Provided by: kde-l10n-sv_4.8.2-0ubuntu2_all bug

NAMN

    plasmoidviewer - Kör grafiska Plasma-komponenter i sina egna fönster

SYNOPSIS

    plasmoidviewer [-c, --containment namn] [-f, --formfactor namn] [--list]
           [--list-wallpapers] [--list-containments] [-l, --location name] [-p,
           --pixmapcache storlek] [-s, --screenshot] [--screenshot-all] [-t, --theme
           namn] [-w, --wallpaper namn] [miniprogram] [argument] [--list-remote]
           [Allmänna KDE-väljare] [Allmänna Qt-väljare]

BESKRIVNING

    plasmoidviewer är ett grafiskt verktyg som låter utvecklare prova Plasma-miniprogram.

    Bara installerade miniprogram hittas. kbuildsyoca4 kanske behöver köras för att
    nyinstallerade miniprogram ska hittas.

ALTERNATIV

    -c, --containment namn
      Namn på omgivningens insticksprogram [null].

    -f, --formfactor namn
      Formfaktorn att använda (horizontal, vertical, mediacenter eller planar)[planar].

    --list
      Visar en lista med kända miniprogram.

    --list-wallpapers
      Visar en lista med kända skrivbordsunderlägg.

    --list-containments
      Visar en lista med kända omgivningar.

    -l, --location namn
      Platsbegränsningar som omgivningen startas med (floating, desktop, fullscreen, top,
      bottom, left, right)].

    -p, --pixmapcache storlek
      Storlek i Kibyte som cachen för bildpunktsavbildningar ska ställas in till.

    -s, --screenshot
      Tar en skärmbild av den grafiska komponenten och sparar den i arbetskatalogen som
      <insticksprogramnamn>.png.

    -s, --screenshot-all
      Tar en skärmbild av alla grafiska komponenter och sparar dem i arbetskatalogen som
      <insticksprogramnamn>.png.

    -t, --theme namn
      SVG-skrivbordstema att använda.

    -w, --wallpaper namn
      Namn på insticksprogrammet för skrivbordsunderlägg. Kräver att ett
      omgivningsinsticksprogram anges.

    miniprogram
      Namn på miniprogrammet att visa. Kan hänvisa till insticksprogrammets namn, eller vara
      en sökväg (absolut eller relativ) till ett paket. Om den inte anges, görs ett försök
      att ladda ett paket från arbetskatalogen.

    argument
      Valfria argument till miniprogrammet att lägga till.

    --list-remote
      Lista grafiska fjärrkomponenter rapporterade via Zeroconf.

SE OCKSÅ

    Mer detaljerad användardokumentation är tillgänglig med help:/plasma-desktop (skriv
    antingen in webbadressen i Konqueror, eller kör khelpcenter help:/plasma-desktop).

UPPHOVSMÄN

    plasmoidviewer är skriven av Aaron Seigo aseigo@kde.org.