Provided by: kde-l10n-sv_4.8.2-0ubuntu2_all bug

NAMN

    kdeoptions - Gemensamma kommandoradsvaljare for alla program som ar
    baserade pa KDE-biblioteken

SYNOPSIS

    KDE-program [Allmanna KDE-valjare]

V"ALJARE

    Foljande valjare galler alla KDE-program:

    --caption titel
      Anvand caption som titel i namnlisten.

    --icon ikon
      Anvand ikon som programmets ikon.

    --config filnamn
      Anvand alternativ installning filnamn

    --nocrashhandler
      Inaktivera kraschhantering, for att skapa minnesdumpar.

    --waitforwm
      Vantar pa en WM_NET-kompatibel fonsterhanterare.

    --style stil
      Staller in stilen for programmets grafiska granssnitt.

    --geometry geometri
      Staller in geometrin for klientens grafiska huvudkomponent.

SE OCKSoA

    qtoptions(7)

UPPHOVSM"AN

    Manualsidan skriven av Lauri Watts lauri@kde.org

AUTHOR

    Lauri Watts <lauri@kde.org>
      Author.

K-skrivbordsmiljon        2004-02-02           KDEOPTIONS(7)