Provided by: kde-l10n-sv_4.8.2-0ubuntu2_all bug

NAMN

    khangman - Det klassiska hänga gubben spelet för KDE

SYNOPSIS

    khangman [Allmänna KDE-väljare] [Allmänna Qt-väljare]

BESKRIVNING

    KHangMan är ett spel baserat på det välkända Hänga gubben spelet. Det
    är avsett för barn i åldrarna sex och uppåt. Spelet har flera
    svårighetsgrader: kategorier som djur (djurord), och lätt, normal och
    svår.

    Ett ord väljs slumpmässigt, bokstäverna är dolda och du måste gissa
    ordet genom att försöka med en bokstav i taget. Varje gång du gissar
    fel bokstav, ritas en del av bilden av en hängd gubbe. Du måste gissa
    ordet innan du blir hängd! Du har tio försök.

    Programmet är en del av KDE:s utbildningsmodul.

SE OCKSÅ

    Mer detaljerad användardokumentation är tillgänglig med help:/khangman
    (skriv antingen in webbadressen i Konqueror, eller kör khelpcenter
    help:/khangman).

    Det finns också ytterligare information tillgänglig på webbsidan för
    KDE:s utbildningsprojekt[1].

UPPHOVSMÄN

    KHangMan är skrivet av Primoz Anzur och Anne-Marie Mahfouf
    annma@kde.org

    Den här manualsidan är baserad på den som tagits fram av Ben Burton
    bab@debian.org för Debian-projektet.

AUTHOR

    Ben Burton <bab@debian.org>
      Author.

NOTER

    1. webbsidan för KDE:s utbildningsprojekt
      http://edu.kde.org/khangman/