Provided by: kde-l10n-sv_4.8.2-0ubuntu2_all bug

NAMN

    reportview - Be Kweatherservice att visa en vaderrapport

SYNOPSIS

    reportview [Allm"anna KDE-v"aljare] [Allm"anna QT-v"aljare]

BESKRIVNING

    reportview ar inte avsett att anvandas direkt.

    reportview ar ett litet program som ber Kweatherservice att visa en
    vaderrapport. Information som visas omfattar temperaturen,
    vindhastigheten och lufttrycket.

    Kweatherservice ar en DCOP-tjanst som bade anvands av reportview och
    kweather panelminiprogrammet for att tillhandahalla vaderdata. Det
    finns inget behov av att starta Kweatherservice separat, utan
    reportview startar sjalv tjansten om det behovs.

SE OCKSoA

    kweather(1)

    Mer detaljerad dokumentation ar tillganglig med help:/kweather (skriv
    antingen in webbadressen i Konqueror, eller kor khelpcenter
    help:/kweather).

UPPHOVSM"AN

    kweather ar skrivet av Ian Reinhart Geiser geiseri@kde.org och Nadeem
    Hasan nhasan@kde.org

    Den har manualsidan ar framtagen av Ben Burtonbab@debian.org

AUTHOR

    Ben Burton <bab@debian.org>
      Author.

[FIXME: source]         7:e april, 2003         REPORTVIEW(1)