Provided by: kde-l10n-sv_4.8.2-0ubuntu2_all bug

NAMN

    plasmapkg - Installera, lista eller ta bort paket för Plasma

SYNOPSIS

    plasmapkg [-g, --global] [-t, --type typ] [-i, --install skvg] [-u,
         --upgrade skvg] [-l, --list] [--list-types] [-r, --remove
         namn] [-p, --packageroot skvg] [Allmänna KDE-väljare]
         [Allmänna Qt-väljare]

BESKRIVNING

    plasmapkg är ett kommandoradsverktyg för att installera, lista eller ta
    bort Plasma-paket.

VÄLJARE

    -g, --global
      Installation eller borttagning utförs med paket installerade för
      alla användare.

    -t, --type typ
      Typ av paket, t.exd. tema (theme), skrivbordsunderlägg (wallpaper),
      plasmoid, datagränssnitt (dataengine), körprogram (runner),
      layoutmall (layout-template), etc. [plasmoid].

    -i, --install skvg
      Installera paketet ”sökväg”.

    -u, --upgrade skvg
      Uppgradera paketet ”sökväg”.

    -l, --list
      Lista installerade paket.

    -r, --remove namn
      Ta bort paketet som heter ”namn”.

    -p, --packageroot skvg
      Absolut sökväg till paketroten. Om den inte anges, används
      standarddatakatalogerna för KDE-sessionen istället.

SE OCKSÅ

    Mer detaljerad användardokumentation är tillgänglig med
    help:/plasma-desktop (skriv antingen in webbadressen i Konqueror, eller
    kör khelpcenter help:/plasma-desktop).

UPPHOVSMÄN

    plasmapkg är skrivet av Aaron Seigo aseigo@kde.org.