Provided by: dpkg-dev_1.16.1.2ubuntu7_all bug

NAMN

    deb - Debians binära paketformat

SYNOPS

    filnamn.deb

BESKRIVNING

    .deb-formatet är Debians binära paketformat. Det förstås av dpkg 0.93.76 och senare, och
    genereras som förval av alla versioner av dpkg sedan 1.2.0, och alla i386/ELF-versioner
    sedan 1.1.1elf.

    Formatet som beskrivs här används sedan Debian 0.93; detaljer om det gamla formatet finns
    i deb-old(5).

FORMAT

    Filen är ett ar-arkiv med det magiska numret !<arch>. Filnamnen kan innehålla ett
    avslutande snedstreck.

    De  tar-arkiv  som  tillåts  för  närvarande är; den gamla stilens format (v7),
    för-POSIX-ustar-formatet, en delmängd av GNU-formatet (endast de långa sökvägs- och
    länknamnen i den nya stilen, stöds sedan dpkg 1.4.1.17), och POSIX-ustar-formatet (långa
    namn stöds sedan dpkg 1.15.0). Okända tar-typflaggor anses utgöra fel.

    Den första posten i arkivet heter debian-binary och innehåller ett antal rader, avdelade
    med nyradstecken. För närvarande finns endast en rad, formatets versionsnummer, 2.0.
    Program som läser arkiv i det nya formatet bör vara förberedda på att underversionsnumret
    kan komma att ökas, och att nya rader kan förekomma, och skall i så fall ignorera dessa.

    Om huvudversionsnumret har ändrats har en inkompatibel ändring införts, och programmet
    skall avbrytas. Om så inte har gjorts, skall programmet kunna fortsätta utan problem,
    såvida det inte stöter på en oväntad post i arkivet (förutom i slutet), enligt vad
    beskrivs nedan.

    Den andra nödvändiga posten heter control.tar.gz. Det är ett gzip-packat tar-arkiv som
    innehåller paketets kontrollinformation, lagrade som ett antal vanliga filer, av vilka
    filen control krävs och innehåller grundläggande kontrollinformation. Tarbollen control
    kan eventuellt innehålla en post för ".", den aktuella katalogen.

    Den tredje och sista nödvändiga posten heter data.tar. Den innehåller filsystemet som ett
    tar-arkiv, antingen okomprimerat (stöds sedan dpkg 1.10.24), eller komprimerat med gzip
    (med filslutet .gz), xz (med filslutet .xz, stöds sedan dpkg 1.15.6), bzip2 (med filslutet
    .bz2, stöds sedan dpkg 1.10.24) eller lzma (med filslutet .lzma, stöds sedan dpkg
    1.13.25).

    Dessa poster måste ligga i exakt denna ordning. Nuvarande implementationer bör ignorera
    eventuella ytterligare poster efter data.tar. Ytterligare poster kan komma att definieras
    i framtiden, och kommer (om möjligt) placeras efter dessa tre. Eventuella ytterligare
    poster som kan komma att behöva finnas före data.tar och som kan ignoreras av äldre
    program utan problem kommer att ha namn som börjar med understreck, "_".

    Nya poster som inte kommer att kunna ignoreras utan problem kommer att läggas in före
    data.tar med namn som börjar med något annat än understreck, eller (mer troligt) göra att
    huvudversionsnumret ökas.

SE ÄVEN

    deb-old(5), dpkg-deb(1), deb-control(5).

ÖVERSÄTTNING

    Peter Krefting och Daniel Nylander.