Provided by: kde-l10n-sv_4.8.2-0ubuntu2_all bug

NAMN

    kdeoptions - Gemensamma kommandoradsväljare för alla program som är baserade på
    KDE-biblioteken

SYNOPSIS

    KDE-program [Allmänna KDE-väljare]

VÄLJARE

    Följande väljare gäller alla KDE-program:

    --caption titel
      Använd caption som titel i namnlisten.

    --icon ikon
      Använd ikon som programmets ikon.

    --config filnamn
      Använd alternativ inställning filnamn

    --nocrashhandler
      Inaktivera kraschhantering, för att skapa minnesdumpar.

    --waitforwm
      Väntar på en WM_NET-kompatibel fönsterhanterare.

    --style stil
      Ställer in stilen för programmets grafiska gränssnitt.

    --geometry geometri
      Ställer in geometrin för klientens grafiska huvudkomponent.

SE OCKSÅ

    qtoptions(7)

UPPHOVSMÄN

    Manualsidan skriven av Lauri Watts lauri@kde.org

AUTHOR

    Lauri Watts <lauri@kde.org>
      Author.