Provided by: dpkg-dev_1.16.1.2ubuntu7_all bug

NAMN

    deb-triggers - utlösare för paket

SYNOPS

    utlösare

BESKRIVNING

    Ett paket anger hur det förhåller sig till en eller flera utlösare genom att ta med en fil
    triggers i sitt styrarkiv (dvs. DEBIAN/triggers när paketet skapas).

    Filen innehåller direktiv, ett per rad. Inledande och avslutande blanktecken och allt
    efter det första # på en rad kommer att klippas bort och tomma rader ignoreras.

    De styrdirektiv som för närvarande stöds för utlösare är:

      interest utlösarnamn

      interest-noawait utlösarnamn

      Anger att paketet är intresserat av den namngivna utlösaren. Alla utlösare som ett
      paket är intresserat av måste listas genom att använda  detta  direktiv  i
      utlösar-styrfilen. Varianten "noawait" sätter inte det utlösande paketet i avvaktande
      tillstånd. Detta bör användas när funktionaliteten som tillhandahålls av utlösaren
      inte är avgörande.

      activate utlösarnamn

      activate-noawait utlösarnamn

      Gör så att ändringar av detta pakets tillstånd aktiverar den angivna utlösaren.
      Utlösaren aktiveras när en  av  följande  operationer  påbörjas:  uppackning,
      konfigurering, borttagning (också när det tas bort till fördel av ett paket det står
      i konflikt med), rensning och avkonfigurering.Varianten "noawait" sätter inte de
      utlösande paketen i avvaktande tillstånd. Detta bör användas när funktionaliteten som
      tillhandahålls av utlösaren inte är avgörande.

      Om paketet försvinner när ett annat paket packas upp kommer utlösaren att aktiveras
      när försvinnandet upptäcks mot slutet av uppackningen. Hantering av utlösare, och en
      övergång från "väntar på utlösare" till "installerat" orsakar inte aktiveringar. När
      det gäller uppackning kommer både utlösare som omnämns i gamla och nya versioner av
      paketet att aktiveras.

    Okända direktiv är ett fel som förhindrar paketet från att installeras.

    Varianterna med "-noawait" stöds endast av dpkg 1.16.1 och senare, och kommer leda till
    fel om de används med äldre versioner av dpkg. Det rekommenderas därför att du lägger till
    ett "Pre-Depends: dpkg (>= 1.16.1)" till eventuella paket som vill använda dessa direktiv.

SE ÄVEN

    dpkg-trigger(1), dpkg(1), /usr/share/doc/dpkg-dev/triggers.txt.gz.

ÖVERSÄTTNING

    Peter Krefting och Daniel Nylander.