Provided by: dselect_1.16.1.2ubuntu7_amd64 bug

NAMN

    dselect.cfg - inställningsfil för dselect

BESKRIVNING

    Filen innehåller förvalda inställningar för dselect. Varje rad består av en ensam flagga
    som är exakt densamma som en normal kommandoradsflagga för dselect, förutom de inledande
    bindestrecken vilka inte används här. Citattecken runt flaggvärden tas bort. Kommentarer
    är tillåtna genom att inleda en rad med nummertecken ("#").

FILER

    /etc/dpkg/dselect.cfg.d/[0-9a-zA-Z_-]*
    /etc/dpkg/dselect.cfg
    ~/.dselect.cfg

FÖRFATTARE

    Se /usr/share/doc/dpkg/THANKS för listan över personer som har bidragit till dselect .

SE ÄVEN

    dselect(1).

ÖVERSÄTTNING

    Peter Krefting och Daniel Nylander.