Provided by: kde-l10n-sv_4.8.2-0ubuntu2_all bug

NAMN

    plasmoidviewer - Kör grafiska Plasma-komponenter i sina egna fönster

SYNOPSIS

    plasmoidviewer [-c, --containment namn] [-f, --formfactor namn]
           [--list] [--list-wallpapers] [--list-containments] [-l,
           --location name] [-p, --pixmapcache storlek] [-s,
           --screenshot] [--screenshot-all] [-t, --theme namn] [-w,
           --wallpaper namn] [miniprogram] [argument]
           [--list-remote] [Allmänna KDE-väljare]
           [Allmänna Qt-väljare]

BESKRIVNING

    plasmoidviewer är ett grafiskt verktyg som låter utvecklare prova
    Plasma-miniprogram.

    Bara installerade miniprogram hittas. kbuildsyoca4 kanske behöver köras
    för att nyinstallerade miniprogram ska hittas.

ALTERNATIV

    -c, --containment namn
      Namn på omgivningens insticksprogram [null].

    -f, --formfactor namn
      Formfaktorn att använda (horizontal, vertical, mediacenter eller
      planar)[planar].

    --list
      Visar en lista med kända miniprogram.

    --list-wallpapers
      Visar en lista med kända skrivbordsunderlägg.

    --list-containments
      Visar en lista med kända omgivningar.

    -l, --location namn
      Platsbegränsningar som omgivningen startas med (floating, desktop,
      fullscreen, top, bottom, left, right)].

    -p, --pixmapcache storlek
      Storlek i Kibyte som cachen för bildpunktsavbildningar ska ställas
      in till.

    -s, --screenshot
      Tar en skärmbild av den grafiska komponenten och sparar den i
      arbetskatalogen som <insticksprogramnamn>.png.

    -s, --screenshot-all
      Tar en skärmbild av alla grafiska komponenter och sparar dem i
      arbetskatalogen som <insticksprogramnamn>.png.

    -t, --theme namn
      SVG-skrivbordstema att använda.

    -w, --wallpaper namn
      Namn på insticksprogrammet för skrivbordsunderlägg. Kräver att ett
      omgivningsinsticksprogram anges.

    miniprogram
      Namn på miniprogrammet att visa. Kan hänvisa till
      insticksprogrammets namn, eller vara en sökväg (absolut eller
      relativ) till ett paket. Om den inte anges, görs ett försök att
      ladda ett paket från arbetskatalogen.

    argument
      Valfria argument till miniprogrammet att lägga till.

    --list-remote
      Lista grafiska fjärrkomponenter rapporterade via Zeroconf.

SE OCKSÅ

    Mer detaljerad användardokumentation är tillgänglig med
    help:/plasma-desktop (skriv antingen in webbadressen i Konqueror, eller
    kör khelpcenter help:/plasma-desktop).

UPPHOVSMÄN

    plasmoidviewer är skriven av Aaron Seigo aseigo@kde.org.