Provided by: kde-l10n-sv_4.8.2-0ubuntu2_all bug

NAMN

    split2po - Skapa en PO-fil från två DocBook XML-filer

SYNOPSIS

    split2po {original-XMLversatt-XML}

BESKRIVNING

    split2po är ett kommandoradsverktyg som tar två givna DocBook XML-filer
    och skapar en gettext meddelandefil (PO-fil) som representerar
    ändringarna mellan dem. Den resulterade PO-filen skickas till
    standardutmatningen.

    översatt-XML måste vara resultatet av att översätta original-XML till
    ett annat språk. Det är den här översättningen som den resulterande
    PO-filen representerar.

    Verktyget är en del av KDE:s programvaruutvecklingsmiljö.

SE OCKSÅ

    po2xml(1), swappo(1), transxx(1), xml2pot(1)

UPPHOVSMÄN

    PO-XML verktygen är skriva av Stephan Kulow coolo@kde.org

    Den här manualsidan är framtagen av Ben Burtonbab@debian.org

AUTHOR

    Ben Burton <bab@debian.org>
      Author.

[FIXME: source]         7:e april, 2003          SPLIT2PO(1)