Provided by: kde-l10n-sv_4.8.2-0ubuntu2_all bug

NAMN

    khangman - Det klassiska hänga gubben spelet för KDE

SYNOPSIS

    khangman [Allmänna KDE-väljare] [Allmänna Qt-väljare]

BESKRIVNING

    KHangMan är ett spel baserat på det välkända Hänga gubben spelet. Det är avsett för barn i
    åldrarna sex och uppåt. Spelet har flera svårighetsgrader: kategorier som djur (djurord),
    och lätt, normal och svår.

    Ett ord väljs slumpmässigt, bokstäverna är dolda och du måste gissa ordet genom att
    försöka med en bokstav i taget. Varje gång du gissar fel bokstav, ritas en del av bilden
    av en hängd gubbe. Du måste gissa ordet innan du blir hängd! Du har tio försök.

    Programmet är en del av KDE:s utbildningsmodul.

SE OCKSÅ

    Mer detaljerad användardokumentation är tillgänglig med help:/khangman (skriv antingen in
    webbadressen i Konqueror, eller kör khelpcenter help:/khangman).

    Det finns också ytterligare information tillgänglig på webbsidan för KDE:s
    utbildningsprojekt[1].

UPPHOVSMÄN

    KHangMan är skrivet av Primoz Anzur och Anne-Marie Mahfouf annma@kde.org

    Den här manualsidan är baserad på den som tagits fram av Ben Burton bab@debian.org för
    Debian-projektet.

AUTHOR

    Ben Burton <bab@debian.org>
      Author.

NOTER

    1. webbsidan för KDE:s utbildningsprojekt
      http://edu.kde.org/khangman/