Provided by: kde-l10n-sv_4.8.2-0ubuntu2_all bug

NAME

    kpat - Ett mycket vanebildande kortspel för KDE.

SYNOPSIS

    kpat [Qt-väljare...] [KDE-väljare...] [--solvegame fil] [--solve num] [--start num] [--end
      num] [--gametype spel]

BESKRIVNING

    KPatience är en samling med flera välkända patienser, som går från de välkända Klondike
    och Kungen, till mindra välkända spel som Farfarsklockan och Mod3. Sammantaget finns det
    12 varianter som du kan fördriva tiden med.

VäLJARE

    Det här programmet följer den vanliga syntaxen för kommandoraden som används av
    GNU-program, med långa väljare som börjar med två streck (`--'). En sammanfattning av
    väljarna som stöds av kpat finns nedan.

  Allmänna väljare
    --author
      Visa information om upphovsman

    --help
      Visa hjälp om väljare

    --help-qt
      Visa Qt-specifika väljare

    --help-kde
      Visa KDE-specifika väljare

    --help-all
      Visa alla väljare

    --license
      Visa licensinformation

    -v, --version
      Visa versionsinformation och avsluta.

  Qt-väljare
    --display skärmnamn
      Använd X-serverns skärm skärmnamn.

    --session sessions-id
      Återställ programmet med angivet sessions-id.

    --cmap
      Gör att programmet installerar en privat färgkarta på en 8-bitarsskärm.

    --ncols antal
      Begränsar antalet färger som begärs i färgkuben på en 8-bitarsskärm, om programmet
      använder färgangivelse enligt QApplication::ManyColor.

    --nograb
      anger att Qt aldrig ska ta över musen eller tangentbordet.

    --dograb
      att köra inne i en avlusare kan ge upphov till en underförstådd väljare -nograb,
      använd -dograb för att överskrida den.

    --sync
      byter till synkront läge för avlusning.

    --fn, --font teckensnitt
      definierar programmets teckensnitt.

    --bg, --background färg
      anger den förvalda bakgrundsfärgen och en programpalett (ljusa och mörka nyanser
      beräknas).

    --fg,--foreground färg
      anger den förvalda förgrundsfärgen.

    --btn, --button färg
      anger den förvalda knappfärgen.

    --name namn
      anger programmets namn.

    --title titel
      anger programmets titel (rubrik).

    --visual TrueColor
      tvingar programmet att använda TrueColor på en 8-bitarsskärm.

    --inputstyle
      väljer XIM (X Inmatningsmetod) inmatningsstil. Möjliga värden är onthespot,
      overthespot, offthespot och root.

    --im XIM-server
      ange XIM-server.

    --noxim
      stäng av XIM.

    --reverse
      spegelvänder hela layouten av grafiska komponenter.

    --stylesheet fil.qss
      använder Qt-stilmallen för programmets grafiska komponenter.

    --graphicssystem system
      Använd ett annat grafiksystem istället för det normala, alternativen är “Raster” och
      “opengl” (experimentellt).

  KDE-väljare
    --caption titel
      Använd titel som namn i namnlisten.

    --icon ikon
      Använd ikon som programmets ikon.

    --config filnamn
      Använd alternativ inställningsfil.

    --nocrashhandler
      Stäng av kraschhanteraren, för att få minnesdumpar.

    --waitforwm
      Väntar på en WM_NET-kompatibel fönsterhanterare.

    --style stil
      ställer in stilen för programmets grafiska gränssnitt.

    --geometry geometry
      anger geometri för programmets huvudfönster - se manualsidan man:/X för argumentens
      format (oftast BreddxHöjd+Xpos+Ypos).

  Väljare
    --solvegame fil
      Försök hitta en lösning på det givna sparade spelet

    --solve num
      Givare att lösa (felsökning)

    --start num
      Spelintervallstart (förval 0:INT_MAX)

    --end num
      Spelintervallslut (förval start:start om start angiven)

    --gametype spel
      Hoppa över urvalsfönstret och ladda en viss spelvariant. Giltiga värden är: acesup,
      fortyeight, freecell, golf, grandfather, grandfathersclock, gypsy, klondike, mod3,
      simplesimon, spider, yukon.

  Väljare
    fil
      Fil att ladda

SE OCKSå

    KPatience beskrivs i detalj i Handbok KPatience ($KDEDIRshare/doc/HTML/sv/kpat/index.html
    eller skriv in help:/kpat/index.html i Konqueror).

UPPHOVSMäN

    KPatience är gjort av:
      Paul Olav Tvete
      Mario Weilguni mweilguni@kde.org
      Matthias Ettrich ettrich@kde.org
      Rodolfo Borges barrett@labma.ufrj.br
      Peter H. Ruegg kpat@incense.org
      Michael Koch koch@kde.org
      Marcus Meissner mm@caldera.de
      Shlomi Fish shlomif@vipe.technion.ac.il
      Stephan Kulow coolo@kde.org