Provided by: kde-l10n-sv_4.8.2-0ubuntu2_all bug

NAMN

    pruneemptydirs - Hittar föråldrade källkodskataloger i ett CVS-träd

SYNOPSIS

    pruneemptydirs [-f]

BESKRIVNING

    pruneemptydirs används för att städa upp ett lokalt CVS-träd. Det detekterar kataloger som
    innehåller rester av gamla saker som har tagits bort från CVS. Sådana gamla kataloger
    förstör ofta kompilering. Nuvarande katalog och alla kataloger under den undersöks.

    Observera att verktyget inte tar bort någonting. Det skriver helt enkelt ut vad som ska
    göras som en serie med borttagningskommandon. Du kan kopiera och klistra in kommandona,
    eller använda dem med eval i ett skript.

    Verktyget fungerar bättre om källkodskatalogen inte är samma som byggkatalogen, eftersom
    det inte skriver ut kataloger som innehåller gamla körbara filer.

    Verktyget är en del av KDE:s programvaruutvecklingsmiljö.

VÄLJARE

    -f
      Utför verkligen borttagningarna istället för att bara skriva ut dem. Använd väljaren
      med försiktighet.

UPPHOVSMÄN

    pruneemptydirs är skrivet av David Faure faure@kde.org

    Den här manualsidan är framtagen av Ben Burtonbab@debian.org

AUTHOR

    Ben Burton <bab@debian.org>
      Author.

[FIXME: source]             8:e april, 2003            PRUNEEMPTYDIRS(1)