Provided by: kde-l10n-sv_4.8.2-0ubuntu2_all bug

NAMN

    pruneemptydirs - Hittar föråldrade källkodskataloger i ett CVS-träd

SYNOPSIS

    pruneemptydirs [-f]

BESKRIVNING

    pruneemptydirs används för att städa upp ett lokalt CVS-träd. Det
    detekterar kataloger som innehåller rester av gamla saker som har
    tagits bort från CVS. Sådana gamla kataloger förstör ofta kompilering.
    Nuvarande katalog och alla kataloger under den undersöks.

    Observera att verktyget inte tar bort någonting. Det skriver helt
    enkelt ut vad som ska göras som en serie med borttagningskommandon. Du
    kan kopiera och klistra in kommandona, eller använda dem med eval i ett
    skript.

    Verktyget fungerar bättre om källkodskatalogen inte är samma som
    byggkatalogen, eftersom det inte skriver ut kataloger som innehåller
    gamla körbara filer.

    Verktyget är en del av KDE:s programvaruutvecklingsmiljö.

VÄLJARE

    -f
      Utför verkligen borttagningarna istället för att bara skriva ut
      dem. Använd väljaren med försiktighet.

UPPHOVSMÄN

    pruneemptydirs är skrivet av David Faure faure@kde.org

    Den här manualsidan är framtagen av Ben Burtonbab@debian.org

AUTHOR

    Ben Burton <bab@debian.org>
      Author.

[FIXME: source]         8:e april, 2003       PRUNEEMPTYDIRS(1)