Provided by: flight-of-the-amazon-queen_1.0.0-7_all bug

NAMN

    queen - fantasiäventyrsspel

BESKRIVNING

    Flight of the Amazon Queen är ett 2-dimensionellt peka-och-klicka-
    äventyrsspel som utspelar sig på 1940-talet.

    Du spelar Joe King, en pilot som fått i uppdrag att flyga Faye Russell
    (en känd filmstjärna) till Amazonas för ett fotouppdrag. Självklart går
    dock inte allt som planerat...

FLAGGOR

    --help Visa en hjälptext för kommandot

    --version
       Visa versionsinformation och information om upphovsrätt

HISTORIK

    Feb 02 2006: Smärre ändringar.
    Apr 12 2004: Första svenska versionen av manualsidan.

UPPHOVSRÄTT

    Den här manualsidan är skriven av David Weinehall <tao@debian.org> för
    Debian GNU-systemet (men är fri att användas av andra).