Provided by: dpkg-dev_1.16.1.2ubuntu7_all bug

NAMN

    deb-symbols - Debians utökade informationsfil för delade bibliotek

SYNOPS

    symbols

BESKRIVNING

    Formatet för posterna med utökad beroendeinformation för delade bibliotek i dessa filer
    är:

    biblioteks-sonamn huvudberoendemall
    [ | alternativ-beroendemall ]
    [ ? ]
    [ * fältnamn: fältvärde ]
    [ ? ]
    symbol minsta-version[ id för beroendemall ]

    Biblioteks-sonamn är det exakta värdet från SONAME-fältet, som det exporteras från
    objdump(1). En beroendemall är ett beroende där #MINVER# dynamiskt ersätts av en
    versionskontrollrad "(>= minsta-version)" eller av ingenting (om ett ej versionsstyrt
    beroende anses tillräckligt).

    Varje exporterad symbol (anges som namn@version, där version är "Base" om biblioteket inte
    är versionsstyrt) associeras med en minsta-version i sin beroendemall (huvudberoendemallen
    används om id-för-beroendemall inte finns). Den första alternativa beroendemallen får
    nummer 1, den andra 2, osv.

    Alla poster i ett bibliotek kan även innehålla några fält med metainformation. Dessa fält
    lagras på rader som börjar med en asterisk. För närvarande är det enda giltiga fältet
    Build-Depends-Package, vilket anger namnet på det "-dev"-paket som hör till biblioteket,
    och används av dpkg-shlibdeps för att se till att det beroende som genereras är åtminstone
    lika strikt som motsvarande byggberoende.

EXEMPEL

  Enkla symbolfiler
    libftp.so.3 libftp3 #MINVER#
    DefaultNetbuf@Base 3.1-1-6
    FtpAccess@Base 3.1-1-6
    [?]

  Avancerad symbols-fil
    libGL.so.1 libgl1
    | libgl1-mesa-glx #MINVER#
    * Build-Depends-Package: libgl1-mesa-dev
    publicGlSymbol@Base 6.3-1
    [?]
    implementationSpecificSymbol@Base 6.5.2-7 1
    [?]

SE ÄVEN

    http://wiki.debian.org/Projects/ImprovedDpkgShlibdeps
    dpkg-shlibdeps(1), dpkg-gensymbols(1).

ÖVERSÄTTNING

    Peter Krefting och Daniel Nylander.