Provided by: groff_1.21-7_i386 bug

NAMN

    groff_mmse - svenska mm makro for groff

SYNTAX

    groff -mmse [ flaggor... ] [ filer... ]

BESKRIVNING

    mmse ar en svensk variant av mm. Alla texter ar oversatta. En A4 sida
    far text som ar 13 cm bred, 3.5 cm indragning samt ar 28.5 cm hog. Det
    finns stod for brevuppstallning enligt svensk standard for vanster och
    hogerjusterad text.

    COVER kan anvanda se_ms som argument. Detta  ger  ett  svenskt
    forsattsblad. Se groff_mm(7) for ovriga detaljer.

BREV

    Tillgangliga brevtyper:

    .LT SVV
       Vansterstalld  loptext  med  adressat  i  position  T0
       (vansterstallt).

    .LT SVH
       Hogerstalld loptext med adressat i  position  T4  (passar
       fonsterkuvert).

    Foljande extra LO-variabler anvands.

    .LO DNAMN namn
       Anger dokumentets namn.

    .LO MDAT datum
       Mottagarens datum, anges under Ert datum: (LetMDAT).

    .LO BIL str"ang
       Anger bilaga, nummer eller strang med Bilaga (LetBIL) som
       prefix.

    .LO KOMP text
       Anger kompletteringsuppgift.

    .LO DBET beteckning
       Anger dokumentbeteckning eller dokumentnummer.

    .LO BET beteckning
       Anger beteckning (arendebeteckning i form av diarienummer eller
       liknande).

    .LO SIDOR antal
       Anger totala antalet sidor och skrivs ut efter sidnumret inom
       parenteser.

    Om makrot .TP ar definierat anropas det efter utskrift av brevhuvudet.
    Dar lagger man lampligen in postadress och annat som brevfot.

SKRIVET AV

    Jorgen Hagg, Lund, Sweden <Jorgen.Hagg@axis.se>

FILER

    /usr/share/groff/1.21/tmac/mse.tmac

    /usr/share/groff/1.21/tmac/mm/se_*.cov

SE OCKSoA

    groff(1), troff(1), tbl(1), pic(1), eqn(1)
    groff_mm(7)