Provided by: dpkg-dev_1.16.1.2ubuntu7_all bug

NAMN

    deb-override - Debianarkivets överstyrningsfil

SYNOPS

    override

BESKRIVNING

    Även om huvuddelen av informationen om ett paket finns i kontrollfilen hanteras en del
    centralt av distributionstsarerna, snarare än av paketansvariga, för att kunna bibehålla
    en global konsistens. Denna informationen finns i filen "override".

    Filen override har ett enkelt blanksteg-avdelat format. Kommentarer är tillåtna (markeras
    med ett #).

      paket prioritet sektion [ansvariginfo]

    paket är namnet på paketet. Poster i filen override för paket som inte finns i trädet med
    binära paket ignoreras.

    prioritet och sektion motsvarar respektive styrfält i .deb-filen. Tillåtna värden beskrivs
    i Debians policydokument.

    ansvariginfo kan, om det anges, antingen vara namnet på en paketansvarig för en
    ovillkorlig  överstyrning, eller gammal-ansvarig => ny-ansvarig för att utföra en
    substituering.

    De override-filer som används för att skapa den officiella listan över paket ("Packages")
    finns i indices-katalogen på alla Debianspeglar.

SE ÄVEN

    dpkg-scanpackages(1),        dpkg-scansources(1),        apt-ftparchive(1),
    /usr/share/doc/debian-policy/policy.html/index.html.

ÖVERSÄTTNING

    Peter Krefting och Daniel Nylander.