Provided by: kde-l10n-sv_4.8.2-0ubuntu2_all bug

NAMN

    reportview - Be Kweatherservice att visa en väderrapport

SYNOPSIS

    reportview [Allmänna KDE-väljare] [Allmänna QT-väljare]

BESKRIVNING

    reportview är inte avsett att användas direkt.

    reportview är ett litet program som ber Kweatherservice att visa en
    väderrapport. Information som visas omfattar temperaturen,
    vindhastigheten och lufttrycket.

    Kweatherservice är en DCOP-tjänst som både används av reportview och
    kweather panelminiprogrammet för att tillhandahålla väderdata. Det
    finns inget behov av att starta Kweatherservice separat, utan
    reportview startar själv tjänsten om det behövs.

SE OCKSÅ

    kweather(1)

    Mer detaljerad dokumentation är tillgänglig med help:/kweather (skriv
    antingen in webbadressen i Konqueror, eller kör khelpcenter
    help:/kweather).

UPPHOVSMÄN

    kweather är skrivet av Ian Reinhart Geiser geiseri@kde.org och Nadeem
    Hasan nhasan@kde.org

    Den här manualsidan är framtagen av Ben Burtonbab@debian.org

AUTHOR

    Ben Burton <bab@debian.org>
      Author.

[FIXME: source]         7:e april, 2003         REPORTVIEW(1)