Provided by: xturqstat_3.0-2_i386 bug

NAMN

    xturqstat - Motesstatistikprogram for Fidonet och Usenet

SYNOPS

    xturqstat

BESKRIVNING

    Turquoise SuperStat laser innehallet i en Fidonetmeddelandebas i nagot
    av de stodda formaten, eller Usenetgrupper i det vanliga "news
    spool"-formatet, och skapar statistik inom foljande omraden:

       Svartlista "over citatvolym.

       Topplista "over avs"andare.

       Topplista "over originalinnehoall per meddelande.

       Topplista "over Fidonetn"at (endast Fidonet).

       Topplista "over Internet-toppdom"aner.

       Topplista "over mottagare (endast Fidonet).

       Topplista "over "arenderader.

       Topplista "over programvara.

       Postningar per veckodag.

       Postningar per tid poa dygnet.

SE "AVEN

    turqstat(1), turqstat.dok

PROGRAMFEL

    Rapportera eventuella fel till forfattaren.

F"ORFATTARE

    Turquoise SuperStat skrevs av Peter Karlsson. Om du har felrapporter
    eller fragor, sand e-post till peter@softwolves.pp.se  eller  se
    webbplatsen pa http://www.softwolves.pp.se/sw/

    A Softwolves Software (tm) Release in 2008.

    Detta program ar slappt enligt GNU General Public License, version 2.