Provided by: groff_1.21-7_i386 bug

NAMN

    groff_mmse - svenska mm makro för groff

SYNTAX

    groff -mmse [ flaggor... ] [ filer... ]

BESKRIVNING

    mmse är en svensk variant av mm. Alla texter är översatta. En A4 sida
    får text som är 13 cm bred, 3.5 cm indragning samt är 28.5 cm hög. Det
    finns stöd för brevuppställning enligt svensk standard för vänster och
    högerjusterad text.

    COVER kan använda se_ms som argument. Detta  ger  ett  svenskt
    försättsblad. Se groff_mm(7) för övriga detaljer.

BREV

    Tillgängliga brevtyper:

    .LT SVV
       Vänsterställd  löptext  med  adressat  i  position  T0
       (vänsterställt).

    .LT SVH
       Högerställd löptext med adressat i  position  T4  (passar
       fönsterkuvert).

    Följande extra LO-variabler används.

    .LO DNAMN namn
       Anger dokumentets namn.

    .LO MDAT datum
       Mottagarens datum, anges under Ert datum: (LetMDAT).

    .LO BIL strng
       Anger bilaga, nummer eller sträng med Bilaga (LetBIL) som
       prefix.

    .LO KOMP text
       Anger kompletteringsuppgift.

    .LO DBET beteckning
       Anger dokumentbeteckning eller dokumentnummer.

    .LO BET beteckning
       Anger beteckning (ärendebeteckning i form av diarienummer eller
       liknande).

    .LO SIDOR antal
       Anger totala antalet sidor och skrivs ut efter sidnumret inom
       parenteser.

    Om makrot .TP är definierat anropas det efter utskrift av brevhuvudet.
    Där lägger man lämpligen in postadress och annat som brevfot.

SKRIVET AV

    Jörgen Hägg, Lund, Sweden <Jorgen.Hagg@axis.se>

FILER

    /usr/share/groff/1.21/tmac/mse.tmac

    /usr/share/groff/1.21/tmac/mm/se_*.cov

SE OCKSÅ

    groff(1), troff(1), tbl(1), pic(1), eqn(1)
    groff_mm(7)