Provided by: kde-l10n-sv_4.8.2-0ubuntu2_all bug

NAMN

    swappo - byt falten med originaltest och oversatt text i en PO-fil

SYNOPSIS

    swappo [filnamn.po]

BESKRIVNING

    swappo laser den givna PO-filen och byter falten med originaltext och
    oversatt text for alla meddelanden. Resultatet ar en ny PO-fil som
    oversatter i motsatt riktning. Om PO-filen till exempel oversatter fran
    engelska till franska, kommer den nya PO-filen att oversatta fran
    franska till engelska.

    Den nya PO-filen skrivs till standardutmatningen. Den gamla PO-filen
    forblir orord.

    Verktyget ar en del av KDE:s programvaruutvecklingsmiljo.

SE OCKSoA

    po2xml(1), split2po(1), transxx(1), xml2pot(1)

UPPHOVSM"AN

    PO-XML verktygen ar skriva av Stephan Kulow coolo@kde.org

    Den har manualsidan ar framtagen av Ben Burtonbab@debian.org

AUTHOR

    Ben Burton <bab@debian.org>
      Author.

[FIXME: source]         7:e april, 2003           SWAPPO(1)