Provided by: dpkg-dev_1.16.1.2ubuntu7_all bug

NAMN

    deb-old - Debians gamla binärpaketformat

SYNOPS

    filnamn.deb

BESKRIVNING

    .deb-formatet är Debians binära paketformat. Denna manualsida beskriver det gamla formatet
    som används före Debian 0.93. Se deb(5) för detaljerad information om det nya formatet.

FORMAT

    Filen innehåller två rader av formatinformation som ASCII-text, följt av två sammaslagna
    gzip-packade ustar-filer.

    Den första raden i filen är formatversionsnumret utfyllt till åtta siffror, och är
    0.939000 för alla arkiv i det gamla formatet.

    Nästa rad är en decimalsträng (utan inledande nollor) som anger längden på den första
    gzip-packade tar-filen.

    Båda dessa rader avslutas med ett ensamt radbrytningstecken.

    Den första tar-filen innehåller kontrollinformationen, lagrade som ett antal vanliga
    filer.  Filen  control  måste  finnas,  eftersom  den  innehåller  grundläggande
    kontrollinformation.

    I vissa väldigt gamla arkiv kan filerna i kontroll-tarfilen eventuellt ligga i en
    underkatalog vid namn DEBIAN. Om så är fallet kommer underkatalogen DEBIAN även att finnas
    i kontroll-tarfilen, och kontroll-tarfilen kommer bara innehålla filer i den katalogen.
    Eventuellt kan kontroll-tarfilen innehålla en post för ".", det vill säga aktuell katalog.

    Den andra gzip-packade tar-filen är filsystemsarkivet, vilken innehåller sökvägar relativt
    rotkatalogen för systemet det skall installeras på. Sökvägarna innehåller inte inledande
    snedstreck.

SE ÄVEN

    deb(5), dpkg-deb(1), deb-control(5).

ÖVERSÄTTNING

    Peter Krefting och Daniel Nylander.