Provided by: kde-l10n-sv_4.8.2-0ubuntu2_all bug

NAMN

    qtdoc - Oppna en QT-hjalpsida i Konqueror

SYNOPSIS

    qtdoc [klassnamn]

BESKRIVNING

    qtdoc oppnar en QT-hjalpsida i Konqueror. Om klassnamn anges, oppnas
    hjalpsidan for klassen. Annars oppnas QT:s huvudhjalpsida. klassnamn
    ar skiftlageskansligt.

    Verktyget ar en del av KDE:s programvaruutvecklingsmiljo.

MILJ"O

    QTDIR
      Katalogen dar QT ar installerat. Huvudhjalpsidan for QT forvantas
      finnas i $QTDIR/doc/html/.

EXEMPEL

    For att visa hjalp for klassen QString:

      qtdoc QString

SE OCKSoA

    kdedoc(1), assistant(1)

UPPHOVSM"AN

    Den har manualsidan ar framtagen av Ben Burtonbab@debian.org

AUTHOR

    Ben Burton <bab@debian.org>
      Author.

[FIXME: source]         8:e april, 2003            QTDOC(1)