Provided by: kde-l10n-sv_4.8.2-0ubuntu2_all bug

NAMN

    plasmapkg - Installera, lista eller ta bort paket for Plasma

SYNOPSIS

    plasmapkg [-g, --global] [-t, --type typ] [-i, --install s"okv"ag] [-u,
         --upgrade s"okv"ag] [-l, --list] [--list-types] [-r, --remove
         namn] [-p, --packageroot s"okv"ag] [Allmanna KDE-valjare]
         [Allmanna Qt-valjare]

BESKRIVNING

    plasmapkg ar ett kommandoradsverktyg for att installera, lista eller ta
    bort Plasma-paket.

V"ALJARE

    -g, --global
      Installation eller borttagning utfors med paket installerade for
      alla anvandare.

    -t, --type typ
      Typ av paket, t.exd. tema (theme), skrivbordsunderlagg (wallpaper),
      plasmoid, datagranssnitt (dataengine), korprogram (runner),
      layoutmall (layout-template), etc. [plasmoid].

    -i, --install s"okv"ag
      Installera paketet "sokvag".

    -u, --upgrade s"okv"ag
      Uppgradera paketet "sokvag".

    -l, --list
      Lista installerade paket.

    -r, --remove namn
      Ta bort paketet som heter "namn".

    -p, --packageroot s"okv"ag
      Absolut sokvag till paketroten. Om den inte anges, anvands
      standarddatakatalogerna for KDE-sessionen istallet.

SE OCKSoA

    Mer detaljerad anvandardokumentation ar tillganglig med
    help:/plasma-desktop (skriv antingen in webbadressen i Konqueror, eller
    kor khelpcenter help:/plasma-desktop).

UPPHOVSM"AN

    plasmapkg ar skrivet av Aaron Seigo aseigo@kde.org.

K-skrivbordsmiljon        2010-10-22           PLASMAPKG(1)