltig tillsammans med --engine. Begar en specifik kalla fran
      datagranssnittet nar plasmaengineexplorer startas.

    --interval tid
      Staller in forvalt uppdateringsintervall for begarda kallor till
      tid millisekunder. Om det inte anges, kommer kallan att uppdateras
      pa begaran (for vissa kallor ar det nar ny data ar tillganglig).

      Om --source anges, ar detta uppdaeringsintervallet som kommer att
      anvandas nar den kallan begars.

    --app program
      Visa bara granssnitt som hor ihop med ett motsvarande program.
      Bestams av posten X-KDE-ParentApp i datagranssnittets
      skrivbordsfil.

SE OCKSoA

    Mer detaljerad anvandardokumentation ar tillganglig med
    help:/plasma-desktop (skriv antingen in webbadressen i Konqueror, eller
    kor khelpcenter help:/plasma-desktop).

EXEMPEL

    Ladda datagranssnittet time, som visar lokal tid och uppdateras varje
    sekund:

      plasmaengineexplorer --engine time --source Local --interval 1000

UPPHOVSM"AN

    plasmaengineexplorer ar skrivet av Aaron Seigo aseigo@kde.org.

K-skrivbordsmiljon        2010-10-06       PLASMAENGINEEXPLO(1)