Provided by: dpkg-dev_1.16.1.2ubuntu7_all bug

NAMN

    deb-shlibs - Debians informationsfil för delade bibliotek

BESKRIVNING

    shlibs-filer skapar en koppling mellan biblioteksnamn och versioner (sonamn) till
    beroenden som är lämpliga för en paketstyrfil. Den har en post per rad. Blanka rader är
    inte tillåtna. Rader som inleds med ett #-tecken anses vara kommentarer, och ignoreras.
    Alla andra rader måste vara på formatet

       [typ:] bibliotek version beroenden

    Fälten bibliotek och version avdelas med blanktecken medan fältet beroenden sträcker sig
    till slutet av raden. Fältet typ är frivilligt och behövs vanligtvis inte.

    Se Debians policymanual för ytterligare detaljer.

EXEMPEL

    shlibs-filen för ett typiskt bibliotekspaket, som heter libcrunch1 och som innehåller ett
    bibliotek vars sonamn är libcrunch.so.1, kan se ut så här:

       libcrunch 1 libcrunch1 (>= 1.2-1)

    Fältet beroenden måste ange den senaste versionen av paketet som lade till nya symboler i
    biblioteket: i exemplet ovan lades nya symboler till i version 1.2 av libcrunch. Det är
    inte den enda orsaken till att beroenden kan behöva snävas in; återigen, se Debians
    policymanual för detaljer.

SE ÄVEN

    dpkg-shlibdeps(1), deb-symbols(5).

ÖVERSÄTTNING

    Peter Krefting och Daniel Nylander.