Provided by: kde-l10n-sv_4.8.2-0ubuntu2_all bug

NAMN

    qtdoc - Öppna en QT-hjälpsida i Konqueror

SYNOPSIS

    qtdoc [klassnamn]

BESKRIVNING

    qtdoc öppnar en QT-hjälpsida i Konqueror. Om klassnamn anges, öppnas hjälpsidan för
    klassen. Annars öppnas QT:s huvudhjälpsida. klassnamn är skiftlägeskänsligt.

    Verktyget är en del av KDE:s programvaruutvecklingsmiljö.

MILJÖ

    QTDIR
      Katalogen där QT är installerat. Huvudhjälpsidan för QT förväntas finnas i
      $QTDIR/doc/html/.

EXEMPEL

    För att visa hjälp för klassen QString:

      qtdoc QString

SE OCKSÅ

    kdedoc(1), assistant(1)

UPPHOVSMÄN

    Den här manualsidan är framtagen av Ben Burtonbab@debian.org

AUTHOR

    Ben Burton <bab@debian.org>
      Author.

[FIXME: source]             8:e april, 2003                 QTDOC(1)