Provided by: kde-l10n-sv_4.8.2-0ubuntu2_all bug

NAMN

    plasmapkg - Installera, lista eller ta bort paket för Plasma

SYNOPSIS

    plasmapkg [-g, --global] [-t, --type typ] [-i, --install sökväg] [-u, --upgrade sökväg]
         [-l, --list] [--list-types] [-r, --remove namn] [-p, --packageroot sökväg]
         [Allmänna KDE-väljare] [Allmänna Qt-väljare]

BESKRIVNING

    plasmapkg är ett kommandoradsverktyg för att installera, lista eller ta bort Plasma-paket.

VÄLJARE

    -g, --global
      Installation eller borttagning utförs med paket installerade för alla användare.

    -t, --type typ
      Typ av paket, t.exd. tema (theme), skrivbordsunderlägg (wallpaper), plasmoid,
      datagränssnitt (dataengine), körprogram (runner), layoutmall (layout-template), etc.
      [plasmoid].

    -i, --install sökväg
      Installera paketet ”sökväg”.

    -u, --upgrade sökväg
      Uppgradera paketet ”sökväg”.

    -l, --list
      Lista installerade paket.

    -r, --remove namn
      Ta bort paketet som heter ”namn”.

    -p, --packageroot sökväg
      Absolut sökväg till paketroten. Om den inte anges, används standarddatakatalogerna för
      KDE-sessionen istället.

SE OCKSÅ

    Mer detaljerad användardokumentation är tillgänglig med help:/plasma-desktop (skriv
    antingen in webbadressen i Konqueror, eller kör khelpcenter help:/plasma-desktop).

UPPHOVSMÄN

    plasmapkg är skrivet av Aaron Seigo aseigo@kde.org.