Provided by: dpkg-dev_1.16.1.2ubuntu7_all bug

NAMN

    deb-version - Format på versionsnummer för Debianpaket

SYNOPS

    [epok:]uppströmsversion[-debianuppdatering]

BESKRIVNING

    Versionsnummer som används för Debians binär- och källkodspaket består av tre komponenter.
    De är:

    epok  Ett ensamt (vanligtvis litet) heltalsvärde större än noll. Det kan uteslutas, i så
       fall antas det vara noll. Om det utesluts kan inte uppströmsversion innehålla
       kolontecken.

       Fältet är till för att rätta till fel i versionsnummer i tidigare versioner av
       paketet, samt attr hantera förändringar i paketets versionsnumreringssystem.

    uppströmsversion
       Detta är huvuddelen av versionsnumret. Det är vanligtvis versionsnumret för
       originalpaketet ("uppströmspaketet") som .deb-filen skapats från, om ett sådant
       finns.   Normalt   anges   det  på  samma  form  som  används  av
       uppströmsförfattaren/författarna, men det kan behöva formateras om för att passa
       med pakethanterarens format och jämförelsefunktion.

       Hur pakethanteraren jämför versionsnummer när det gäller uppströmsversion beskrivs
       nedan. Fältet uppströmsversion i versionsnumret kan inte utelämnas.

       Fältet uppströmsversion kan endast innehålla alfanumeriska tecken ("A-Za-z0-9") och
       tecknen . + - : ~ (punkt, plus, bindestreck, kolon, tilde) och bör inledas med en
       siffra. Om det inte finns någon debianuppdatering tillåts inte bindestreck och om
       det inte finns någon epok tillåts inte kolontecken.

    debianuppdatering
       Denna del av versionsnumret anger versionen för Debianpaketet som baserats på
       uppströmsversionen. Den kan endast innehålla alfanumeriska tecken samt tecknen + .
       ~ (plus, punkt, tilde) och jämförs på samma sätt som uppströmsversion.

       Fältet är valfritt - om det inte anges så kan inte uppströmsversion innehålla något
       bindestreck. I så fall anger versionsnumret att en programvara skrivits specifikt
       för att göras till ett Debianpaket, och att det då endast finns en "debianisering"
       av det och att därför behövs ingen uppdateringsinformation vid sidan av.

       Vanligtvis börjar debianuppdatering om på "1" varje gång uppströmsversion ökas.

       Dpkg delar upp versionsnumret vid det sista bindestrecket i strängen (om sådant
       finns)  för  att  bestämma  uppströmsversion  och  debianuppdatering.  Om
       debianuppdatering saknas räknas det som tidigare än om fältet existerar (men notera
       att debianuppdatering är den minst signifikanta delen av versionsnumret).

  Sorteringsalgoritm
    Pakethanteringssystemet använder samma algoritm för att jämföra uppströmsversion- och
    debianuppdatering-delarna:

    Strängarna jämförs från vänster till höger.

    Först bestäms de inledande delar av varje sträng som enbart består av tecken som inte är
    siffror. Dessa båda delar (av vilka den ena kan vara tom) jämförs lexikalt. Om en skillnad
    upptäcks returneras den. Den lexikala jämförelsen jämför ASCII-värden, modifierad så att
    alla bokstäver sorteras före alla icke-bokstäver och så att ett tilde sorteras före allt,
    även i slutet av delsträngen. Till exempel är följande delsträngar sorterade: "~~", "~~a",
    "~", tomma delsträngen, "a".

    Därefter bestäms de inledande delar av varje sträng som enbart består av siffror. De
    numeriska värdena av dessa delar jämförs och om en skillnad upptäcks i jämförelsen
    returneras den som resultat av jämförelsen. För detta ändamål räknas en tom sträng (vilket
    bara kan uppstå i slutet av den ena eller båda versionssträngarna som jämförs) som noll.

    Dessa båda steg (jämföra och ta bort inledande strängar med icke-siffror och siffror)
    upprepas till en jämförelse upptäcks eller de båda strängarna tar slut.

    Observera  att  epokfältet är till för att kunna rätta till tidigare misstag i
    versionsnumreringen, och att hantera situationer där versionsnumreringsmetoden ändras. Det
    är inte tänkt att hantera versionsnummer som innehåller strängar av bokstäver som
    pakethanteringssystemet inte kan tolka (till exempel "ALPHA" eller "Pre-"), eller dumma
    sorteringsordningar.

VARNINGAR

    Tildetecknets och dess speciella sorteringsegenskaper introducerades i dpkg version 1.10
    och vissa delar av dpkg-dev fick inte stöd för det förrän senare i 1.10.x-serien.

SE ÄVEN

    deb-control(5), deb(5), dpkg(1)

FÖRFATTARE

    Upphovsrättsskyddat © 1996,1997,1998 Ian Jackson och Christian Schwarz
    Upphovsrättsskyddat © 2007 Frank Lichtenheld

    Detta är fri programvara; se GNU General Public License version 2 eller senare för
    kopieringsvillkor. Det finns INGEN GARANTI.

ÖVERSÄTTNING

    Peter Krefting och Daniel Nylander.